fredag den 4. maj 2018

Reformiver i Egypten og Saudi Arabien

Reformiver i Egypten og Saudi Arabien

Det er vanskeligt præcist at fastslå betydningen af de meget symbolske træk fra den reformorienterede kronprins i Saudi Arabien, Mohammed bin Salman  (MbS).  Amerikanske medier har sædvanligvis ringe forståelse for religion og mangler enhver forståelse for de kæmpestore forandringer der er undervejs i kongedømmet Saudiarabien, der har Trump administrationens fulde støtte.
Den kendsgerning at MbS er kendt for at have nære forbindelser med Jared Kushner er med til at bekræfte situationen: De førende medier har kun ringe interesse i at fremhæve den historiske forvandling der er undervejs i nationen der er Sunni Islam, Vogteren af de Hellige Byer - Mekka og Medina, og som har været pengtank for radikale jihadister i over tre generationer.
Denne ændring, som fortalt af det saudisk ejede Al Arabiy er forbløffende og yderst vigtig..
Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman er ankommet til  St. Mark's Coptic Orthodox Cathedral i Cairo i et historisk besøg i kirken..
Prins Mohammed blev mødt af Pave Tawadros II, 118,ende og nuværende pave af Alexandria.
Tidligere på dagen besøgte prinsen kontoret hos Al-Azhar Sheikh.
Om aftenen vil den saudiske kronprins og Sisi overvære et teaterstykke ved Cairo's Opera House der har fokus på at rette de ødelæggende ideer og bekæmpe terrorismen.
Dette billede med MbS under et billede af Jesus og mødet med den koptiske Pave er et stærkt symbol på hvordan vindene blæser i det tidligere hjemsted og skatkammer for den islamistiske bevægelse.
En anden udsendelse fra Al Arabiya inkluderer kronprinsens invitation til Kopterne om at besøge Saudi Arabien. Egyptens koptiske befolkning er under kraftig modstand fra morderiske islamister, således er signalet om at de behandles som gæster meget vitalt. Arabisk kultur betoner meget stærkt det at være en god vært, og det at man nu ikke kalder Kopterne “vantro” som nogen der kan forhånes og forfølges med velkomne gæster er virkelig betydningsfuldt. 
Kronprins Mohammed bin Salman inviterede Egyptens koptiske kristne til at besøge Saudi Arabien efter et sjældent møde i Cairos største katedral.
I samtale med egyptiske medier efter besøget sagde overhovedet for den egyptiske kirke Pave Tawadros II  "I den Koptiske Ortodokse Kirkes navn byder vi Prisn Mohammed velkommen til hans andet hjemland, Egypten.”.
"Prins Mohammed talte en del om hans affektion for Kopterne,” sagde Paven, og føjede til at Kongedømmets arving til tronen inviterede ham og alle koptere til at besøge Saudi Arabien.  
De to mænd gik sammen gennem St Mark's Cathedral, i det som Egyptens statslige nyhedsbureau beskrev som den første af sin slags.
Besøget fandt sted på andendagen af kronprinsens besøg i Egypten - hans første udenlandske besøg siden han blev arving til tronen. ...
Han mødtes også med Egyptens øverste islamiske leder, Ahmad Al-Tayyeb ved Al-Azhar, det førende sted for lærdom i Sunni Islam.
Besøget i Al-Azhar er yderst vigtigt. Noget forenklet sagt forsøger MbS at ‘indfange’ muslimske ekstremister der søger at ødelægge Kristendommen i lande med arabisk og muslimsk flertal. Ved at opnå støtte af den meste respekterede kilde til islamisk lærdom (uden tvivl i selskab med midler fra det saudiske regime) er guleroden der benyttes til at overtale den Wahhabistiske gejstlighed til at lave om på deres prædiken at nægte at betale mere til uforsonlige fortalere for væbnet jihad. 
Besøget er dog ren symbolpolitik. Reuters fortæller at “de to lande søndag indstiftede en fond på 10 milliarder dollars for at udvikle en planlagt mega-by."
Denne nye by, ved navn Neom vil blive bygget øverst ved Det Røde hav, hvor Egypten, Jordan og Saudi Arabiens grænser mødes.
Planen er at det skal være en fri by eller åben by, hvor saudierne kan leve et fuldt moderne 21. århundrede liv, fri for religiøse regulativer der gradvist skal slækkes overalt i kongedømmet. I tilgift kan borgere fra Jordan, Egypten - og Israel - komme ind og arbejde der med planlagt høj-teknologi investeringer. Byens afsondrede beliggenhed fra resten af Saudi Arabien til gøre at den får lov at være anderledes og blive en magnet for saudiere - mænd som kvinder - der ønsker sig frihed for et fromt muslimsk livs lænker.
Saudi Arabien går også fuldt og helt ind for at Egyptens reformivirige præsident el-Sisi kan overleve:
Sammen med plakater, hvor der opfordres til at stemme på Sisi, var der også kæmpebannere i det centrale Cairo med billeder af Egyptens præsident, prins Mohammed og den saudiske konge Salman bin Abdulaziz. “Velkommen til jeres andet hjemland,” stod der på et. En anden: “Saudier og egypterne står side om side, een nation.”
At reformere Islam så den kan forsone sig med moderne teknologiske samfund baseret på fri vilje er en af de vigtigste opgaver verden står med. Disse tiltag af MbS gør det klart at han satser sin karriere og sådan set sit liv på at gennemføre den opgave. 

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails