tirsdag den 13. marts 2018

Afhængighed: Sex, alkohol og hash - også mediernes ansvar

Afhængighed: Sex, alkohol og hash

Michelle Malkin er netop kommet med en afsløring af børnefoto af pornografen Terry Richardson. Det er en vigtig afsløring af den ulækre (gyselige)  fare børn udsættes for af reklameverden, modeindustriens magthavere og kendthedskulturen.
Modeselskabet Condé Nast har helt bevidst ansat børnepornofotografen Terry Richardson og spredt hans, også for børn, farlige fotos til mange millioner mennesker herunder et ukendt antal godtroende børn.  
Nu fremviser medierne tydelige tegn på den ‘krybende’ børneporno ofte med små antydninger og beklagelige fotos, herunder hjemmesider hos de større virksomheder.
Ved at normalisere seksuel udnyttelse af børn der er alt for unge til selv at tage ansvarlige beslutninger - det er endog svært for voksne - er massemedierne blevet infiltreret af den illegale pornotendens.  
Det er relevant at nævne at Islam sommetider lovliggør at voksne mænd har sex med børn af en lavere kaste/stamme/klasse skønt det ellers er strengt forbudt i den traditionelle muslimske familie. Som en familiebaseret kultur, har stamme islam en klar adskillelse mellem politisk magtfulde familier og familier uden magt eller vantro. I Afghanistan bliver udnyttelse af små drenge fra lavprestige stammefamilier måske hyldet, men magtfulde familier vil også “æresdrabe” døtre der er blevet forført af fremmede.
Fra venner der beskæftiger sig med psykiatri forstår jeg at seksualiserede børn udsættes for fare med udviklingsmæssige skævheder.  Det er let at manipulere og misbruge børn, undertiden med forbryderisk medviden af forældre og værger. Resultatet kan være en risiko for livslang depression, angst og selvmorderisk væremåde, blandt så mange andre alvorlige lidelser. Evnen til at omgås andre voksne i normal kærlighed og ægteskabsrelationer kan også være stærkt berørt.
Seksuelt misbrugte børn kan selv blive nogle som misbruger børn, og psykoanalytikere har længe ment de er psykologisk skadede for livet. Høj risiko for selvmord er også associeret med en fortælling om seksuelt misbrug i barndommen.  
I en tid med stadig mere seksuel eskalation er “transgressiv seksualitet” og “transkønnet vold” blevet mere og mere normalt via massemedierne. Jeg mener at massemedierne udgør en stadig større trussel mod normal børneopdragelse og uddannelse.  
Den traditionelle lavalder for samtykke til samleje har til hensigt at beskytte børn indtil de kan tage et informeret, oplyst valg. Hyperseksualitet er nu så udbredt i den korrupte “Frankfurt Skole” kultur, kombineret med angrebet mod familien, at unge mennesker bliver “bedt” om at beslutte deres køn. Dette er direkte misbrug af den meget begrænsede forståelse børn har om seksualitet. Voksne, herunder erfarne psykiatere har stadig en begrænset forståelse af menneskets seksualitet. Unge børn/mennesker er ekstrem sårbare.
Facebook siges nu at oplyse om 72 forskellige kønskategorier, herunder børn der ikke har nogen som helst forståelse for den besættende, tvungne, udnyttende og undertiden voldelige natur i voksenseksualitet. Alt forklares som “kærlighed,” men mennesker har altid fremvist en vild og farlig varietet af seksualitet.
Ved slutningen af hans tid som præsident beordrede Barack Hussein Obama at de lokale skoledistrikter rundt om i landet kunne sløjfe deres traditionelle opdeling i “dreng” og “pige” toiletter. Obamas executive order var direkte mod forfatningen og et ulovligt misbrug af magt, og skoledistrikter der adlød hans edikt burde holde ansvarlig over for loven.
Der er rapporter om at Obama selv kan være afhængig af hyperseksualitet, traditionelt betragtet som en fare i normal opvækst som barn og uddannelse. Vi skal ikke komme med en dom om det rigtige i de rapporter. .
Forsøget med at vælge sit eget køn er spækket med farlige konsekvenser, gående fra BDD (body dysmorphic disorder) der er udbredt i moderne kultur til høj dødelighed og stor udbredelse af seksuelt overførte sygdomme. Øgningen i rapporter om seksuelt slaveri er også nært forbundet til hans gennemført uansvarlige og forbryderiske opførsel.
Sexuelt misbrug af børn og uvidende, uskyldige unge mennesker er blevet “normaliseret” i vor kultur alt mens kendte og stofmisbrugere en efter en afsløres. Seksuel udnyttelse hænger sammen med misbrug af stoffer, der i sig selv gør det muligt at skabe generationer af elendighed. Det bør bemærkes at mange voksne er genetisk sårbare over for alkohol afhængighed, der længe har været en årsag til lidelse og elendighed blandt europæiske og asiatiske befolkninger der bærer det sårbare gen.  
Legaliseringen af den særlige giftige komponent i marihuana, THC, er tæt forbundet hermed. Massemedierne fremmer en uvidende og falsk følelse af sikkerhed om misbrugsstoffer. Alkohol og marihuana kan benyttes sikkert, men genetisk betinget sårbarhed over for disse stoffer kan smadre liv. I Rusland, hvor alkoholmisbrug er udbredt er gennemsnitslevealderen blot 50 år, 25 år mindre end i andre industrilande. Andelen af vold i familierne, og mange andre dysfunktionelle opførselsmønstre er enorme.
Billedresultat for thc
Marihuanaplanten har flere end 80 kendte phytocannbioder, med THC og CBD som de største i mængde. Hos teenagedrenge har man længe vidst at THC kan igangsætte psykotiske anfald, der igen kan føre til livslange psykoser. Jeg havde en yderst intelligent teenageven der tog alle de ulovlige stoffer han kunne få fat på. Han har siden i perioder været indlagt på grund af psykoser og er aldrig kommet sig helt. Han kan ikke føre en sammenhængede tale. Et kæmpetalent og et potentielt lykkeligt liv er gået tabt.  
Dette  link til den gratis biomedicinske abstrakte database PubMed.gov fremviser 35 gennemdokumenterede journaler om THC giftigheden der kan igangsætte psykotiske anfald, særligt hos teenagere.
Marihuanadyrkere har helt bevidst forøget det hallucinerende stof THC i planten gennem årtier. Resultatet er at ingen aner om han ryger ‘græs’ med højt THC indhold eller med lavt indhold i “naturlig” form. ‘Forædlet’ marihuana er ikke længere “naturlig,” ligeså meget som forædlede terriere er naturlige hunde.
Den næstmest hyppige ingrediens i vil marihuana kaldes cannabidiol (CBD) og den har en langt bedre løfterig helbredende effekt. De fleste brugere af marihuana har slet ingen videnskabelig forståelse for disse pointer, men man kan let læse om dem på f.eks. Wikipedia.
Konklusion: THC kan være årsag til psykoser, især hos genetisk disponerede teenagere det være  mere udbredt for mænd end for kvinder. CBD synes at være mere ‘sikker’ og med gavnlige virkninger, men det er så til gengæld ikke hallucinerende.

I tilgift er inhalering af enhver plante med ild i skadeligt for lungerne. Sådan må det nødvendigvis være. Du kan ryge toiletpapir eller bark, og det skader dog dine lunger. Af den grund er benyttelsen af “bong” eller “indånding” en langt sikrere metode til at indtage tobak eller marihuana end joints eller cigaretter. Kuldioxid ved glødning, uanset produkt, kan udgøre en risiko for lungecancer.  
I syntetisk form er THC bevisligt farligere ved at kunne igangsætte psykotiske episoder, men i mindre doser og blandet med phytocannabinoider som CBD, er det måske mere til at tåle. Jeg vil dog ikke satse mit helbred på det.
Det endocannabinoide (det naturlige netværk af cannabislignende neurale forbindelser og receptorer) er komplekst og ikke helt forståeligt. Ligesom de endogene opiodsystem har den store goder og risici. Mennesker der bruger marihuana burde forstå de større forskelle mellem  
1. endocannabinoider (der er også skabes i en normal krop)
 2.phytocannabinioider (fra plantedele, der ofte omfatter en række giftige som gavnlige molekyler) og         især bredtvirkende stærk THC og nedtonet CBD varianter af marihuana, der stadig kaldes “marihuana” af sælgere, men kan være giftige for sårbare personer.
Sådant burde der informeres om i grundskolerne.
Billedresultat for thc
Marihuana er direkte analog med opium, spiritus og cocaplanten. Alle planteprodukter er komplekse. Når mennesker raffinerer eller syntetiserer plantemolekyler bliver disse ofte giftige, især i unaturlige doser og i renere form og især for mennesker med genetiske sårbarheder. Hvis du kender en alkoholiker er chancerne for at vedkommende har genet ret stor. 
Jeg tvivler sådan set ikke på at de fleste i medieverden, er ligeså langt ude i brug af stoffer, naturlige som kunstige, som resten af den modesættende popkultur. Når de fremmer brugen af “sikre” stoffer retfærdiggør de blot deres egne destruktive vaner. De kan måske ikke forstå at der er mange flere sårbare befolkningsgrupper for de psykoaktive molekyler, end vi forestiller os. .
Konklusionen er: Husk på alle de venstreorienterede liberale tåber. Nuvel tro ikke på et eneste ord fra dem. Disse mennesker er forførte, og de står for massemedierne der kan gøre hele nationer til selvødelæggende kulter.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails