lørdag den 18. november 2017

Grøn betyder Stop - ørkener og skove i Kna

Grøn betyder stop

Gobi ørkenen i det nordlige Kina/sydlige Mongoliet er cirka 1.3 million kvadratkilometer stor. Men den vokser hele tiden, med cirka 3600 kvadratkilometer om året ved det der kaldes “ørkenficering” af Kinas ellers dyrebare frugtbare jord der så bliver til ørken og det sker hvert år. Gobi kravler altså længere og længere mod syd. For at gøre det hele værre, så forårsager storme at det fine sand føres mod tæt befolkende områder i Kina hvilket igen resulterer i kraftige støvstorme (Her et billede af forruden på en bil efter en støvstorm i Biejing i 2006)


Men Kina kæmper imod. Med træer.


I 2001, fortalte BBC om det som kaldes “Den Store Grønne Mur” en direkte henvisning til Den Store Mur i Kina, men denne med træer som billedet viser. ‘Muren’ er en del af et årtier langt skovdyrkningsprojekt der blev påbegyndt i 1978, men først forventes færdigt i 2050, og med håbet om at man så endelig kan skabe områder, der nu for tiden er for tørre til landbrug, om til netop landbrug og beboelse.


En af de første faser var en tvungen deltagelse af almindelige borgere -- i 1981 vedtog man i Kina en lov der påbød borgere over 11 år at plante tre til fem træer om året - men i 2003 overtog regeringen så arbejdet.
Planen om ‘Den Store Grønne Mur’ der gik i gang det år omfattede skabelsen af et 4800 kilometer langt bælte af træer langs Gobi ørkenen. Som Wired fortalte et år senere, var dette ikke nogen lille opgave:


For at bygge ‘muren’ har regeringen iværksat en plan i to tempi: Man bruger fly for at tilså de store landområder hvor jorden ikke er så tør, og så betaler man landmænd for at plante træer og buske i områder der er mere besværlige. Et overvågningssystem til 1,2 milliarder dollars, bestående af kortlægning og databaser til overvågning af landområder vil blive implementeret. Regeringen har også fået skabt  i samarbejde med Korea og Japan et netværk med overvågning af støvstorme.


Om det så fungerer er noget helt andet. Et kinesisk nyhedsbureau citerer Statens Skov Administration, som fortalt i 2007, at “mere end 20% af de landområder der er berørt af ‘ørkenficeringen’ er blevet behandlet og der er kommet kontrol med erosionen af agerjord i over 40% af de områder der plejede af lide under jorderosion førhen.” Og i 2014 fortalte the Daily Mail om disse resultater, at “en undersøgelse siger metoderne fungerer, trods tidligere kritik.” Dog siger the Economist at mange af træerne mistrives under de tørre, varme konditioner og man siger at det ikke går så godt  Og så er der endelig ‘den gyldne middelvej’ som BBC fortalte om i 2011. Skovdyrkningsprojektet fungerer - men det vil tage 300 år at få bragt det land tilbage som Gobi allerede har taget.


Uanset hvad, så giver Kina ikke op, men fortsætter. Men der altså ikke mange år før den oprindelige tidsramme overskrives.


Bonus Fakta:: Endnu en metode til at Kina kan få mere træ er ved at reducere brugen af spisepinde. Ifølge the Washington Post i 2013, bruger Kina mellem 57 - 80 milliarder spisepinde hvert år, og det kræver at der fældes 20 millioner træer om året.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails