søndag den 8. april 2018

Golf for fanatikere - der skal spilles uanset hvad

Spillet må gå videre - Golf for fanatikereKrig virker forstyrrende på hverdagslivet for mennesker der er berørt deraf. Dette er naturligt og en sandhed. I 2. Verdenskrig for eksempel var rationering normen, og det berørte næsten ethvert forbrugerprodukt hos begge krigens parter. Men nogle mennesker besluttede at se bort derfra, og kæmpe sig videre. Spørg blot ejerne af England’s Richmond Golf Club, blot nogle få miles fra London.

I juli 1949 indledte Luftwaffe en kampagne for at kontrollere luftrummet over Storbritannien og benyttede næsten 2000 fly til det formål. Luftwaffes strategi omfattede bombning af steder i hele området, men ikke kun begrænset til London og omliggende distrikter. Bombningerne fortsatte til oktober det år med Royal Air Force der succesrigt forsvarede hjemlandet. Den 13 oktober besluttede Hitler at afslutte bombningerne med det formål at genoptage dem næste forår. (Det hændte dog ikke.)
Her måtte særreglerne træde i kraft.


Richmond Golf Club tæt på London kom til at lide under disse angreb. At få en gang golf forstyrret af bomber synes helt utilstedeligt, derfor mente klubben at krigen blot var en ubelejlighed for spillet. Det vil sige golfspillerne fortsatte. For at gøre det, måtte de dog have nogle særlige regler - tænke sig at få sin bold sprunget i luften af en bombe? - derfor forpligtede klubben alle med følgende reglement og justeringer til spillets normale regler:


1. Spillerne anmodes om at opsamle bombe- og granatsplinter for at forhindre skader på plæneklipperne.

2. I konkurrencer, under ildkamp eller mens bomber falder skal spillere søge dækning, uden at blive straffet for at holde op med at spille.

3. Kendte ueksploderede bombers position skal markeres med røde flag placeret i rimelig, men ikke garanteret sikker distance derfra.

4. Granatsplinter og/eller bombesplinter på Fairways, eller i bunkers inden for en kølles længde kan flyttes uden straf, og ingen straf skal falde, hvis en bold dermed forårsages at flytte sig ved et uheld.

5. En bold der flyttes ved en fjendtlig handling kan erstattes, eller hvis den er gået tabt eller ødelagt, så kan bolden fade, dog ikke nærmere hullet - uden straf.

6. En bold befindende sig i et krater må løftes ud derfra, og skal falde - ikke nærmere hullet, hvorved banen til hullet bevares - uden straf.

7. En spiller hvis slag er under påvirkning af en bombeksplosion kan spille en anden bold fra samme sted. Straf - et slag.

Om golfbanen nogensinde kom under angreb vides ikke, men uanset hvad - de var forberedt på at fortsætte spillet.

Bonus fakta: Mange U.S. præsidenter har været ivrige golfspillere, men ingen mere end Woodrow Wilson, man mener han har spillet flere end 1000 runder golf i løbet af sine 8 år i Det Ovale Værelse. Han var så afhængig at under en sneperiode, fik han Secret Service til at male sine golfbolde sorte så han kunne se dem i sneen.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails