mandag den 26. august 2019

At US naturgas oversvømmer markedet ændrer global politik

At US Naturgas snart oversvømmer markedet ændrer global politik

Todd Royal

United States’ CO2 udledninger fra energisektoren er faldet med 61% samtidig med vækst i økonomien er  mellem 2006 - 2014, hovedsageligt ved at “skifte fra kul-til-naturgasdrift,” ifølge the U.S. Department of Energy's Second Installment for the Quadrennial Energy Review, januar 2017.

Disse gunstige og miljømæssigt sunde tal ved den større brug af naturgas 
kan også overføres globalt for at hjælpe med forureningen i lande som Kina, Indien og hele Afrika.  
The U.S. bruger nu naturgas der konverteres til flydende naturgas (LNG) fra skifer forekomster i stater som Texas, North Dakota og Pennsylvania og det påvirker og omformer geopolitik. Lavere LNG priser lammer de terror finansierende budgetter i Teheran og dæmper Putin Ruslands mulighed for  at benytte landets energi som våben til geopolitiske eventyr i Ukraine, Krim, Syrien, Centralasien og Mellemøsten.
Denne nye ‘bløde’ energimagtbastion der transformerer verden økonomisk, geopolitisk og positivt hen mod Vesten sker gennem stadig mere eksport af LNG, der  "ramte en ny rekord med 4,7 milliarder kubikfod per dag i maj 2019.”

The U.S. er næsten verdens tredjestørste LNG eksportør. Som illustration på denne 
styrke kan fremvises, at the U.S. har føjet fire nye LNG togsæt, “med en samlet kapacitet på  2.4Bcf/d på skinnerne siden november 2018."
Billedresultat for lng tanker
Lande med store LNG forekomster kan transformere deres nationale fremtid og deres udenrigspolitik og nationale sikkerhedsinitiativer uden at anvende deres militær. Energi økonomien overtager militærets betydning, fordi alle har brug for energiforsyningen og den elektricitet som den ‘rene’ LNG, som eksporten tilbyder. 
Det betyder positivt at the U.S. ikke længere er afhængige af de autoritære magter i Mellemøsten for at fremme vor økonomi, og verdensorden som er blevet afhængig af the U.S. for at sikre den globale sikkerhed siden afslutningen af 2. Verdenskrig. Negativt - nu da the U.S. ikke længere har brug for saudisk olie eller naturgas fra Qatar, så vil debatten om beskyttelse af Hormuz Strædet, hvor “90% af den olie der eksporteres fra Gulfen, og cirka 20% af verdens oliebehov passerer i gennem,” være uden mening.
Europa under ledelse af Tyskland, er hvor LNGs ‘soft power’ på overbevisende vis får indflydelse på  kontinentets dynamik. I første halvdel af 2019 ifølge the U.S. Energy Information Administration (EIA), så går "rundt regnet 40% af U.S. LNG eksporten til Europa og i januar overhalede Europa Asien som køber af U.S. LNG for første gang.” Dette er et direkte ‘soft power’ tiltag derimødegår Tyskland tilnærmelse til den russisk støttede Nord Stream 2 rørledning, som the U.S. og andre europæiske lande har været stærkt imod. 
I tilgift er dette øgede køb af U.S. LNG i Europa endnu et Es, uden brug af militær magt, mod Tyrkiet der fjerner sig fra NATO i forbindelse med købet af Rusland S-400 antiluftskyts våbensystem, og gennem de fortsatte krænkelser som tyrkiske fartøjer udfører uden for Cyperns kyst, hvor man illegalt borer efter olie og naturgas. Dette sætte hele Middelhavområdets sikkerhed i fare, siger "Athens' nyvalgte regering.”
Men tvang og diplomatiske løsninger, uden at der affyres skud, eller der indføres forkrøblende sanktioner, er de muligheder som ‘soft power’ ved LNG giver store som små nationer. Med the U.S. der siden 2017 var været verdens største producent af olierelaterede produkter og naturgas giver dette muligheder man aldrig ville have drømt om under Den Kolde Krig da det var the U.S. og Vesten versus Sovjetunionen der stredes om globalt overherredømme.
At bekæmpe Rusland ved olie og naturgas som våben kan spores tilbage til 2009, da “U.S. naturgas produktionen oversteg Ruslands.” Russiske firmaer, under stor påvirkning af eller ejet af Kreml - Rosneft og Gazprom - fik et alvorligt tilbageslag, der betød de ikke længere frit kunne manipulere priserne i Centralasien, Øst- og Centraleuropa når det passede ind i Moskvas planer. 
For eksempel ankom den første leverance af LNG til Polen tidligere på sommeren fra PGNiG (en polsk virksomhed), og U.S. LNG leverandøren Cheniere Energy ved præsident Lech Kaczyński LNG Terminal i Świnoujście.  Den langsigtede kontrakt, der blev underskrevet i november 2018, vil samlet udgøre næsten 39 milliarder kubikfod naturgas over de 24 år aftalen løber. 
Billedresultat for Cheniere Energy
Piotr Woźniak, præsident for bestyrelsen i PGNiG, sagde:
Vor portfolio af kontrakter med leverandører fra U.S. dækker over 9 milliarder kubikfod naturgas årligt - det er mere end vi importere fra Rusland. En sådan mængde styrker Polens energisikkerhed, men giver os også mulighed for aktivt at deltage i LNG handel på det globale marked.
Dette styrker "energi relationer" mellem Polen og the U.S. uden at involvere den militære spænding der normalt går forud for NATOs bevægelser mod Rusland. I stedet blokerer U.S. LNG for russisk energi der blander sig i Polens interne affærer og økonomiske udvikling.
Global sikkerhed og EU udenrigspolitik mod russisk LNG vil også få fart på i de kommende år og årtier. Nye olie- og gasprojekter forventes at øges femfoldigt i 2019, iiølge Wood Mackenzie.  Selv mindre geopolitiske spillere som Mexico søger veje til at booste deres naturgasproduktion, 50% gennem det regeringsejede olieselskab Petroleo Mexicanos (PEMEX).
Fossile energikilder - især naturgas og/eller LNG - vil være helt i spidsen når det gælder brug af ‘soft power’ national sikkerhed, og robust økonomisk vækst for markeder der kan udvikles og er klar. Naturgasmarkederne er domineret af U.S. energi beslutninger der mere end nogen sinde kommer til udtryk “da Washington er i færd med en handelskrig med Kina og indtager en hård linje overfor Iran.”
Dominansen sker, fordi U.S. gross importen af råolie og gas er gået stabilt ned, hvorimod den “stadig større LNG eksport giver U.S. et fortrin på verdens energimarkeder.”
Dette er medvirkende til en balance på verdens LNG markeder, giver stabilitet og løfter den internationale energihandel fremad med at være en ‘soft power’ og platform mod tiltag vi ser fra Rusland, Kina, og Iran, hvor man benytter energiværdierne som våben i deres politiske kampe.
Der udspiller sig et LNG ‘soft power’ drama rundt om i verden der omfatter internationale relationer. LNG hindrer at større krige bryder ud. og den er positiv for økonomien, og de langtrækkende aspekter ved energiforsyning som kun virksomheder og regeringer synes af forstå nu om stunder.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails