fredag den 16. august 2019

Transkønnede, 'kønsidentitet' og hedensk mytologi

Transkønnet tendensen: En tilbagevenden til hedensk mytologi

En stor profet stillede engang spørgsmålet, “Hvis en Neger kunde skifte sin Hud, en Panter sine Striber, saa kunde og I gøre godt, I Mestre i ondt!“(Jeremias 13:23) Senere stillede Jesus spørgsmålet:  “Og hvem af eder kan ved at bekymre sig lægge een Alen til sin Vækst?”
Profetens spørgsmål skulle få tilhøreren til at tænke over virkeligheden og menneskets manglende evne til at lave om på realiteterne gennem ønsketænkning. At erklære sig selv ‘en anden’ end den man er skabt som er et overgreb mod den fysiske og menneskelige realitet - en øvelse i magisk tænkning der i bund og grund er i konflikt med virkeligheden i den skabte orden, herunder den realitet, at mennesket blev skabt som mand og kvinde.
En artikel i Daily Beast indeholder en komplet ordbog over køns muligheder. Ordlisten består lige for tiden af 51 forskellige køn, blandt dem en mulighed for at være “køns flydende,” det vil sige have evne til at gå fra det ene køn til det andet efter som individet nu finder det belejligt. Ideen går ud på at skønt man biologisk kan være født med mandlige eller kvindelige kønsdele, så er køn et valg, ikke noget der er fastlåst. I stedet skal køn bestemmes af, hvordan individet har med med sig selv. 
Ifølge den nyeste kønsbøjende teologi, så er vi åbenbart alle i stand til, blot ved ønsketænkning at transformere os fra mand til kvinde og vice versa. Det er en smule som i Lewis Carrol’s Alice i Eventyrland: “Jeg vidste hvem jeg var her til morgen, men jeg er blevet en anden nogle gange siden da.”
Citatet fra Alice i Eventyrland opsummerer satirisk køns teologien der promoveres af den stadig mere radikale venstrefløj. Jovist er “kønsidentitet” teologi, da den berører den nedarvede menneskelige identitet, og plads i universet og menneskets opfattelse af Gud.
Kendsgerningen er, at Venstrefløjens kamp mod de krystalklare forskelle mellem kønnene ikke handler om borgerrettigheder. Det handler om lighed. Kampen svarer til en religiøs krig mellem det jødisk/kristne menneskesyn og det hedenske menneskesyn.
Troen på at magisk transformation af den materielle virkelighed, herunder den materielle virkelighed hos mennesket, kan opnås gennem magisk tankevirksomhed om guder og gudinder er karakteristisk for det hedenske verdenssyn, en verden Vesten har forladt for flere århundreder siden, men nu er ved at vende tilbage i hastigt tempo. At tro på den materielle verden, herunder mennesket som væsen, der skal kunne formes, støbes om ved en øjeblikkelig transformation hører mere til hos de gamle grækere og romeres mytologi, end til Vestens opfattelse af virkeligheden som den defineres af den jødisk/kristne tradition og ikke mindst moderne videnskab. Venstrefløjens tro på menneskets evne til at opnå metamorfose gennem viljen har mere tilfælles med Ovid’s Metamorphosis end med Milton’s Paradise Lost.
 
Hedenskabet tror på metamorfose ved en viljesakt, menneskelig eller guddommelig. Transformation fra en form til en anden er et gennemgående tema i græsk mytologi. Guderne kunne blive hvadsomhelst eller hvemsomhelst de ønskede, ofte fordi de ønskede at have sex med mennesker der ikke var klar over de var ved at blive voldtaget af en gud, der havde valgt at være forklædt som et dyr. Zeus blev en tyr for at forføre Europa. Da hun først var blevet ‘indfanget’ valgte Zeus at blive i menneskelig form og voldtog hende.
Guderne kunne også transformere mennesker til blomster og træer. Ovid skrev at Apollo forvandlede nymfen Daphne, som han ville have sex med, til et laurbærtræ. Hyacinth led en lignende skæbne. Han blev forvandlet til en blomst af guden Apollo der forelskede sig i den unges skønhed. Den fortryllende Leda blev forført af Zeus, der antog form af en svane.
Kort fortalt er hedensk mytologi karakteriseret ved en ekstrem forvandlingsmulighed fra den materielle virkelighed, herunder forvandlingen af mennesker og dyr. Det er anti-kristent og anti-videnskabeligt. Det hedenske synspunkt er den nuværende mytologi hos Venstrefløjen og er slutresultatet af den seksuelle revolution der påbegyndtes i 60’erne og nu kulminerer i ‘ophævelsen’ af mand og kvinde. Den helt store forskel er at dagens guder og gudinder er menneskelige væsener der påtager sig evnen til at metamorfosere sig til hvilken form (køn) de vælger. Mantraet “Du kan være det du ønsker at være” er udvidet til at omfatte det at forvandle sig fra mand eller kvinde ved at påkalde sig det guddommelige autonome selvet. Denne selvbevidsthed er ligeså gældende som den viljeskraft guderne i den græske og romerske mytologi besad.
Læg dertil den gnosticistiske religionsopfattelse, der var samtidig med den græsk/romersk mytologi. Gnosticismen erklærede, at den materielle virkelighed har mindre værdi end den spirituelle virkelighed, og at mennesker er fanget i en lavere form. Således kan en person der siger vedkommende  ved en fejl er ‘fanget’ i en mands krop, og ønsker at blive kvinde se sig selv komme på en højere og mere ren åndelig virkelighed. Enhver kan, om ønsket, ryste sit dødelige kønshylster af sig, og blive som guder.
Hvad så med os dødelige der accepterer virkeligheden ved deres gudgivne køn? Hvad med det helt store flertal af os mennesker der ikke blot accepterer virkeligheden med mænd og kvinder, men faktisk er glade for de præcise forskelle mellem kønnene som en velsignelse fra den Almægtige?
Det viser sig så at det er os  Venstrefløjen betragter som hykleriske, hadfyldte mennesker. Skønt vi er i overensstemmelse med den videnskabelige forskning om at mennesket er opdelt i mand og kvinde, skønt vi mener at “køn” sådan set ikke kan ændres, skønt vi er i overensstemmelse med den kundskab enhver civilisation i fortid og nutid er bygget om, så anser Venstrefløjen os som hykleriske, bedrageriske og elskere af myter.  
Vi er børn der ikke kan se at Kejseren faktisk har tøj på, ikke nøgen, at han er en android, slet ikke en mand.
Som med alle de mytiske bedrag og fantasier som Venstrefløjen omfavner, så skal der magt til for at den fornuftsbetonede befolkning, der tror på den materielle virkelighed, skal bøje sig under den gennemført forvrøvlede myte. Politiske fantasier om virkeligheden fører altid til tyranni. 
Den modvillige person der bemærker at Kejseren ikke har tøj på, eller at en mand der hævder at være kvinde i damers omklædningsrum udstiller sig selv knuses som en hykler. Hvor vover nogen at stille spørgsmål til kunstig virkelighed fra Venstrefløjens guder og gudinder? Du må da kunne indse at det ikke er en rigtig mand. Det er da en kvinde. Du kære læser er jo skør, det er ikke guderne. Du er ikke længere et fornuftsvæsen værdig til at være medlem af Planeten - Tilpasning. Ydermere vil dine pizzeriaer blive lukket dersom hvis du ikke føjer dig Venstrefløjens guder. På den lange bane skal i hadfyldte mennesker der ikke vil fatte gudernes mangfoldige fantasier - bare ødelægges fuldstændig, fordi I jo ikke er enige med Venstrefløjens religion.
Det er Jer der er problemet som Carroll bemærker fordi I “ikke tror på så mange som seks umuligheder før morgenmaden.”
Opsummering: Vi religiøse fornuftsbetonede typer der tror på jødisk og kristen teologi, at den faktisk matcher med virkeligheden - “som mand og kvinde skabte han dem” - er de som er skyldige i magisk tankegang, ikke de progressive. Det er disse bitre religionsklyngere der helt sikkert er tossede, ikke Venstrefløjen. Det er de som tror der blev skabt to køn, og at ægteskabet er mellem en mand og kvinde, der er skrupskøre. Det er os der er ude af takt med virkeligheden. Vi burde være lige så “logiske” som Venstrefløjen. Vi burde være som Alice i Eventyrland der sagde:
“Hvis jeg havde min egen verden ville alt være det rene sludder. Intet ville være hvad det så ud til, fordi alt ville være hvad det ikke er. Og omvendt. Det det ville være er det så ikke. Forstår du?”
“Omvendt - fortsatte Tweedledee, “hvis det var således, kunne det være, og hvis det var således, ville det være, dog som det ikke er. Det er logik.”
Det ultimative resultat af den seksuelle revolution er antagelsen af Djævelens løgn til Adam og Eva da han opmuntrede dem til at spise af den forbudte frugt og således forgifte sig selv med synd mod Virkelighedens Gud. »Men Gud ved, at i samme øjeblik I spiser den frugt, bliver jeres øjne åbnet for ting, I ikke før har set, og I bliver som Gud med evne til at skelne mellem godt og ondt.«
Der kan knap være et mere bevidst forsøg på at skille os fra den Gud der skabte os end dette forsøg på at lave om på eller udslette det at vi er skabt som mand og kvinde. Hævden at vi gennem et dekret kan lave om på Guds billede som mand og kvinde er i sandhed galskab. Vi er ikke guder, selvom vi hævder at være det.
Som teologen Paul Tillich skrev - er vi på vej mod afgudsdyrkelse, herunder selvdyrkelsen - som pastor David McGee og andre kalder den uhellige treenighed bestående af Mig - Mig selv, og Jeg. Tillich skriver at mennesker har tendens til at tilbede alt andet end Gud, idet vi tænker vi kan “selv skabe tilstedeværelsen af den hellige Ånd.”
Eller udtrykt på anden vis, det moderne koncept går ud på, at vi kan gøre os guddommelige selvom vi er dødelige, mand og kvinde, der virkelig har brug for den guddommelige forordning at kunne angre. I det ligger den sande frihed til at være mand og kvinde som Gud ønsker vi skal være. Deri ligger frihed og et sundt sind. Det ligger ikke i den tossede forestilling om at vor identitet som mand og kvinde er porøs som en svamp, og kan formes af guders og gudinders vilje.
Venstrefløjen vil sandsynligvis ikke holde inde med at ræsonnere som børn, der tror på myter og eventyr, medmindre venstrefløjen får mere hold på virkeligheden og afviser mytologien der nu tryllebinder den såkaldte “borgerrettigheds” bevægelse. .
Som. C.S. Lewis bemærkede så kan selv “Et barn kan kun give sig hen til sin fantasi dersom han har en stabilitetens klippe at vende tilbage til.” Hvis virkelighedens klippe som mand og kvinde ødelægges, således også friheden for mennesket. Der er intet håb om frihed når magisk tankegang fremstår som logik, og den naturlige orden forhånes til fordel for myter.

Endelig så kan Vesten ikke gå samme vej som Indien uden at ende med et køns kastesystem bestående at mangfoldige køn. Indiens Højesteret har skabt et officielt tredje køn for eunukker og transkønnede og siger, “Det er ethvert menneskes ret at vælge deres køn.” Der er absolut intet til hinder for at det nye køns kastesystem, der skal gives særlige rettigheder i regeringen og universiteter, ikke også kan udvides til at omfatte 51 eller flere privilegerede kaster baseret på selverklæret kønsidentitet. Alle de nye kaster kunne skabes ud af det rene ingenting, med så mange køns kaster som der nu er etniciteter - alle med en hævd på rettigheder.
Som artiklen fastslår, “Indiens transkønnede omfatter de som føler de var født med det forkerte køn, mænd født med deformerede kønsorganer og kvindagtige drenge der afvises af deres familier og sendes bort for at leve i eunuk kolonier.”
Selvom man kun kan have medfølelse med de som forulempes af deres medmennesker og de som er født med deforme kønsorganer så skal man lægge mærke til den kategori der fremhæves “de som føler de er født med det forkerte køn,.”
På den lange bane så er den legendariske evne til at kunne transformere sig selv med til at give muligheder der er grænseløse som med beretningerne fra græsk mytologi, men det kan meget vel føre til et nyt kastesystem der ligner det som var så afskyet af kolonisatorerne og de kristne missionærer, der forkastede reinkarnation til fordel for soning af menneskeheden gennem Kristus.  
At opdele samfundet i varianter af køn er at invitere til den totale opløsning af Vestens samfund, fordi med sådanne kategorier er det nærmest uden begrænsning, kun fantasien, kan sætte grænser, og ikke den skabte ordens virkelighed. 
Vesten bør vende tilbage til og forsvare med ildhu det kristne synspunkt, at den materielle verden, herunder mennesket, er formet af Gud, at den skabte orden, mand mand og kvinde kan der ikke lave som på, uden en ekstrem åndelig og samfundsmæssig deformation.
En ting er at man ønsker at være som Gud.
Noget helt andet er at man ønsker at være Gud
Fay Voshell holds a M.Div. from Princeton Seminary, where she received a prize for excellence in systematic theology. Her articles have appeared in American Thinker, National Review, PJMedia, RealClearReligion and many other online publications. She may be reached at fvoshell@yahoo.com

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails