torsdag den 11. december 2008

Uvidenhed i Europa om USA

Uvidenhed skyld i Anti-Amerikanisme Europa

De som ved mindst om Amerika hader mest
Mere end 50% af englænderne tror, at polygami er tilladt i USA; faktisk er det ulovligt i 50 stater. Næsten en tredjedel af briterne tror at amerikanere, der ikke har betalt deres hospitalsregning eller forsikringspræmie ikke har ret til lægeligt tilsyn i nødstilfælde; kendsgerningen er, at al sådan benhandling skal ydes ifølge loven.

70% af briterne tror at USA er meget dårligere end EU når det drejer sig om at reducere CO2 udledningen siden år 2000; kendsgerningen er er Amerikas vækst i C02 udledningerne er blevet formindsket med næsten 10% siden år 2000, mens den hos EU er vokset med 2,3%.

80% af briterne tror at "fra 1973 - 1990, da solgte USA til Saddam Hussein mere end en fjerdel af hans våben." Kendsgerningen er at USA solgte blot 0,4% af Saddams våbenarsenal; Rusland, Frankrig og Kina forsynede ham med henholdsvis 57%, 13%, og 12%.

Flertallet af briter tror at efter 2. Verdenskrig har USA stillet sig på ikke-muslimers side oftere, end med muslimerne. Kendsgerningen er at i 11 ud af 12 større konflikter mellem muslimer og ikke-muslimer, mellem muslimer og verdslige styrer, eller arabere og ikke-arabere da har USA stillet sig på muslimernes og/eller arabernes side.

En ny meningsundersøgelser viser faktisk at briternes holdning til USA er under indflydelse af en udbredt ukendskab til de faktiske forhold når det drejer sig om kriminalitet, sundhedsbehandling og udenrigspolitik. Undersøgelsen blev foretaget af America in the World, en gruppe med base i London der arbejder for og håber på at kunne tilbagevise den voldsomme anti-amerikanisme i United Kingdom ved at skyde vidt udbredte myter om USA i sænk.

Men briterne er ikke de eneste europæere der har et ubalanceret syn på USA.

Tyskerne for eksempel. Flertallet af dem tror, at Amerika udgør en større fare for verdensfreden end Iran. Dette selv efter at USA hjalp tyskerne med at genopbygge deres land efter 2. Verdenskrig og efterfølgende gav dem forsvarsmæssig beskyttelse i de næste 50 år under Den Kolde Krig.

Læg her til, at seks år efter 11.09. tror et voksende antal tyskere, at det er USA's egen regering der er ansvarlig for ødelæggelsen af World Trade Center. Når det drejer sig om den næste generation af tyskere, da viser en nylig afstemning blandt Berlins unge at kun en tredjedel af de unge mellem 15-17 år ved hvem der byggede Berlinmuren. Næsten 14% mente den var bygget af de allierede; 2% troede den var bygget af USA.

Franskmændene er notorisk berømte for deres foragt for amerikansk fast food. Men her følger en godt skjult hemmelighed, nemlig at hveranden franskmand kommer hos McDonald's mindst een gang om året. Faktisk er McDonald så populær i Frankrig at landet nu er McDonald's næststørste omsætningsfaktor i verden eftet USA. (McDonalds succes spreder sig også over resten af Europa, hvor salgskurverne overstiger Amerikas. (McDonald's er en af de største privatejede arbejdsgivere på kontinentet)

Blandt spaniere, hvoraf 80% hævder at være kulturelt Romersk-Katolikker, er der en almindelig stereotyp opfattelse af, at amerikanerne er individualistiske og mangler ægte familieværdier. Spanien har nu den højeste skilsmissrate i Europa; i 2007 blev der i Spanien registreret een skilsmisse for hvert 2,3 ægteskab, eller 44%. Som en kontrast har skilsmisseraten i USA aldrig været over 41% og den ser ud til at være faldende.

Spanierne er også de flittigste brugere af kokain i verden. Ifølge FN bruger 3% af Spaniens voksne befolkning kokain; det er en større procentdel end den tidligere nummer 1. USA, med 2,3%. Blandt de unge befolkningsgrupper er antallet af spanske brugere firedoblet i de sidste ti år.

Spanierne elsker at gøre nar af amerikanerne som de beskriver som overvældende fede. Faktisk viser en frisk undersøgelse af cirka 2/3 af amerikanerne er overvægtige. Imidlertid har Spanien flere overvægtige end noget andet land i Europa undtaget Italien og Grækenland. Næsten 40% af de spanske voksen er overvægtige og det Spanske Sundhedsministerium siger, at Spanien er på vej til at overhale USA i fedmeproblemet om mindre end ti år.

Hvis der er et emne, hvor europæerne er mere vedholdende uvidende om USA så må det være i spørgsmålet om dødsstraf. De europæiske elitære elsker at protrættere EU som værende Amerika moralsk overlegen fordi det postmoderne Europa ikke eksekverer dødsstraf over dets mordere. Og sandt nok, hver gang der en en henrettelse i Amerika - selvfølgelig bliver denne strafform i Kina og Iran meget belejligt ignoreret, hvor den udføres i langt langt større antal - da gør Europas elitære alt hvad de kan for at fremstille USA som et tilholdssted for blodtørstige barbarer.

Forestil Jer så den forgræmmelse som de selvretfærdige elitære i Europa måtte føle da en Novatris/Harris afstemning for den franske avis Le Monde afslørede at hovedparten af de adspurgte i England (69%) Frankrig (58%), Tyskland (53%), og Spanien (51%) sagde at de gik ind for at Saddam Hussein blev henrettet. I et øjebliks chokerende selvanalyse indrømmede Tysklands venstreorienterede Spiegel, at afstemningsresultaterne var endog meget "overraskende." Hallo, De almindelige europæere er altså ikke så forskellige fra de almindelige amerikanere alligevel, når de bliver præsenteret for kendsgerningerne.

Hvad er så forklaringen på denne afslørende uvidenhed i Europa, der ellers roser sig af at være langt mere sofistikerede end deres mentalt udfordrede amerikanske modstandere?

Der er brugt megen blæk i årenes løb for at besvare disse spørgsmål.

For det første fodrer Europas utallige venstreorienterede medier de europæiske masser med en daglig dosis af sensationalistisk anti-amerikansk propaganda, i en sådan grad at den almindelige europæer har udviklet en fuldstændig fordrejet opfattelse af det virkelige Amerika.

For det andet, viser statistikkerne at europæerne kun rejser halvt så meget i Amerika som amerikanerne rejser i Europa. Ifølge USA's Handelsministerium besøgte cirka 11.4 millioner europæere USA i 2007, hvilket svarer til omtrent 2,5% af Europas befolkning. (Som en modsætning, besøgte 13.3 millioner amerikanere Europa i 2007, eller omtrent 5% af USA's befolkning) Manglen på førstehåndskendskab til USA er uden tvivl den vægtigste grund til hvorfor europæerne ikke kan skelne kendsgerninger fra fiktion når det drejer sig om Amerika.

Ikke desto mindre ser det ud til, at denne trend er ved at vende. Til dels på grund af den stærke Euro forøgedes antallet af europæiske besøgende til USA med 16% i første halvdel af 2008. Briterne, franksmændene, tyskerne, italienerne, spanierne og mange andre europæere der besøger USA for første gang er begyndt at erkende at de konstante negative fremstillinger af Amerika, der så omhyggeligt er blevet konstrueret af den europæiske venstrefløjselite ikke passer med virkeligheden.

Som Mark Twain udtrykte det, "At rejse er farligt for fordomme, hykleri og snævertsynet." Ja, det er det virkeligt.

http://pajamasmedia.com/blog/anti-americanism-in-europe-is-fueled-by-ignorance/

Soeren Kern is Senior Analyst for Transatlantic Relations at the Madrid-based Grupo de Estudios Estratégicos / Strategic Studies Group.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails