lørdag den 14. november 2015

Tolerance tolkes som svaghed. Vor civilisation er i fare

Tolerance tolkes som svaghed og udnyttes. Vor civilisation er i fare


Den islamiske krig mod Vesten har stået på siden Muhammad erklærede sig som Allahs profet i det 7. århundrede. I næsten 1400 år har Islam ført krig mod alle andre religioner og folk i verden. Den første invasion af Europa begyndte i det 8. århundrede. Nogle historikere mener,  at hvis ikke muslimerne var blevet besejret i slaget ved Tours i 732 da ville store dele af Europa i dag være muslimsk.

Men hallo -- meget af Europa er i dag muslimsk.

Islam fører krig på to fronter: Infiltration og invasion. Der lykkedes ikke for dem at overtage Europa ved invasion, men ved liberal indvandringapolitik og velfærdspolitik har de fået et solidt fodfæste i det 20. århundrede og truer nu deres værtslande.

Den tidligere præsident for Algerier, Houari Boumédienne (Mohammed Ben Brahim Boukharouba), sagde den 10. april 1974 i en tale i FN:

“En dag vil millioner af mænd forlade Den Sydlige Halvkugle og drage til den Nordlige Halvkugle. De vil ikke drage dertil som venner. Fordi de vil drage dertil for at erobre. Og de vil besejre den med deres sønner. Vore kvinder skød vil give os sejren.”

Islam og Vestens civilisation er uforenelige. De kan ikke eksistere sammen. Mens Vesten inviterer muslimerne til at tage deres verden med sig, da byder den Islamiske tro dens tilhængere at erobre Vesten og dræbe eller underlægge sig alle ikke-troende. Dette er formlen for kulturelt selvmord og afslutningen på civilisationen.

Tro ikke at moskeerne og “samfundscentrene” der er blevet bygget i amerikanske byer er noget andet end fjendens forposter. I dag i USA er vi udsat for en massiv infiltration med velsignelse og hjælp af vor regering. Vi er også udsat for en konstant trussel af Islamisk terrorisme.

Nu her 11 år efter de Islamiske angreb på USA den 11.09.2001 mente jeg det ville være passende og værd at overveje fjendens tankegang og motivation - det som ligger bag deres nederdrægtige angreb, og så overveje, hvordan vi skal stå vore islamiske fjender imod.

9/11 og ‘Sværdets Vers.’

Der midt i november 2001, kort tid efter det forfærdelige angreb 9/11 på Amerika, talte Osama Bin Laden til en gruppe af sine støtter i Afghanistan. Hans tale blev optaget på video og en kopi blev gjort tilgængelig for propagandaformål i Vesten. Uddrag af en afskrift fra Osama bin Laden videoen følger herunder.

“OBL: (..knap hørlig..) når mennesker ser en stærk hest og en svag hest så vil de af natur holde af den stærke hest. Dette er kun det ene mål; de som ønsker folk skal tilbede folkets herre, uden at følge den doktrin, vil følge Muhammads doktrin, må fred være med ham. “(OBL citerer fra adskillige korte og ufuldstændige Hadith vers som følger): “Jeg fik ordre til at bekæmpe folket, indtil de siger der er ingen anden Gud end Allah og hans profet Muhammad.”

Osama bin Laden henviser til Sværdets Vers: Sura 9:5 i Koranen.

“Når de hellige måneder er forbi, slå da afgudsdyrkerne, hvor du finder dem. Arrester dem, besejr dem, og lig i baghold overalt efter dem. Hvis de angrer og begynder at bede og betaler de pålagte almisser, så tillad dem at gå deres vej. Gud er tilgivende og nådig.

Dette vers fortolkes på forskellige måder, og faktisk er der nogen der endog hævder at det betyder at muslimer af Allah får ordre til ikke at lede efter og dræbe alle vantro, men snarere kun at handle i selvforsvar. Andre igen hævder at verset betyder at kristne, jøder og andre får et valg mellem at underkaste sig Islam, og hvis de gør det, så kan de betale almisser (eller jizya beskyttelsespenge), bede til Allah og leve i fred. Militante islamister fortolker imidlertid verses præcis som det er skrevet.

I Islam er verden opdelt i to huse: Fredens Hus, Dar al-Islam og Krigens Hus, Dar al-harb. Der er ingen andre valgmuligheder. Fred med Islam betyder enten underkastelse og konversion til Islam eller underkastelse og at leve i denne og betale skat (jizya) til de muslimske overherrer. Det eneste alternativ til disse to valg er - døden.

OBL: (...knap hørligt...) vi regnede i forvejen med antallet af skader hos fjenden de som ville blive dræbt ved tårnets stilling. Vi kalkulerede med at de etager der ville blive ramt ville være tre eller fire etager. Det var den mest optimistiske kalkulation af dem alle. (...knap hørligt...) med baggrund i min erfaring på det område. Jeg mente at branden fra flyets brændstof ville smelte jernstrukturen i bygningen og få hele det område, hvor flyet rammer til at kollapse og alle etagerne over det. Dette er alt det vi havde håbet på.
Shaykh: Allah være lovet.
OBL: De var overmåde glade da det første fly ramte bygningen, derfor sagde jeg til dem: Vær tålmodig. Forskellen mellem det første og det andet fly der ramte tårnene var tyve minutter. Og forskellen på det første fly og det fly der ramte Pentagon var en time.”

Den Trojanske Hest i vor dagligstue

Islam er tålmodig. Islamisterne vil infiltrere vore samfund, gå på regeringsbetalt velfærd og producere store familier (“Vore kvinders skød vil give os sejren.”), støttet af de Vestlige stater der er tåbelige nok til at give dem lov til at komme ind i deres samfund. Indser Vesten i det hele taget denne trussel? Gør Amerika? Gør Dearborn, Michigan? Eller Murfreesboro, Tennesse?

Efter 9/11 bad Barack Obama om religiøs tolerance. Udtrykket “tolerance” er et kodeord for en Trojansk Hest, benyttet af venstrefløjen, kommunister, og Islamister for at angribe og ødelægge kristne værdier, den forfatningsbegrundende amerikanske regering og Vestens kultur. På niårsdagen for 11 september angrebet sagde Obama:

“De kan meget vel forsøge at igangsætte konflikt mellem forskellige trosretninger, men som amerikanere er vi ikke -- og vil aldrig være -- i krig med Islam. .....Det var ikke en religion der angreb os den dag i september; det var Al Queda -- en ynkelig bande mænd der perverterer religion.

Ligesom vi fordømmer intolerance og ekstremisme i udlandet, således vil vi forblive tro mod vore traditioner herhjemme som en tolerant og mangesidet nation.”

Denne udtalelse er fuldstændig falsk. Den er beregnet på at vildlede og distrahere det amerikanske folk fra den direkte trussel vi står overfor med Islam. Problemet er ikke al-Queda; det er Islam, der gav grobund for al-Queda og mange flere terrorgrupper, og spredte dem over hele verden. Dette er den sandhed der ikke nævnes og som Vestens ledere ikke vil indse. Vesten “tolerance” over for Islamisk indtrængen, magt og indflydelse fremmer på aktiv vis terrorismen og forstærker radikal Islam.

Albert Einstein sagde, “Verden er i større fare fra de som tolererer eller opmuntrer til ondt end fra de som faktisk begår ondt.” Einstein var jøde, og så Adolf Hilter og nazisterne komme til magten i Tyskland. Ved at tolerere ondskab, satte Vestens ledere de som elsker frihed og friheder i ekstrem fare. Lederskabet er ikke kun ikke tilstede: Det er forræderisk fraværende. Præsidenten for USA har traditionelt tilbudt lederskaber for den frie verden. Imidlertid har Barack Hussein Obama ikke magtet at give nogen effektiv ledelse, og slet ikke løst de problemer der er bragt frem med Islams vækst. Tværtimod, de ineffektive ting han har foretaget op til denne dag har kun forøget den fare vi befinder os i. Mange mennesker undrer sig over, hvordan det dog kunne ske.

Obama administrationen støtter, i det skjulte, og undertiden ganske åbenlyst Det Muslimske Broderskab og andre islamiske terrorgrupper. Lederen af National Intelligence har beskrevet Det Muslimske Broderskab som en “i det store og hele verdslig gruppe” der har “afskrevet sig volden.” Udenrigsministeriet har netop sendt til Det Muslimske Broderskab i Egypten så forbløffende mange som 1,5 milliard dollars til støtte for deres sag.

FBI har ændret på sit træningsmateriale for at fjerne ting der er “krænkende” for muslimer. Lederen af Homeland Security har fjernet ordet “terrorisme” fra sin ordbog og erstattet det med “menneskeskabt katastrofe.” Utallige andre eksempler har vi der viser hvordan Obama administrationen aktivt støtter islamisterne indenfor i United States og i andre lande.

Faretruende ledelse

Den britiske forfatter Anthony Browne skrev, i sin artikel fra 2004 i The Spectator (ingen link er mulig):  

“Der er ingen plan. Islam ønsker virkelig at erobre verden. Det er fordi muslimer, ulig mange kristne, faktisk tror de har ret og at deres religion er vejen til frelse for alle.”

En prominent leder af Det Muslimske Broderskab, Muhammad Mahdi Othman ‘Akef, har sagt,

“Jeg har fuldstændig tro på at Islam vil invadere Europa og Amerika fordi Islam har fornuft og en mission.”

Der kan ikke længere stilles noget spørgsmål til, hvad der er de drivende grunde og det endelige slutresultat for Islam: Erobring af verdem og en fuldstændig underkastelse. Vi kan ikke længere tillade vore politiske ledere at benægte denne livsvigtige realitet og fortsætte med på effektiv vis ikke at stå den imod. Vi kan ikke være afhængige af europæerne. De er fortabte. Det er op til amerikanerne nu.

Obamas bøjen sig for kongen af Saudirarabien; hans håbløse manglende evne til, eller interesse i at standse Irans udvikling af kernevåben; hans illegale og elendige råd om infiltrationer i Sudan, Somalia, Uganda og Libyen; hans blanden sig i hvordan krigen i Afghanistan skal føres; og hans tøven i Irak -- han utallige fortalelser og hans forfejlede ideologi -- altsammen har de sendt et tydeligt signal til vore Islamiske fjender: Barack Hussein Obama er en svag hest. Amerika er et let bytte og mål.

Den tragiske rædselsgerning med libyske terrorister der invaderer det amerikanske konsulat i Benghazi, Libyen og dræber ambassadør Steven og tre andre diplomater, derpå trækker deres lig gennem gader, og de egyptiske protesterende der invaderer vor ambassade i Cairo og flåede det amerikanske flag ned og erstattede det med et sort Islamisk flag har givet et særdeles tydeligt budskab fra islamisterne. De fortæller verden lige præcis hvad de mener om Obamas Amerika.

Vi kan ikke formilde Islamister med undskyldninger fra Udenrigsministeriet om “vildledte individer” der invaderer vore ambassader. Denne konflikt kan ikke løses gennem en “alliance af moderation,” som Tony Blair og hans slæng tror. Der er nemlig ingen moderation i Islam. Denne konflikt kan kun løses gennem en afprøvning af viljer og ressourcer. Og mange amerikanere mener ikke vi har lederskabet og beslutsomheden der er brug for til at gøre det som er nødvendigt.

Arnold Toynbee, den eminente britiske historiker sagde, “Civilisationer dør ved selvmord, ikke ved mord.” Jeg mener dette er sandt og lige præcis det vi er ved at gøre ved os selv: Selvmord ved venstreorienteret ideologi og politisk korrekthed.

Da amerikanerne valgte ledere der svigtede i at lede, der har en vildledt vision for fremtiden for vor nation og som nægter at forsvare os mod vore fjender, da gav vi os selv selvødelæggelsens værktøjer. United States skal få orden i eget hus - før Islam konfronterer os med sine to ækle valg: Fredens Hus, Dar al-Islam eller Krigens Hus, Dar al-harb.

Præsident Barack Hussein Obama der blev født voksede op og uddannet som en muslim skrev engang.
“Jeg vil stå sammen med muslimer om de politiske vinde skifter til en ækel retning.”

De politiske er skiftet i en ækel retning, hr. præsident. Hvem står du sammen med i dag?

JT Hatter is the author of Lost in Zombieland: The Rise of President Zero, a political satire on the Obama administration.  JT can be reached at jt@jthatter.com.


Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails