tirsdag den 15. august 2017

Stadig færre amerikanere får fødevaremærkehjælp - klarer sig selv

Færre amerikanere får nu fødevaremærker

Flere end 1,1 million amerikanere er nu ikke med på fødevaremærkelisterne siden præsident Trump blev indsat januar 2017 ifølge de nyeste statistikker fra U.S. Department of Agriculture.
Deltagerantallet i the Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) (fødevaremærkeprogrammet) faldt til  41,496,255 i maj 2017, ifølge de nyeste data der er tilgængelige fra USDA, fra 42,691,363 i januar 2017 da Trump trådte til.
Når man ser på data faldt listens størrelse i de første måneder af Trumps præsidentskab med 2,79%.
Deltagelse i fødevaremærkeordningen er i gennemsnit faldet til sit laveste siden 2010, og de nyeste tal viser at tendensen fortsætter.
Food stamps
Trump foreslog  nedskæringer i SNAP i sit budget for 2018 og gik ind for at staterne bidrager med op til 20% af forbundrregeringens bidrag til fødevaremærkeprogrammet og skærper kravene for  voksne, uden handicaps, der modtager mærkerne.
Trump’s slåen ned på ulovlig immigration har også foranlediget at mange immigranter, både lovlige som ulovlige annullerer deres fødevaremærker i bekymringer over at de måske bliver nægtet borgerskab eller udvisning.
Forbunds lovgivere arbejder også på lovgivning der vil søge at udvide kravene for at kunne få fødevaremærker og indføre tidsbegrænsninger på hvor længe de som er med i programmet kan modtage ydelserne.
På statsniveau faldt tallet på de som er med i ordningen ganske betragteligt på steder som  Georgia og Alabama da der blev indført krav om arbejde for ikke handicappede voksne før uddeling af fødevaremærker.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails