onsdag den 20. maj 2015

To folk der fortjener anerkendelse for deres frihedstrang - Keltere og Baskere

To folk der fortjener stor anerkendelse        


                       
                               
Når man betragter historien i de sidste 500 år er der fire nationer der skiller sig ud ved fuldstændig og ret så omfattende at have ændret civilisationen i verden på en måde ingen andre har - hverken før eller efter: England, Spanien, Frankrig og Portugal.

Ingen andre imperier kommer blot tæt på. De muslimske erobringer var knyttet til landjorden udover lidt ‘hoppen’ fra ø til ø. De kinesiske og mongolske erobringer var knyttet til landjorden. Selv i oldtiden, var grækernes, romernes og persernes erobringer i al væsentlighed landoperationer, udover at krydse floder. Jo, de havde alle flådefartøjer, men det var ikke det som var vigtigt for dem.
               
Det som gør englænderne, franskmændene, portugiserne og spanierne til noget særligt var, at disse nationer havde rigtig store transoceaniske imperier. Det var gennem deres flåder de satte deres præg, det gælder især den engelske flåde.

Portugiserne sendte deres opdagelsesrejsende afsted for at opdage oceanruterne mod Øst - landruterne var blevet lukket af muslimerne. Spanierne rejste rundt om hele kloden. Det Britiske Imperiums opbygning var udelukkende ved flådeoperationer, og franskmændene, var modsat vore fordomme absolut ikke ‘tabt bag en vogn’ de var virkelig en flådenation  man måtte regne med. Husk det var Rochambeau's flåde der forhindrede en britisk forstærkning af Conrwallis ved Yorktown.

Det er kun japanerne der nærmede sig niveauet, og kun i meget kort tid under 2. Verdenskrig. Nu må vi se om kineserne vil komme tættere på. Deres første maritime indsatser der nåede så langt som til Afrika, blev sløjfet af interne kejserlige krav.

Det gik heller ikke for Vikingerne hvis nordamerikanske bosættelser mislykkedes. Heller ikke for hollænderne. De havde nogle få kolonier - Indonesien, Sydafrika mv.., Det skulle være England, Frankrig, Spanien og Portugals imperier der satte præg på store dele af kloden med sprog, religion og kultur. Hvilke kolonier andre nationer måtte have, de blev enten inddraget eller solgt, eller var relativt uden betydning.

Jovist har det betydning for en del af deres succes at disse nationer havde kyster langs Atlanterhavet. Jamen var der ikke et udstrakt Skandinavisk Imperium, med en erobring, i det 11 århundrede, af England, Normandiet og bosættelser på Island? Dansk er ikke et verdenssprog. Fransk, engelsk, spansk portugisisk er. Tyske flådestyrker beherskede Østersøen med deres Hansestæder og handel. Hvorfor fik det tyske übermensch ikke opbygget et stabilt verdensimperium, udover den korte opblussen under Kejserne? Tyskland havde adgang til Atlanterhavet. Hvorfor kom Italien ikke ud over Middelhavet? Hvorfor kunne maurerne ikke komme videre end Marokko?
På overfladen har disse fire nationer kun lidt tilfælles udover adgang til Atlanterhavet og en kristen europæisk baggrund. For en amatørhistoriker som jeg selv, dukker der så noget op der ikke umiddelbart kan ses på overfladen. Hvad disse nationer - alle historiske rivaler - har til fælles er udgangspunkt fra to etniske grupper, der næsten er glemt i historien. Disse folk er Kelterne og Baskerne, erobret og næsten uden deres oprindelige sprog. Kelterne og Baskerne taler nu andres sprog. Er dette et tilfælde?  

Frankrigs Imperium havde sit udgangspunkt i Bretagne. Hvem var breton’erne? Det var forstødte Keltisk Bretoner der flygtede fra de anglo-saksiske invasioner der overtog Frankrigs nordvestlige halvø, lige overfor England. De taler et bretonsk -  keltisk sprog der ligner walisisk. Det er fra disse atlantiske områder at den franske flåde fik sine søfolk. Quebecois’erne i Canada er i bund og grund breton.


Jovist Frankrigs base er keltisk. Indtil for nylig ville de franske historiebøger begynde med “Vore forfædre gallerne.” Gallerne var en anden keltisk gruppe, men det skulle blive bretonerne der mest ville bidrage til, og det langt mere end resten af Frankrig.

Alligevel er gallisk som sprog dødt, mens bretonsk lige klarer den. Kelterne der opbyggede det franske imperium talte romernes modificerede latin. Deres land er opkaldt efter de tyske frankere.

Spanien er endnu mere forundrende. Dens flåde bestod af baskere. Magellan døde på Filippinerne. Det var så baskeren, Juan Sebastian Elcano, den næstkommanderende, der fuldførte jordomsejlingen. For til fulde at forstå betydningen af hvor baskisk præget det spanske imperium var, så husk blot på, at befrieren af Sydamerika, Simon Bolivar var basker. Bernardo O’Higgins (Chile) havde en baskisk mor, for ikke at nævne at hans efternavn indikerer en keltisk/irsk baggrund. Det er ikke tilfældigt, . Augustin Iturbide, endnu en basker, skulle drive spanierne ud af Mexico. Columbus benyttede baskiske søkort.

"Der er mindst to ting der ganske tydeligt kan tilegnes Baskerne - Society of Jesus og Republikken Chile." -- Miguel de Unamno

Det var en underdrivelse. Chile kan være 25% baskisk. Baskeren Juan de Garay grundlagde Buenos Aires efter en tidligere forsøgt bosættelse blev ødelagt. Baskerne tilhører eliten i hele Latin Amerika.

Intet når i forbløffende indsats op på siden af den en-armede, en-benede Blas de Lezo, der, skønt han var i håbløst undertal 1 til 8, stod for ødelæggelsn af den britiske flåde i  Slaget ved Cartagena i 1741. Den var Den Spanske Armada - dog nu omvendt. De Lezo var basker.

For at fuldføre billedet så er den nordvestlige del af Spanien, Galicien, en legendarisk keltisk udpost. Selvom den nu er opslugt af latinere, har det ikke altid været således. Ifølge den
Mileasian Irsk/skotske legende, sejlede  irske og skotske højlændere - i en meget ‘renere keltisk udgave - ud fra Galicien til Irland. De som blev tilbage ville bekæmpe maurerne og med tiden blev de latiniserede, skønt de holdt fast ved den keltiske musik.  


Det skulle blive disse galiciere der skulle befolke Argentina og Uruguay. De spansk talende argentinere er i høj grad galiciere, hvis de ikke er baskere. Resten af Spanien blev sådan set hjemme. 70% af Buenos Aires spanske immigranter er galiciere. Kan du nu se et mønster?  

Spaniens Imperium var ikke et latinsk forehavende, men en keltisk-baskisk udvandring. Frankrigs Imperium var bretonsk-keltisk, og jovist nogle baskere var også med. Canada har Cape Breton og Port aux Basques.
Portugal?! Nuvel, Portugal's mest berømte opdagelsesrejsende var Vasco da Gama. Vasco betyder Basker. Portugal har haft sin portion af keltere: Lusitanerne. Vi har en tendens til at mene at Portugal er latinsk, men dets rod er keltisk. Det portugisiske sprog stammer faktisk fra Galicien, Spanien, der har deres egen dialekt af kastilliansk, og som det er nævnt, disse galiciere var oprindeligt keltere.

Så er der Storbritannien. Før anglo-sakserne (faktisk mere skandinavisk end tysk) kom til Storbritannien var landet keltisk. Der er debat om, hvor meget keltisk der overlever i England. Nogle hævder de tyske invasioner blot var en ‘facade’ andre hævder der fandt en delvis udradering af keltiske mænd sted.

Det som står helt klart er, at irerne, skotterne, og waliserne - de keltere der mistede deres sprog - endte med at befolke Det Britiske Imperium og Amerika i overvældende grad i forhold til englænderne, når man ser på procenttal.

Dette var hvad skandinaverne manglede. En keltisk base. Det var kelterne, baskerne de præ-romanske søfarer der vel er ansvarlig for meget af den vesteuropæiske civilisations imperiale succes.
Ganske så overraskende så kan disse keltere og baskere være genetisk beslægtede. De deler begge ekstremt høje rater af R1b gener. Søg efter, hvor koncentrationen af R1b når 80% og du vil kunne finde befolkninger der byggede imperier. Da kelterne og baskerne har forskellige fælles udgangspunkt med R1b kan dette indikere en tidlig fælles blodlinje.

Den moderne civilisation i Vesten kan være en keltisk-baskisk opfindelse. Det at tyske og latinske sprog hos disse folk er overvældende kan være vildledende. Det som adskiller baskerne var en forbløffende kærlighed til frihed og og viljen til at kæmpe for den. Kelterne var frihedselskende på grænsen af anarki, som de ofte forfaldt til. Det kan være denne blanding af frihedselskende, beslægtede folk der er selve baggrunden for Vestens forkærlighed for frihed.


Skønt deres sprog på det nærmeste alle er uddød, og hvor de stadig tales skal have ‘støtte’ så ser det ud til at kelterne og baskerne - der synes at være af samme familie - kan være stærkt medvirkende i verdenshistorien, dog enten ignoreret eller undervurderet.

En masse mennesker der siger spansk, fransk, portugisisk eller engelsk er deres sprog kan i virkeligheden enten være delvis keltere eller baskere. Folkeslag der kan have en noget mystisk oprindelsen, men har langt større betydning end de fleste erkender.  


Mike Konrad is the pen name of an American who is not Jewish, Latin, nor Arab. He runs a website, http://latinarabia.com, where he discusses the subculture of Arabs in Latin America. He wishes his Spanish were better.
               
http://www.americanthinker.com/articles/2015/04/two_underrated_peoples.html#ixzz3YxntOjm8

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails