tirsdag den 9. december 2008

EU og demokrati!

Hvem er demokratisk indstillet?


Uddrag fra transskriptionen af mødet mellem Vaclav Klaus, Præsident for Tjekkiet og medlemmer af Conference of the Presidents of the European Parliament, fredag den 5. december 2008, Prag Slot.
Daniel Cohn-Bendit MEP: Jeg har medbragt et flag til Dem - som vi ved - findes de overalt her i Prag Slot. Det er EU-flaget, så jeg vil sætte det her foran Dem.

Det bliver et vanskeligt præsidentskab. Den Tjekkiske Republik skal beskæftige sig med arbejdsdirektivet og klimapakken. EU klimapakkens indhold repræsenterer mindre, end vor fraktion kunne ønske sig. Det vil være nødvendigt at fastholde pakkens minimum. Jeg er sikker på, at klimaforandringen udgør ikke blot en risiko, men en direkte fare for Planetens fremtidige udvikling. Mit synspunkt er grundlagt på videnskabelige meninger og har godkendelse af flertallet i EP, og jeg ved De er uenig med mig. De kan tro hvad De vil, jeg tror ikke, jeg ved at den globale opvarmning er en realitet.

Lissabon Traktaten: Jeg er ligeglad med deres mening om den. Det jeg ønsker at vide er, hvad De vil gøre hvis de to kamre i Tjekkiet godkender den. Vil De respektere folkets repræsentanters vilje? De bliver nødt til at underskrive den.

Jeg beder dem forklare mig omfanget af Deres venskab med Mr. Ganley fra Irland. Hvordan kan De mødes med en person, hvis økonomiske fundering er uklar? De burde ikke mødes med ham i Deres embede. Det er en mand hvis finanser stammer fra problematiske kilder og han ønsker at benytte dem i sin valgkampagne for at blive valgt til EP.

Præsident Vaclav Klaus: Først vil jeg sige, at ingen har talt til mig på den måde og i det tonefald i de sidste 6 år. De er ikke på barrikaderne i Paris her. Jeg troede at disse metoder ophørte for os for 18 år siden, men jeg må konstatere at jeg tager fejl. Jeg tør ikke spørge om, hvorfra de Grønnes midler til aktioner stammer. Hvis De er bekymret over at føre en fornuftig debat i denne halve time, som vi har til rådighed, da overlad venligst ordet til en anden, Hr. Formand.

EU Parlaments Præsident Hans-Gert Pöttering: Nej, vi har rigeligt tid. Min kollega vil fortsætte fordi ethvert medlem af EP kan spørge Dem om, hvad som helst. (Til Cohn-Bendit:) Vær venlig at fortsætte.

Præsident Vaclav Klaus: Det er dog utroligt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende før.

Daniel Cohn-Bendit: Det er fordi De aldrig har oplevet mig før... 

Præsident Vaclav Klaus: Det er stadig utroligt. 

Daniel Cohn-Bendit: Vi har hidtil altid haft gode samtaler med Præsident Havel. Og hvad vil De kunne fortælle mig om Deres holdning til anti-Diskriminations loven? Jeg vil med glæde informere Dem om vores finansiering.

Hans-Gert Pöttering: Brian Crowley, værsågod. 

Brian Crowley MEP: Jeg er fra Irland og medlem af et regeringsparti. Hele sit liv kæmpede min far mod den Britiske dominans. Mange af mine slægtning mistede livet. Det er derfor jeg vover at sige, at irerne ønsker Lissabon Traktaten. Det var en fornærmelse, hr. Præsident, overfor mig og det irske folk, det de sagde, under deres statsbesøg i Irland. Det var en fornærmelse at De mødtes med Declan Ganley, en mand der ikke har opbakning hos vælgerne. Denne mand har ikke givet bevis på, hvorfra hans økonomiske kilder til hans kampagne stammer. Jeg ønsker blot at informere Dem om, hvordan irerne opfattede det. Jeg håber og ønsker for Dem, at De får deres program for Præsidentskabet gennemført, og at De vil erfare, hvad borgerne i Europa ønsker gennemført. 

Præsident Vaclav Klaus: Tak for denne oplevelse jeg har fået ud af dette møde. Jeg har aldrig forestillet mig at noget lignende ville være muligt og har ikke oplevet noget lignende i de sidste 19 år. Jeg troede det var noget der hørte fortiden til, at vi lever i et demokrati, men det er åbenbart et andet demokrati der hersker i EU.

De nævnte de europæiske værdier. Den vigtigste værdi er friheden og demokratiet. Borgerne i EU medlemslandene er bekymrede over friheden og demokratiet fremfor alt andet. Men demokratiet og friheden er ved at tabe terræn i EU i dag. Det er absolut nødvendigt at anstrenge sig ihærdigt og kæmpe for dem.

Jeg vil først og fremmest understrege, det som de fleste borgere i den Tjekkiske Republik mener, nemlig, at for os er der ikke noget alternativ til EU-medlemskabet. Det var mig der indgav ansøgningen i 1996 og som underskrev tilslutningstraktaten i 2003. Men der er mange alternativer til foranstaltningerne indenfor EU. At fremhæve en af dem som ukrænkelig, urørlig, hvor der ikke må kritiseres eller tvivles er virkelig imod Europas egentlige ånd. 

Når det drejer sig om Lissabon Traktaten, vil jeg gerne nævne at heller ikke Tyskland har godkendt den endnu. Forfatningstraktaten, der udgjorde grundlaget for den selvsamme Lissabon Traktat blev forkastet i folkeafstemninger i andre to lande. Hvis Mr. Cowley kan nævne, at det irske folk er blevet fornærmede, da må jeg sige at den allerstørste fornærmelse overfor det irske folk er ikke at acceptere den irske folkeafstemning. I Irland mødtes jeg med nogen der repræsenterer flertallet i Mr. Cowley's land. De Mr. Cowley repræsenterer et synspunkt hos en minoritet i Irland. Det er det håndgribelige resultat af folkeafstemningen.

Brian Crowley MEP: Med respekt, hr. Præsident så skal De ikke fortælle mig, hvad det irske folk mener. Som irer burde jeg vide det.

Præsident Vaclav Klaus: Jeg spekulerer ikke på, hvad irerne tænker. Jeg fastslår blot det som folkeafstemningsresultatet beviste. 

I vort land er Lissabon Traktaten ikke vedtaget fordi vort Parlament ikke har besluttet sig endnu. Det er ikke Præsidentens fejl. Lad os afvente beslutningen hos Parlamentets to kamre, det er den fase i vedtagelsesproceduren, hvor Præsidenten overhovedet ikke har del. Jeg kan ikke underskrive Traktaten i dag, den er ikke på mit skrivebord, det er op til Parlamentet at beslutte det. Min rolle indtræffer efter en eventuel godkendelse af Traktaten i Parlamentet. ....

Hans-Gert Pöttering: ... Som afslutning - og jeg ønsker at forlade dette lokale i god ro og orden - vil jeg gerne sige at det er langt mere end uacceptabelt, hvis De sammenligner os med Sovjetunionen. Vi har solid basis i vore lande og hos vore vælgere. Vi er bekymrede over friheden og forsoningen i Europa, vi har god vilje, vi er ikke naive.

Præsident Vaclav Klaus: Jeg sammenligner Jer ikke med Sovjetunionen, jeg nævnte overhovedet ikke ordet "Sovjetunionen." Jeg sagde blot, at jeg faktisk ikke har oplevet en sådan atmosfære, stemning, en sådan debatstil i de sidste 19 år i den Tjekkiske Republik.


3 kommentarer:

Anonym sagde ...

Faldt tilfældigt over dette via en link i en kommentar på Uriasposten.

Det er rystende læsning. Jeg har ofte brugt et referat af den sidste samtale mellem den engelske ambassadør og den nazityske udenrigsminister som eksempel på sprog og tonefald fra det yderste overdrev af diplomatiet - altså fra Ribbentrops side. Cohn-Bendit plus formanden for EP er på niveau, C-B endda under Ribbentrop.

Rystende at ingen danske medier har bragt sagen. Kendes noget til reaktionerne i Tjekkiet?

Olsen sagde ...

Information har her lidt om reaktionen i Tjekkiet og Irland.

http://www.information.dk/171836

Desværre kender jeg ikke til den videre omtale i Tjekkiet, men da landet skal have EU-formandsskabet efter Frankrig, kan det ikke være det bedste udgangspunkt.

En fremragende dansk side havde også 'historien.'

http://euro-med.dk/

Ydermere har jeg fundet den på http://blog.tv2.dk/nethinde/

Men oprindelig fandt jeg den på siden jeg henviser til nederst i indlægget, og henvisningen kom endda fra en amerikansk side.

På YouTube har jeg set gamle klip fra retssager i nazi-tyskland, hvor tonen og sprogbrug var blot en anelse mere grov end her.

Klaus er jo sin egen herre med kontante meninger, som han til gengæld kan argumentere for. Denne artikel kunne måske interesse dig.

http://synopsis-olsen.blogspot.com/2008/06/den-tjekkiske-prsidents-ubekvemme.html

Anonym sagde ...

JP´s historie fra i går søndag den 14/12 om den svagt faldende klode-temperatur er et interessant korrektiv til den grønne virkelighed.

Jeg kan slet ikke forestille mig de krumspring, klimafolket inklusive alle politikkerne vil kaste sig ud i, når (og hvis) JP´s historie underbygges internationalt.

Related Posts with Thumbnails