lørdag den 1. december 2018

Humanisme kontra 'muslimisme'

Humanisme kontra ‘muslimisme’

Der hersker ingen tvivl i mit sind om at islam er religiøs facisme. Såvel troslæren som praksis i Islam passer alt for godt til min holdning. Til en begyndelse så se på hvad deres påkaldelse af gud er: Allah-u-akbar - der betyder Allah er den største - ikke Gud er stor, som det sælges som. Så er der hele dyngen af læresætninger og love der klart beskriver ikke-muslimer med alle de nedsættende udtryk der findes, og kun yder dem få eller slet ingen rettigheder.

Hvis du ikke er muslim, og du uheldigvis, lever et sted, hvor Sharia er fremherskende, skal du være i det mindste kristen eller jøde. Hvis du er noget som helst andet eller slet ikke har en religiøs overbevisning, så er du blot Ingenting. Jøder og kristne betragtes som andenklasse borgere under Islam, så længe de betaler den tunge religiøse skat - Jizya - som Koranen kræver i 9:29, og opfører sig som underdanige undersåtter.
Islams dårlige behandling af ikke-muslimer er velkendt. Den går helt tilbage til Muhammads tid og fortsætter helt til i dag. Jeg behøver vel næppe at dykke ned i det emne nu og her. Det er så trist, så trist, det er umenneskeligt og tragisk.
Når det er sagt, indrømmer jeg gerne at der er mange muslimer der er anstændige mennesker på alle måder. Der er faktisk nogle muslimer hvis menneskelighed overstråler det at de er muslimer. Ikke alle af de 1,5 milliard muslimer er skrækkelige mennesker. Vi kan alle bevidne det. Det er dog den islamiske ideologi der tvinger muslimer til at opføre sig barbarisk.
Her følger så et tragisk eksempel der viser min pointe.

Få år tilbage blev en ældre Baha’i kvinde tilbage i Den Islamiske Republik Iran da hendes børn i ren desperation flygtede fra deres hjemland på grund af den officielle ‘folkedrabs’ politik hos den islamiske regering.
Den ensomme ældre kvinder havde en muslimsk lejer i sit hus. Denne lejer krævede at kvinden overdrog ham hendes hus. Lejeindtægten gav kvinden en beskeden indkomst så hun lige kunne klare sig.
Den ældre kvinde nægtede at give sit hus bort. Den muslimske mand truede med at slå hende ihjel dersom hun ikke indvilligede. Kvinden korresponderede med sine børn og forklarede dem hendes situation. Hun forsøgte også gennem loven at fastholde sin ejendom.
Den muslimske lejer gjorde alvor af sin trussel og myrdede den ældre kvinder og overtog hendes hus. Under Sharia lov er det kun jøder og kristne der tolereres som medlemmer af en godkendt religion, og dermed kan de nyde et minimum af rettigheder. Medlemmer af Baha’i troen benævnes frafaldne efter loven og er halal-ul-dam (frit blod, hvilket betyder de kan myrdes uden repressalier ifølge loven. Baha’is i Den Islamiske Republik har absolut ingen borgerlige rettigheder. 
Baha'i-templet i New Delhi blev færdigt i 1986. Det forestiller en lotusblomst og er tegnet af arkitekten Fariburz Sahba. Det er et tempel for religionen Baha'i. Foto: .
Baha’i templet i Indien

En kvindelig muslimsk advokat risikerede med stor fare for sit ry og person at indvillige i at repræsentere denne familie for at få kompensation. Denne advokat er en af de utallige i sandhed hæderlige mennesker der sætter menneskelighed over det at de er muslimer.
Islamiske samfund rubricerer kvinder som værende mænd underlegne, de skal adlyde villigt. En kvinde der vover at føre en sag for en ‘død’ kefir - vantro - i et ondt teokrati som Iran? Det er ægte mod. Det er lakmusprøven på et ædelt menneske. Jeg hilser og hylder hende og alle muslimske kvinder der gør opstand mod deres skrækkelige uretfærdige status i Islam.
Advokaten talte så på vegne af børnene til den myrdede kvinde. Hun søgte om erstatning ved at tage en mappe med dokumenter og korrespondance frem og viste dommeren den. I det øjeblik dommeren erfarede at dokumenterne havde været i berøring med en Baha’i tog han en æske servietter frem af sit skrivebord når han skulle gennemse den. Denne mand skulle dog være en ikke partisk opretholder af retfærdighed men betragtede den myrdede Baha’i kvinde som najes (uren, ikke værdig til berøring blot fordi hun var Baha’i.
Han fulgte sin religiøse pligt om end ikke at røre ved noget der var håndteret af en Baha’i. Hvilken stor hykler og så kaldes han en retfærdighedens vogter.
Den døde kvinde og hendes børn fik ingenting. Muslimen der slog ihjel fik huset. Det er så trist en reminiscens fra Muhammads tid da kefirs (vantro) altid blev behandlet som ‘lovligt bytte’ og kun havde få eller ingen rettigheder.
En advarsel til godhjertede og retfærdigheds sindede ikke muslimer: Det er denne form for uretfærdig behandling der venter dig hvis muslimer får magten, og i lydighed med deres tro - indfører den rædselsfulde Sharia.
.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails