torsdag den 27. marts 2008

Børneofringer

Hvordan den Islamiske Dødskult er ved at ødelægge en hel generation af unge.

Alle er enige om, at der ikke er noget mere smukt end et lille barn - sindets renhed, uskyldigheden, den naturlige opfattelsesevne tager næsten vejret fra en.

Hvad er det dog som så får en yndlig lille pige til at synge fortrøstningsfuldt til fjernsynkameraerne: "Når jeg drager til Jerusalem, vil det være som selvmordsbomber"? Eller en lille dreng der udbryder. "Vi vil ødelægge despoternes magt, så de kan smage dødens flamme"?
Hvad er dog sket med disse børn her i deres tidligste, mest sårbare, skrøbelige år, og som forgifter deres sind og fører dem ind på galskabens og dødens vej.?

Hvad sker der dog i deres hjem, skoler og moskeer som tilskynder dem til at spænde eksplosiver om livet som bælter og dræbe sig selv og utallige sagesløse uskyldige i f.eks,. et pizzeria?

Hvordan kan det ske, efter at være vokset op i et hjem med en far og mor og brødre og søstre, at en ung mand pludselig knivstikker sin egen søster så hun dør - knivstikker hende ikke en eller to gange, men dusinvis af gange som en manisk seriemorder - blot fordi hun måske havde holdt en ung mand i hånden eller blev set offentligt med en mand som ikke var en slægtning?

I en dybdeborende undersøgelse med titlen "Børne Offer" lader WND's respekterede magasin Whistleblower en 1000Watt spotligt lyse på den fuldstændig uforståelige barbarisme som ses i Islam.

Med undertitlen "Hvordan den Islamiske dødskult ødelægger en generation af unge" afklæder denne tilbundsgående artikelserie, et chokerende indblik i, hvad der ligger bagved:

 • Beskrivelser af børneTVprogrammer som har dæmoniske kloner af Mickey Mouse, Sesame Street figurer og andre af børnenes favoritter, hvor disse 'elskelige' stjerner lærer børnene at lyve, at hade og at slå ihjel.

 • Beskrivelser af voldtægtsofre som piskes og fængsles, som da en Domstol i SaudiArabien fornylig idømte et 20 årigt kvindeligt offer, som var blevet gruppevoldtaget af syv mænd, 200 piskeslag og 6 måneders fængsel for den ene forbrydelse at have været passager i en bil med en mand som ikke var hendes ægtemand, broder eller far. (Takket været markant international presseomtale, benådede Kong Abdullah dog voldtægtsofret).

 • Beskrivelser af "prædikener" af top Islamiske gejstlige som åbent opfordrer til massemord, som denne af Dr. Ahmad Abu Halabita, tidligere rektor for Islamic University i Gaza: "Oh, troende brødre, forbryderne, terroristerne er jøderne, som har nedslagtet vores børn, gjort dem forældreløse, slået deres mødre ihjel og vanæret vores hellige steder og hellige byer. De er terrorister. Det er dem som skal nedslagtes og dræbes, som Allah den Almægtige sagde: "Bekæmp dem: Allah vil tortere dem ved jeres hænder og vil ydmyge dem og give Jer hjælp til at overvinde dem, og således befri de troendes sind'.... Vis ikke barmhjertighed overfor Jøder, uanset hvor de er, i noget som helst land. Bekæmp dem, hvor du end befinder dig. Hvor du end møder dem, dræb dem. Uanset hvor du befinder dig så dræb de Jøder og de Amerikanere som er ligesom dem...

 • Beskrivelser af - måske 5000 om året i følge FN Rapporter - 'æresdrab' hvor fædre, brødre eller mødre brutalt myrder deres egen datter/søster fordi de er set offentligt med en mand, eller for en lignende 'forbrydelse'. I Jordan f.eks. brugte to brødre økser til at dræbe deres to søstre, 21 og 27, i et 'æresdrab' efter at den ældste søster havde forladt hjemmet for at gifte sig uden familiens tilladelse. Hendes yngre søster forlod lidt senere hjemmet for at tilslutte sig sin søster. "Det var en forfærdelig scene," sagde en embedsmand ifølge Jordan Times. "Det ene offers hoved var omtrent skåret helt af."

 • Beskrivelser af unge piger torteret og voldtaget for at de skulle omvende sig til Islam. Mary, en 18 årig Ægyptisk pige blev skånselsløst bortført, voldtaget og holdt i fangenskab i ni måneder af Islamiske kidnappere som hældte svovlsyre på hendes håndled for at fjerne det tatoverede kors hun bar som symbol på sin Kristne tro. Samtidig med seksuelle krænkelser blev hun tvunget til at faste, bede og lære dele af Koranen udenad. Selv om hun til at begynde med nægtede at bære det traditionelle slør, kunne Mary senere fortælle journalister, "Så advarede de mig om, at hvis jeg fjernede sløret da ville de vansire mit ansigt med syre." Endelig, efter et ufattelig og ubærligt pres og misbrug af sine fangevogtere underskrev hun det officielle papir på sin omvendelse til Islam.

 • Beskrivelser af det sindsyge "Religiøse Politi", som disse fra Saudi Arabien, som den 11. marts 2002, tillod at 15 unge piger døde en horribel død i en ildebrand som brød ud i deres skole i Mekka. Det religøse Politi forhindrede bogstaveligt talt brandfolkene i at redde pigerne, angiveligt fordi pigerne ikke var iklædt passende klædedragt for Islamiske piger og kvinder til at blive set udendørs. De hjælpeløse brandfolk så på, da det religøse Politi bogstaveligt talt gennembankede de piger - som ikke bar tørklæder eller abayas - tilbage ind i ildhelvedet.

 • "Dette er skingrende skørt, kriminelt patologisk galskab," siger WND og Whistleblower redaktøre David Kupelian. "Det stammer fra en giftig kombination af had og sindsyg filosofi, begge så dybt forankret og så gennemført forstærket, at der næppe er nogen som læser dette som på nogen måde kan begribe så ekstrem forulempelse af børn."


Udgavens hovedtemaer omfatter:

 • "Ikke flere Islamo-fascistiske stater! af Joseph Farah.
 • "Palæstinensiske børn oplæres til krig". dokumenterer hvordan børn oplæres til at hade og ønske at ihjelslå Jøder gennem 'Sesame Street' -TV shows.
 • "Børnehavebørn vælger 'døden til ære for Allah'" - beskriver hvordan 5 årige drenge i camouflageudstyr og masker bekender deres troskab til Jihad.
  Lige margener

 • "6 årig rekrutteres som selvmordbomber."
 • "'Mickey Mouse' fortaler for Jihad", hvor Disney figurens "onde tvilling" underviser børn i at slås for Islams verdensherredømme.

 • "Børns hadebreve vinder konkurrence" - fremhæver en konkurrence som belønner de vredeste hade-breve af Palæstinensiske skoleelever.

 • "Pentagon forudser 5 millioner børneterrorister i Irak" - chokerende rapport som viser at den næste generation af børn måske vil tilslutte sig Jihad, dersom genopbygningen ikke lykkes.
 • "Al-Quida oplærer unge mænd som terrorister" - propagandafilm som fornylig er kommet i vestlig besiddelse afslører fordærvet strategi i rekrutteringen og træningen af børn.

 • "Hej mit navn er Ahmed og jeg vil gerne være selvmordsbomber" af Aaron Klein, her taler en rekrutteret selvmordsbomber om at "tjene Allah ved at sprænge vantro til Helvede."
 • "'Tumlings'terroristen oplært af Jihadister."
 • "Mor til martyr: 'Lad flere af mine børn blive ofre'"

 • "At forstå den islamiske dødskult" af David Kupelian, som forklarer hvorfor 'overbeviste' jihadister ofrer deres egne børn.
 • "Palæstinensisk embedsmand: Kvinder skal være matyrer," her priser Islamiske autoriteter kvinder som lader "jøderne - abernes og svinenes brødre - smage dødens bitterhed'.

 • "Mor ked af, at datteren ikke gennemførte selvmordsbombningen," et chokerende interview med moderen til en 21 årig palæstinensisk kvinde som blev arresteret da hun ville sprænge sig selv i luften på et hospital.

 • "Kvindelige selvmordsbombere: Hvorfor gør de det" af Marylou Barry.
 • "Overlevende af 'æresdrab' beskriver prøvelsen" af Jamie Glazov, en hjertegribende skildring af forfatteren til "Brændt levende", som fortæller hvordan hendes egen familie gentagne gange forsøgte at dræbe hende.

 • "En hjertegribende beretning om 'stening til døden'" af Yagmur Dursun, et øjenvidnes fortælling om henrettelsen af hendes egen søster ved stening for forbrydelsen, at 'blive gravid udenfor ægteskabet.'
 • "Islam's misbrug af kvinder" af Parbin Darabi, et forfærdende kik på Islam's "barbariske og inhumane" behandling af det svage køn.

"For de som virkelig higer efter at forstå grundene og kuren mod nutidens hurtigt voksende Islamiske Jihad radkalisme - så vel som den mest ondskabsfulde og udbredte misbrug af børn og kvinder som kan ses i verden, så skal - 'CHILD SACRIFICE' læses, sagde WND og Whistleblower grundlægger Joseph Farah.

http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=58174

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails