tirsdag den 25. marts 2008

Europæiske Union = Korruption

Europæiske Union = Korruption?

David Abbott and Catherine Glass

Korruption, et ord som stammer fra Latin og de Romanske sprog, har i lang tid haft betydningen af død, forrådnelse og opløsning af såvel fysiske som moralske eller sociale samfund, men det er ikke den betydning som Præsidenten for Europaparlamentet, Hans Georg Poettering, skænker det.

Tirsdag den 13. marts fejede han muntert til side, som rapporteret af the Telegraph, de millioner af Euros som fejlagtigt er blevet opkrævet af MEP (medlemmer af EU-Parlamentet) og nonchalant henregnede han det til multikulturalisme. Skatteyderne, travlt optaget af deres arbejde, deres familier, og hvem der er finalister i X-faktor, kan måske være enig i ikke at opfatte det som vigtigt, men problemet med korruption vil have den modsatte virkning ligesom, hvis man ignorede en epedimi.

EU har til stadighed et problematisk forhold til skatteydernes penge, som hældes ind i dets kasse, og derpå bliver sendt retur, uddelt til mennesker og projekter i 27 forskellige nationer. Det seneste eksempel på embedsmisbrug, som EU har forsøgt at skjule, var udgifterne til MEP's(medlem af EU-Parlamentet). Vi har modtaget en opgørelse fra den interne Europa Parlaments Revision Rapport om EU parlamentets lønninger til ansatte, som EU har strakt sig endog meget langt for at holde hemmelig. Forsøget på at skjule det bekræfter det evindelige problem i EU - manglen på gennemskuelighed.

Den økonomiske gennemgang var baseret på et tilfældigt udvalg af 167 ud af 4700 samlede udbetalinger til MEP's i oktober 2004. Ja, man kunne forvente, at en rapport fra 2004, ville komme hurtigere, men de stakkels revisorer og undersøgere, har haft og brugt en pokkers bunke tid på at opspore udbetalingerne.Ifølge deres opgørelse, "Så taler vi samlet om 785 MEP's, som udgør en samlet årlig lønsum på Euro 140.000,000 (15.500 Euro per MEP om måneden). Den hemmelige interne rapport konkluderer, at regler for kompensation er uklare. Mere end 50% af de 167 udbetalinger, som blev gennemgået, så ikke ud til at være 'åbne og ærlige.' Adskillige månedlige betalinger var udokumenterede. Mange betalinger var foretaget til ikke-eksisterende eller ikke-arbejdende assistenter mv. Undersøgelsen nåede frem til den skræmmende konklusion, at samme procentdel af uregelmæssigheder ville kunne findes i de tilbageværende 4500 udbetalinger, et stort beløb når det ganges med 12 måneder hvert år.Amerikanske læsere må finde det forbavsende. De ville forvente at en europæisk forvaltning for ansatte for MEP's skulle holdes ansvarlige for bilag for udgifterne. Så langt tilbage som 1854, i Storbritannien, lod Northcote Trevelyan Commision, foretage en gennemgribende undersøgelse af den Britiske Forvaltning, og forlangte etiske og professionelle målestokke og strenge krav til kvalificerende eksamener. Reformerne, som blev resultatet, skabte tjenestemænd (og de er tjenere), som blev kendt for deres ubestikkelighed.

Uordenen i tilskuddene til MEP breder sig tilsyneladende ind i enhver EU institution og projekt. På den baggrund har revisorerne i Europæiske Revisiorers Ret ikke kunnet underskrive EU regnskaber siden 1994. (Troskyldigt hævder, Retten, det er fordi kravene til bogføring er for strenge.)

Dersom korruption var blevet afsløret, da har Revionsretten ikke lovlige magtbeføjelser til at handle. I stedet oplyser den det til OLAF , EU's anti-svindel undersøgelses komite, som blev oprettet i 1999, efter at dets forløber UCLAF var plaget af skandale. Men, hvor utroligt det end lyder, så har OLAF heller ingen juridisk eller disciplinær magt, og kan ikke tvinge anklagerne til at lægge sag an.

Korruption er en følge af mangel på gennemskuelighed, dårlige bogføringssystemer, mangel på håndhævelse, og af en politisk kultur som går ud på, at det at fylde lommerne - af andre kaldet snyd, tyveri, insider handel, bestikkelse, returkommission, underhåndsaftaler og nepotisme - alle er en del af den Europæiske Unions forskelllige multikulturelle tillokkelser. Fristelsen er håndgribelig: EU er overskyllet af milliarder som der ikke kan gøres rede for. EU opkræver penge gennem systemer som Handel med Udledningsafgifter og Merværdiskatter som angiveligt opsuges af "forbrydere, svindelere og endog terrorister."Disse vanskeligheder er det naturlige resultat af et princip som har styrken til håndgribelig magt, men som ignoreres af fortalerne for en af overstatslig styring. Således er princippet - mænd og kvinder er ingen engle; ingen lov vil kunne gøre mennesker ærlige; når lejligheden indfinder sig vil nogle mennesker blive korrupte; des flere penge der flyder gennem regeringsapparatet, og jo længere væk fra de oprindelige kilder, des større er risikoen for korruption.

Det er grunden til at fornuftige mennesker helst ser at regeringsapparatet er lokalt, lille, og effektivt. De har set og fordømt korruptionen fra de magtfulde Europæiske imperier og deres parasitter. De ønsker lokal økonomi og administration af skoler, brandvæsen og politi, vandforsyning og kloakker og et privat konkurrencedygtigt sundhedssystem fordi de er klar over at dette er det samme som lokal ansvarlighed fra den nabo som de kender, ikke fra MEP eller EU bureaukratiet ,som de aldrig har mødt. De anbefaler nationale forsvar og at landene samarbejder på nogle få fælles udvalgte områder som undtagelsen der bekræfter reglen.

Korruptions betændelsen spreder sig og ødelægger tilliden mellem mennesker. Den forgifter venskaber, og truer samfundene. Den tillid som skal strømme ud fra ubestikkelige regeringer er absolut nødvendig for ægte frihed og velstand for dig og dine børn.

http://pajamasmedia.com/blog/european-union-corruption/

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails