mandag den 5. juni 2017

Paris talen gjorde så Trump - Great Again Getty Images

Som forretningmand kender Trump reglerne. Og som præsident er det netop det han gjorde ved sin inspirerende tale om at trække sig fra Paris Klima Aftalen.
Den var inspirerende, fordi den satte langt bedre ord på det som ingen anden leder i verden nogensinde har formået om, hvorfor environmentalismen faktisk er  særdeles skadelig troslære.  
Fremfor at blive mudret ind i “videnskaben” om klimaforandring - en elefantfælde sat op af klimaalarmister for at få enhver der er uenig med dem til at fremstå fuldstændig tåbelige eller direkte “anti-videnskaben” skar han ind til benet og talte om det særdeles vigtige, som knap berøres nogensinde af alle de andre politikere, hvad grunden så kan være - at klimaforandringsindustrien eliminerer jobs.
Han talte om “tabte arbejdspladser; lavere lønninger, lukkede fabrikker.”
Han oplistede virkningerne af implementeringen af Paris Aftalen - juli 2040, på vigtige nøglepunkter i US økonomien:
Papirindustrien ned med 12 %.
Cement ned med 23 %.
Jern og stål ned med 38 %.
Kul ned med 86 %.
Talen var enkel, den var fremragende. Her var Trump der talte til sin vælgerbase, erindrende den amerikanske arbejders smerte og fortalte dem: “Jeg vil ikke svigte Jer. Jeg vil ikke sælge Jer for en lav pris, uanset hvad den globale elite kunne ønske og hvor meget de forsøger at tryne mig. I Folkens kommer før alt dette grønne sludder.”
Talen havde også den ærværdige dyd at være sand. Jovist er det aktuelle beregninger måske gætværk, men der ingen tvivl om, at hovedpunktet i hans argumentation er helt rigtig: Regulering af ‘klimaet’ som Paris Aftalen står for gør energi dyrere, sænker den økonomiske vækst og betyder tab af arbejdspladser, i især sværindustrien og i energisektoren der beskæftiger sig med fossile energikilder.
Dette argument burde være oplagt for enhver - blot nogenlunde intelligent politiker: Det er så åbenbart en metode til at vise solidaritet med arbejderne. Alligevel er det kun Trump der nogensinde har sagt det. At høre ham sige det var en påmindelse om hvorfor han vandt præsidentvalget. Han står på folkets side - og det på en måde som mange politikere bare ikke gør.
Sammenlign det med, og sæt det i kontrast til de andre ledere i verden: Merkel, May, Macron, Trudeau, Turnbull — ikke en af disse charlataner tør fortælle sandheden om den globale klima industri, at det er en pengemaskine der ikke foranstalter andet end at overføre velstand fra vestens nationer til lande som Indien og Kina.
Det andet rigtig kloge ved talen var, naturligvis, at han havde holdt os i spænding lige til det sidste.
Mig selv inklusive.
Jeg troede han ville væve langt mere end han gjorde, at han ville ende med at indgå kompromis for at please Ivanka.
Men med denne tale om Paris, har præsident Trump leveret varen.
Netop som da nogle af hans fans var begyndt at tvivle på ham, fik han gjort sit præsidentskab stort igen.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails