tirsdag den 1. oktober 2019

U.S. olie er Våbnet mod Iran og for fred

US olie er Våbnet mod Iran

Præsident Trumps beherskede reaktion på Irans angreb på Saudiarabien viser at U.S. står i en langt stærkere strategisk position i Mellemøsten end for få årtier siden. 
Dette er i store træk takket være at Amerika er mere og mere uafhængig af energi fra andre lande, lige netop det Democrats lover at smadre ved først givne lejlighed.
I denne komplekse geopolitiske situation, hvor vi har et radikalt Shia regime der angriber en radikal Wahhabi Sunni stat, er der ingen nemme svar.
Idet de viser at radikalisme ikke kun gælder Mellemøsten har Democrats kastet al politisk anstændighed til side og står som et kor i krisen og råber "Impeach, impeach, impeach!"  Måske de er så adskilte fra virkeligheden at de ikke indser at de styrker Iran ved at udstille uenighed og svaghed i Amerika.
Når det er sagt er det en udfordring at sætte navn på to lande der har gjort mere skade for the United States og den globale sikkerhed i de seneste år - end Iran og Saudiarabien. Det bringer minder om citatet af Henry Kissinger om Iran-Irak Krgien at “hvor er det ærgerligt at ikke begge sider taber.”
Fordi vi ikke længere er afhængige af Mellemøstens olie, har vi flere muligheder i vores svar på denne internationale krise, og kan vise strategisk tålmodighed.
Det er ikke i vor interesse at tillade Iran at hæmme verdens olieforsyning eller at se Saudiarabiens regering falde. Enhver radikal islamistisk regering der erstattede Huset Saud ville være værre end det korrupte og dekadente pseudo-religiøse lederskab i landet og langt mere fjendtlig indstillet overfor Vesten.
Det kan diskuteres hvilket land der har skadet U.S. mest og vor nationale sikkerhed - Iran eller Saudiarabien.
Shia teokraterne i Iran har et mere apokalyptisk verdenssyn baseret på deres tro på den kommende 12. Imam, og har også været meget effektive i deres brug af proxy gruppe til at udføre angreb. At tillade et apokalyptisk regime der har benyttet proxy marionetter som Hezb'allah for at sørge for at få et kernevåben er ganske enkelt ubegribeligt..
Saudiarabien, samtidig med man smiler til U.S. og Vestens magter, har stille og roligt radikaliseret det meste af den sunni islamiske verden ved at benytte sin olierigdom til at plante radikale Salafi madrassas over hele kloden, herunder i U.S.
Saudiregimet har spillet et dobbeltspil, og fået overført ekstremistisk vrede bort fra regimet og mod Vesten.
Det suverænt bedste træk for den nationale sikkerhed som U.S. har taget for at træde op mod den skade disse regimer påfører os er på dramatisk vis at øge vor egen olieproduktion. Hermed er prisen for olie reduceret og den elendige opførsel fra disse lande hæmmet.
Billedresultat for oil production in the u.s
Selv uden den enorme skade det ville være for U.S. økonomien så burde enhver diskussion om af afslutte fracking eller skære ned på U.S. olieproduktionen begynde og slutte med diskussion om, hvordan det skader vor nationale sikkerhed. Skifer revolutionen har været et at de bedste våben til at reducere disse nationers magt og indflydelse. 
Mange amerikanske liv ville skulle ofres på klimavanviddets alter om vi følger Democrats vej om at ødelægge U.S. afhængighed af energi, da krige ville være det uundgåelige resultat.
I slutningen af 2018 nåede U.S. næsten energi uafhængighed, da vi blev nettoeksportør af olie - for første gang. Dette har en revolutionær påvirkning, der fuldstændig ændrer spillet globalt, da U.S. har været en betragtelig netto olieimportør siden Truman administrationen. Lande der er svært afhængige af en oliebaseret økonomi, som Saudiarabien, Iran og Rusland, blev svækket ganske betragteligt i denne ændring af forholdene - nu da U.S. ikke længere er den helt store køber. 
Selvom det varierer måned efter måned står U.S. lige på kanten til at være fuldstændig uafhængig af energi udefra og kan være storeksportør af olie. Da olien er en global nødvendig, gør det U.S. neurtral overfor prishop. Et angreb som den mod Saudiarabien vil resultere i øgning af prisen. Men det sætter Amerika i en langt bedre position til at modstå afbrydelser i den globale forsyningskæde. Det sikrer at U.S. ikke straks behøver skynde sig med at hjælpe Saudiarabien.
Det er derfor Tulsi Gabbard's nyeste tweet der anklager præsident Trump for at gøre vort land "Saudi Arabia's b----" var så aldeles tonedøvt og spadedumt. Hun forsøger helt sikkert at være relevant i Democrat kapløbet mod lavpunktet. Det er Democrat kandidaterne der lover at gøre alt i deres magt for at svække U.S. energisituationen, der så ville lade Saudiarabien tilflyde kontanter der igen vil føre til endnu mere global kaos. 
Elizabeth Warren var så forgabt i ideen om at ødelægge U.S energiuafhængigheden at hun lovede at gøre det fra dag et. Det hun sådan set lovede er at ophøje stater i Mellemøsten der er fjendtligt indstillede over for Vestens idealer og give dem magt og stor indflydelse globalt.
Amerikas energi uafhængighed har givet præsident Trump stort råderum og han kan være tålmodig. Hvis vi stadig var afhængige af olie fra Mellemøsten, ville vi allerede være midt i en regional krig, og vore styrker ville strømme til regionen. Vi ville ikke have andet valg, da olien er selve livsblodet for U.S. økonomien.
Vor energi uafhængighed ændrer også kalkulen for potentielle allierede i Europa og Asien. Disse lande er langt mere afhængige af olie fra Mellemøsten, hvilket betyder de langt mere sandsynligt vil bidrage til enhver koalition for at beskytte olieforsyningen. De har ikke råd til den luksus blot at kunne læne sig tilbage og vente på at U.S. skal handle, hvis de ikke er sikre på at det vil ske.
Selv en 1024/1024 klima kultist som Elizabeth Warren ville ikke være i stand til at få lukket Amerikas olierørledning. Hvis man ikke kan producere energi og fjendtlige magter nægtes adgang er krig eneste option tilbage, hvilket betyder at amerikanske liv ville blive ofret. Vind- og solenergi vil ikke kunne erstatte manglen mange år frem, om nogensinde. Warren ville kun have den mulighed at haste til Saudiarabien for at få hjælp.
Det iranske regime kan ikke handle ud fra en styrkeposition. Det maksimale pres forkrøbler landet, og stillingen er ikke holdbar. Inflation i Iran er over 40 procent, og regimet løber tør for penge. Mullaherne er desperate efter at fremprovokere en eller and konfrontation i håbet om at få mere favorable betingelser. For hver dag der går, eroderes deres position.  
Regimer som Irans teokrati forsvinder sjældent i i historien papirkurv. Flere og muligvis værre angreb vil følge, især når de ser, hvordan den illoyale opposition i Amerika handler. Det iranske regime må blive mere og mere frustreret over man ikke har nået sine mål, hvilket er at tvinge the U.S. tilbage til forhandlingsbordet for at op bedre betingelser.
Præsident Trump benytter tiden til at samle sine allierede og forberede sig på stormen. Det iranske regime har sandsynligvis forregnet sig, hvilket betyder at the U.S. med tiden ikke vil have noget andet valg end at acceptere Irans inviation til dans. Men for øjeblikket, takket været Amerikas energiuafhængighed er det lykkedes præsident Trump at håndtere denne krise til fuldkommenhed.
Fletch Daniels blogs at deplorabletouchdown.com and can be found on Twitter at @fletchdaniels.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails