mandag den 16. marts 2020

Er åbne grænser en dødsinvitation?

Er åbne grænser lig med en dødsinvitation?

Ved at hente inspiration fra den amerikanske venstrefløj er israelerne helt med på en national og individuel selvopofrelse. Men ingen der har noget at skulle have sagt i landet lytter til Venstrefløjens ævl om “racisme” og “Xenofobi.”
Direkte mod landets liberale tænketanke - og for at beskytte sine indbyggere mod Wuhan virus pandemien - havde israelerne meget tidligt lukket dørene til “flere og flere lande i øst Asien, begyndende med Kina, så Hong Kong, Macau, Singapore og Thailand, Sydkorea og Japan.” Kina er ellers Israels næststørste handelspartner.
Så fulgte stramme rejserestriktioner og en karantæne ordning  vedrørende områder i Europa, sammen med andre coronavirus modindsatser. Israel har siden da udvidet karantænen til at omfatte alle der kommer til landet. Som en konsekvens af alt dette har Israel med 9 millioner indbyggere 100 tilfælde af COVID-19 til nu, og ingen er døde.
Det er blevet besværligt for Israel for man har føjet “New York og staterne Washington og Californien på listen over områder under restriktioner.” Israelske embedsmænd inden for sundhed anbefaler det, men premierminister Bibi Netanyahu er blevet ‘belært’ af vicepræsident Mike Pence om at holde sit land åbent for også disse COVID-19 belastede zoner.
Efter at have fulgt smitten af coronavirus fra Wuhan til Washington State, funderede jeg i en mild tweet med tråde til israelsk politik over, hvorfor amerikanerne egentlig fortejner denne ‘dygtighed’ fra deres regering.
Så kom et barskt svar, også på Twitter: “Fordi, the U.S. ikke er land på frimærkestørrelse som Israel. The U.S. har brug for at iværksætte sit svar på sygdommen for at leve op til sin rolle som en global økonomisk magt.”
Stalin apologeten Walter Duranty opsummerede denne Jakobinske indstilling så udmærket. “Man kan ikke lave en omelet uden at slå æg i stykker.” At slå nogle få ‘gamle æg’ i stykker på en alderdomshjem, i King County, Washington State er det som åbenbart skal til for at lave en stor global omelet.
I den udstrækning at man passer på sin befolknings velbefindende så er de defensive foranstaltninger som Israel har taget i udmærket overensstemmelse med at være en regering for folket. “Uanset om de er bevæbnet med bomber eller bakterier, så er det at stoppe ‘bevæbende’ indvider i at skade andre - bevidst eller ikke bevidst - noget der falder fuldstændig ind i ansvarsområdet for årvågent klassisk liberal politik.”
Se på andre nationalistiske lande efter en forbindelse mellem lukkede grænser og inddæmningen af COVID-19 pandemien.
Som rapporteret af CNBC, havde Rusland forseglet sine grænser mod Kina så hermetisk som muligt allerede i januar måned.
 Tingene udvikler sig også i skrivende stund, men Rusland har blot 34 tilfælde af coronavirus og ingen døde. De inficerede menes at være russere der er kommet fra Italien. 
På samme vis lukkede Mongoliet sine grænser mod Kina sent januar måned. Kun et enkelt tilfælde er registreret der. Singapore har reageret patriotisk med al landets videnskabelige kunnen og magt mod det kalder “Wuhan flu.” Man er nu over det værste. Den store Lee Kuan Yew ville være stolt.” Det modsvar the U.S. sådan set har givet har været det modsatte,” beklager en misundelig genetiker der skriver i the Technology Review.
De som er fortalere for åbne grænser under en pandemi opfører sig skandaløst - ligeså skandaløst som det ville have været for Harvey Weinstein at påbegynde rå sex under hans retssag om seksulle overgreb. 
Denne Åbne Grænser fetish er ved at vise sig som et Dødssymbol, ikke et frihedssymbol. For korrelationen mellem lande uden grænser og infektionstal synes entydige - i hvert fald når man ser på Italien og EU’s småskøre holdning. For Bruxelles er den frie uhæmmede bevægelse over grænserne noget helligt.
Den første U.S. “Proklamation om suspension af adgang, som immigranter og ikke immigranter, af personer der udgør en risiko for at overføre 2019 Novel Coronavirus” blev underskrevet som lov den 30. januar. Den trådte først i kraft den 2. februar.
Rapporter fra vort lands lufthavne berettede imidlertid om kaotiske forsøg på at lade passagerer omdirigere til 11 udvalgte U.S. lufthavne med det formål at ‘screene’ dem for febertilstand og en tillid til at de ankomne ville være “ærlige.”
 
På det tidspunkt var der ingen restriktioner mod ankomne til the United States fra andre COVID-19 hot zones. Screening af passagerer fra lande med smitte, som Italien var lemfældig, for at udtrykke det mildt.
Regeringens nyeste rejseforbud til lande i Europa er velkomment.  Via the National Pulse:
“Grundet konditionerne på landjorden ... vil rejser fra Europa til the United States være suspenderet i 30 dage. Disse restriktioner vil ikke gælde the United Kingdom.”
Ak ja, the UK “er ikke med i EU åbne grænser,” men har imidlertid - og som rapporter antyder og terra firma formoder—tilladt alle og enhver at komme fra Europa i det store og hele uden kontrol.
Sagt anderledes: En officer “peger kortvarigt med et termometer på en persons pande eller ser mens du går forbi om vedkommende hoster eller har svært ved at trække vejret,” se det gør intet for at stoppe virus i at sprede sig. Kendsgerningen er, som en korrespondent fra Science magazine gør opmærksom på, “Det er uhyggeligt vanskeligt at screene på den vis for at opdage inficerede passagerer.”

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails