søndag den 22. marts 2020

Vil Coronavirus redde Amerika og den frie verden

Vil Coronavirus redde Amerika?

Analyser af virksomheders problemer omfatter ofte de positive og negative aspekter ved at indføre forandringer. Det burde også gælde analysen af effekterne af Coronavirus. Det vi har set til nu har været en mangfoldighed af negative effekter, mange overdrevne af politiske grunde, eller for at få pressens opmærksomhed. Et sobert syn på dette kan imidlertid føre til en noget anden konklusion. Vil Amerika blive stærkere, og vil andre nationer lære af vor succes? Svaret er et overraskende og rungende JA!
Forestil dig hvordan verden ser ud når vi lander i 2022. Effekterne af Coronavirus vil være minimeret så den nærmest ikke omtales længere, men hvad vil blive tilbage af erfaringen, af læren? Først og fremmest at mange liv er blevet sparet.
De sanitære og hygiejniske indsatser, vasken hænder mv, vil nu være fuldt inkorporeret i amerikansk kultur og vil mindske antal af døde som følge af influenza i 2020, 2021, i 2022 og årene frem. Frem for 25,000–70,000 influenza dødsfald om året vil tallet være tallet til titusinder endog i 2020. Denne spredning af Amerikas ‘besættelse’ af sanitære forholdsregler vil påvirke ikke kun vor egen befolkning, men i mange nationer på en måde som sundhedsprofessionelle og undervisere aldrig ville kunne opnå.
Dette redder liv - masser af liv. Stædig modstand mod de mindre gode vaner for hygiejne vil blive brudt ned af denne virus’ påvirkning af folks psyke. Disse forandringer vil gå videre i de næste generationer, vare længere end blot nogle få år, men i generationer og flere liv reddes hvert år.
Billedresultat for covid-19 and victory
Disse gavnlige effekter vil helt uden tvivl indtræffe. Men det er ikke kun på sundhedsplatformen at Amerika vil se de langvarige goder. Det vil være i ændring af forretningspraksis, som nærmest usynlig blev implementeret. Hvem kunne vide det? 95% af antibiotika fremstilles i Kina, og ingen har diskuteret det. Nu er sårbarheden i Amerika udstillet for folket - ikke de små klik hos “sundhedsprofessionelle” og bestyrelserne der står bag. Med den kinesiske forkærlighed for at lyve, forvanske, være utro, afpresse og føre priskrig, vil noget sådant så kunne eksistere i 2022? Nej, fordi ikke kun ændres det hurtigt, for ellers vil en masse bestyrelserne pludselig være uden jobs.
Antibiotika er ikke de eneste lægelige eller næringsmæssige supplementer der kommer fra Kina, og meget snart vil de handlende af sådanne produkter vende sig mod det. Deres bosser fornemmer det. Forandringer indtræffer hurtigt, og igen nærmest usynlig. De ønsker nemlig ikke at deres produkter bliver de der kommer på forsiden fremover.  "Good riddance to China" vil være mantraet på hele branchen, og Amerika vil få enorm meget gavn af forøget hjemlig produktion, endnu bedre forskning om bedre produkter, og bedre sikkerhed - en treenighed der svækker de fordele Kina har søgt at bruge mod the U.S.
Der er mere, meget mere der vil kunne gøre det godt for Amerika. Coronavirus har været et Vækkeur, og der er ikke tid til lige at benytte snooze knappen. Hvis en forsyningskæde er knyttet til kinesisk produktion grundet teknologi, så er de virksomheder der alene stoler på den kilde så tåbelig at det ikke kan beskrives. Hvis de stadig findes i 2022, er de dødsdømte. Bestyrelserne, eksperter i teknologi i større virksomheder skal stille en masse spørgsmål, og nogen i organisationen skal virkelig have nogle rigtig gode svar. Det mest åbenlyse svar er at få den avancerede teknologi og fremstillingsvirksomheder tilbage til sikre nationer, herunder Amerika. 
Kinas skjulte, fordækte krig mod Amerika er blevet afsløret, nu kan de ikke længere søge dække under radaren. Den slet skjulte trussel med at afskære os fra ladninger af antibiotisk medicin og lægemidler der faktisk godt kan finde sted har gjort at folk er opmærksomme på udfordringen i Amerika. At sige der er vrede over sådanne trusler og handlinger er at underbetone konsekvenserne. Her er Kina, villig til at sende Amerika en virus i hovedet og derpå hæmme sine forsyningskæder for at forstærke effekterne. Det er ikke længere en skjult krig. Det amerikanske folk er opmærksom og handler - status quo kommer ikke tilbage.
Andre lumske kvælergreb som kineserne har skabt vil også falde. For eksempel har sjældne jordmineraler været en styrke i Kinas handel. Dette skyldes i store træk den forurening som disse produkter skaber og som er så alvorlig at ingen anden nation kan ignorere deres påvirkning af miljøet. Dette vil ændre sig når priskurven ikke længere er eneste parameter, og med denne ændring vil også afhængigheden af nogle af de elektroniske enheder også ændre sig. Da Kina kan tilbageholde forsyninger, eller når priserne hamres i bund er det langt lettere blot at følge trop og lade komponenterne fremstille i Kina. Knapheden på metaller er ikke et ressourceproblem, det er udvindingen, minedriften og den vil the U.S. snart kunne klare.
Krig? Prospekterne for en sådan eventualitet er helt sikkert tilstede. Kina har stjålet vor teknologi og stjålet europæisk og russisk teknologi for at blive en supermagt. Sådanne ambitioner er spækket med faremomenter, fordi de som drager i krig sædvanligvis er de som mener de kan vinde. Amerika må aldrig lade en modstander få den opfattelse. At slå hårdt ned på tyveri af intellektuelle og militære hemmeligheder er blevet igangsat af præsident Trump. og de vil helt sikkert blive forstærket.
  Billedresultat for covid-19 and victory
Indskrænkningen i den frie rejseaktivitet vil omfatte også spioner og i sidste ende udhule Kinas militære ambitioner. Dette vil føre til større frihed i den kinesiske indflydelsessfære. Frie mennesker stiller sig på Amerikas side (à la Hong Kong), og når det sker vil udsigterne til en eventuel krig formindskes.
Internt er amerikanernes tankegang ved at undergå en dramatisk forandring. Der er også andre langvarige effekter og holdninger hos amerikanerne der kommer i betragtning. Ældre amerikanere har oplevet privatisering, eller været tæt knyttet til en generation der vidste hvad det indebar, og har fortalt om det. Ikke så meget de yngre amerikanere. I dag er det ændret og i morgen vil lektionen holde ved. En mangel på toiletpapir er ikke en krise som sådan, men at se kød blive en mangel, at rengøringsmidler er revet væk og alle sportsbegivenheder annulleres viser den meget alvorlige side af livet som de fleste Millennials aldrig har set, og måttet leve med. Er de angste? Det kan man håbe. Det ville betyde at det med at noget er gratis er frivolt. Det varer ikke så længe så er disse unge ikke længere så godtroende igen.
Dette er ikke lige præcis en dåb i ild for de under 40, men den bringer dem ind i den kultur af amerikanere der har levet meget længere. De kan lære nogle vigtige lektioner, og i 2022, ændre fokus fra at deltage i druk fester eller scorefester til at stole på familieværdier og arbejde for at få en form for sikkerhed. Denne ‘bliv hjemme’ isolation, uden sportsbegivenheder på TV vil føre til mange svangerskaber. Det vil være et virkeligt gode for Ameirka af mangfoldige grunde.
Ved tidligere pandemier dræbte Den Spanske Syge  50 milloner mennesker, den Asiatisks Influenza 1-2 millioner. Hong Kong Influenzaen 1-4 millioner. Og hvad lærte vi så af dem? Sundheds professionelle lærte en masse, men kunne aldrig komme til at kommunikere deres lære effektivt nok til at ændre kulturen - væremåden. Idet de manglede et lydhørt publikum var deres indsatser forgæves. At sige at de blot var tabe muligheder er en underdrivelse. Jo, der var nogle ting som folk accepterede, men aldrig slog det fuldt igennem i det amerikanske samfund.
Denne gang vil være helt anderledes. En gennemført ændring af kulturelle normer vil opstå i kølvandet på coronavirus. Det vil være industriel, sundhedsmæssigt, efterretningsmæssigt, uddannelsesmæssgit, militært, finansielt, strategisk og følelsesmæssigt. Aldrig vil man helt forstå det gode, men Kinas regering og deres planer, vil være taberen i alt det vi kan forvente, og balancen i verden vil få endog meget stor gavn heraf. Det begrædelige tab af liv og de kortvarige finansielle omkostninger kan i sidste instans ikke undgås, men ‘goderne’ ved coronavirus vil vare ved og betyde sejr - især hvis amerikanerne tager førertrøjen og initiativet.
Gordon Wysong is an engineer and entrepreneur who has served as a county commissioner in Cobb County, Ga.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails