onsdag den 20. januar 2016

Kristne begår 'selvmord' ved overdreven tolerance

Kristne begår selvmord ....for Islam ved overdreven tolerance

Mange kristne (de som blot er det af navn) vil meget gerne lade sig forsone med Islam (og dermed også den globale ødelæggende opførsel hos mange muslimer), fordi de måske ser sig selv som værende en del af de forskellige kristne traditioner med tolerance “og vende den anden kind til.”
Mange af dem er også “moralsk overbærende med sig selv” som moralfilosoffen Bernard Williams engang udtrykte det. Det vil sige de udstiller i allerhøjeste grad deres egen fromhed (eller ekstreme godhed) vis-a-vis Islam.
‘Vende den anden kind til’?
Specifikt om Jesus, “vende den anden kind til” og hans tilsyneladende pacifisme.
Der blevet skrevet millioner ord om dette emne; der mangler dog stadig en logisk slutning, som kan komme her.
Jovist ville Jesus have erkendt, beredvilligt, at der var en grænse for hans - eller nogen andens - ‘vende den anden kind til.’
For eksempel, ville den logiske slutning med at vende den anden kind til for Jesus måske have været, at han ville være blevet slået ihjel, og det måske endda før hans budskab var blevet spredt, om ikke han fulgte det princip.
Ikke kun det: At vende den anden kind til kunne have resulteret i at hans lære, hans forhold til Gud mv., ville blive udslettet fra menneskehedens historie og menneskets bevidsthed. Der kunne være kommet en slags År 0 for Kristus som for Kristendommen. Selvom nogle kristne kan - eller vil - argumentere for at dette aldrig kunne finde sted.
Det forekommer mig at være helt åbenbart at Jesus aldrig ville kunne have vendt den anden kind til i en sådan ekstrem grad og fortolkning. Dog er det hvad mange - eller alle? - der bekender sig til at være kulturkristne i dag gør når det drejer sig om Islam og muslimers opførsel rundt om i verden. Eller i det mindste vende den anden kind til Islams imperialisme (religiøst, politisk og geografisk), sammen med den ødelæggende og negative muslimske ageren, hvilket bogstaveligt talt kunne medføre en udradering af deres egen religion, Kristendommen, fra jordens overflade.
Det må stå helt tydeligt, at det kunne/burde Jesus ikke acceptere. Selvom det måske kan ses ved den altomfattende tolerance hos ‘kristne blot af navn’. En tolerance der bringer ‘at vende den anden kind til’ helt ud på overdrevet.
Disse ultrafromme ‘kristne af blot navn’(fromme overfor relationen Islam/muslimer) kan meget vel være ganske tilfredse med at deres egen religion udslettes af Islam. Kan man nemlig være mere tolerant end det? Kunne der nogen sinde være en mere kristen ekstrem march mod Islams imperialisme, overherredømmeindstilling og jihadisme? En praktiserende kristen er fremkommet med den formodning at mange ‘kristne kun af navn’, som går meget op i kristen tolerance og ‘vende den anden kind’ til meget hurtigt og ganske radikalt ville forandre indstilling om deres egne liv blev truet. Det er det der er hele humlen når det drejer sig om kristne ‘kun af navn.’

Forkælede kristne i Vesten
De fleste ‘kristne kun af navn’ (kulturkristne) om det er i UK eller USA er medlemmer af den sikre og velstående middelklasse. Deres liv er aldrig blevet truet på nogen måde, ulig de kristne i Pakistan, Syrien, Irak, Gaza, Egypten, Filippinerne, Sudan, Nigeria mv. Det frygtelige og absurde er netop, at de bedømmer Islam (sammen med millioner af muslimers opførsel) ud fra en forudsætning der har baggrund i denne lukkede, sikre og velstående cirkel af tolerance.
Verden - helt sikker ikke den muslimske - er ikke et mødested for gensidig tolerance.
Millioner og atter millioner af muslimer ligner overhovedet ikke de venner de spiser middage sammen med når de diskuterer de eksotiske charmer og uskylden i Islam. Millioner og atter millioner muslimer ville gerne slå disse kristne ihjel, fordi de stadig er kristne. Millioner og atter millioner af andre muslimer ville meget gerne se dem konvertere eller påføre dem en dhimmi status, hvis de ikke konverterer.
En del af ideologien bag ‘kristne kun af navn’ er som følger, måske noget simplificeret og ironisk udtrykt:

K ristendommen/kristen = hvide = “imperialister,” “racister”, mv. = dårligt.

Ideologien forklarer i store træk denne nye kristne selvmordsform.
Under alle omstændigheder er denne ‘kirke’ bestående af ‘kristne kun af navn’ - sammen med andre mindre væsentlige ting - hovedårsagen til at Kristendommen er døende i UK. Dens stille død har kun meget lidt med sekularismen at gøre.
Disse forkælede og moralsk selvhævdende kristne er også ansvarlige for den kendsgerning at Uhyret Islam kan mæske sig og blomstre ved at alle andre end den selv dør.  
http://www.americanthinker.com/blog/2015/02/interfaith_christian_suicide_for_islam.html#ixzz3T7nzaKS6

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails