lørdag den 16. januar 2016

Dyrebeskyttelsesaktivister koster masser af dyreliv

Bernie Planck


Lad os begynde med min artikel fra december 2006 For Gods Sake - Stop Helping Africa, Jeg har skrevet nogle dusin artikler der dokumenterer Amerikas og Europas helt store fiasko i de sidste 80 år for at forsøge at hjælpe på Det Mørke Kontinent, for at dette kunne få bugt med sygdom, hungersnød, mangel på rent vand, politisk ustabilitet, underernæring, tørke, jorderosion, arbejdsløshed, mangel på udvikling og myriader andre problemer.


Trods al hjælpen og hjælpeprogrammerne, pengene, NGO’erne, de mange støttekoncerter, den gratis mad, opdyrkning og forbedring af jorden, trods vandboringerne, nye hospitaler, gratis medicin og lægehjælp, gratis myggenet, trods alt det er Kontinentet i dag stadig fyldt med sultne, fattige sygdomsplagede arbejdsløse afrikanere der i endnu større grad har mindre adgang til rent drikkevand. der er mere HIV, tuberkulose, malaria (og selv andre ikke smitsomme sygdomme er i øgning i Afrika)), en konstant nedadgående BNP, 40% af det frugtbare land er ødelagt, stadig større etniske spændinger, og  endnu flere krige.


Selv efter at milliarder af dollars er brugt på uddannelse, nye skoler og undervisning af lærere er resultatet af Afrika i dag er det eneste kontinent, hvor flere end halvdelen af forældrene ikke er i stand til at hjælpe deres børn med lektier, på grund af analfabetisme.
Hunting pays for Conservation
Hunting pays for Conservation
Photo Credit: Conservation Hunting

OK Bernie, vi har forstået - Hjælp til Afrika er en fiasko - Hvad så med det vilde dyreliv?Men det er ikke kun de der bare vil være gode der har gjort Afrika til en økonomisk hullet sig, dyrefortalere ødelægger også Afrikas vilde dyr. I hele Afrika opleves en dramatisk nedgang i antallet af vilde dyr  i de sidste årtier. Noget af nedgangen kan henregnes til vor fødevarehjælp der har hjulpet med til at befolkningstallet er øget, uden at man har hjulpet afrikanerne til at dyrke deres egen føde. Vor indblanding i landopdyrkning og pasning har gjort tørkerne værre end de ellers ville have været, men værst af det hele så har dyrettighedsgrupper tvunget mange afrikanske regeringer til aft forbyde jagt, hvilket har medført meget mere krybskytteri.


Jo den er god nok, forbud mod jagt fører til mere krybskytteri. Jagtreservater giver millioner i afkast og har altid sikret, at der altid var tilstrækkeligt med dyr til at deres forretning kunne betale sig. Ved at ansætte tusinder af lokale til at arbejde på deres safaris, holde krybskytter i skak, beskytte og opfostre vilde dyr, så føres der tilstrækkeligt med penge til de lokale økonomier, så de ansatte kan købe mad i stedet for at vende til til krybskytteri for at skaffe sig kød.


Forstod du det du lige læste? Når en jæger ansatte en afrikaner til hjælp i jagten på f.eks. en elefant, så skulle denne afrikaner altså ikke have behov for at være krybskytte for at overleve. Det førte til rigtig mange vilde dyr i jagtreservaterne.


Lidt det samme som med skovindustrien i Amerika. For at sikre tilstrækkeligt med træ, plantede skovbrugerne flere træer end de huggede om. Hvis vi ikke ønsker træer i Amerika, jamen så forbyd skovhugning. Mennesker der har brug for træet vil så illegalt selv hugge træer om - uden at plante nye.  

Dyrelivet i Amerika har det rigtig godt på grund af jagtTil al held for dyrelivet i Amerika er jagt ikke forbudt således at der er  betaling for bevarelsen og opfostringen af dyrelivet og dets naturlige habitater - læs Hunting in America: An Economic Force for Conservation (January 2013).


Fordi jagt i vort land har en omsætning på milliarder dollars og ikke er forbudt er Nordamerika gået fra sølle 41000 elge for 100 år siden til flere end 1 million i dag.


Fordi jagt i vort land har en omsætning på milliarder dollars og ikke er forbudt er Nordamerika gået fra sølle 500000 hvidhalede hjorte for 100 år siden til flere end 32 millioner i dag.


Fordi jagt i vort land har en omsætning på milliarder dollars og ikke er forbudt er Nordamerika gået fra sølle få håndfulde ænder for 100 år siden til flere end 44 millioner i dag.


Så selvom det ser ud til at disse dyrebeskyttelsesgrupper ønsker at redde nogle få dyr fra at blive jaget. er slutresultatet, hvis deres indsats lykkes, udslettelsen af enhver dyreart der er under jagt - og beskyttelse - i dag.


I områder hvor jagt er lovligt i Afrika trives vildtet:


Conservation Magazine, 14 Jan 2014, Kan trofæjagt virkelig hjælpe med til artsbevarelse?


I 2006, interviewede Peter A. Lindsey fra Kenya’s Mpala Research Centre sammen med kolleger, 150 personer der enten allerede havde været på jagt i Afrika eller planlagde at gøre det inden for tre år. Deres resultater blev udgivet i tidsskriftet Animal Conservation. Et flertal af jægerne - 86% - fortalte forskerne at de foretrak jagt i et område, hvor de vidste at en del af deres afgift for jagten gik til lokalsamfundene.
...
Et endnu bedre bevis ville kunne komme fra fakta om at jagt kan være helt i overensstemmelse med ægte, målbar naturbevarelse til gavn for mange arter.


Er der noget bevis? Ifølge en afhandling af Nigel Leader-Williams og kolleger i 2005 og i Journal of International Wildlife Law and Policyer er svaret Ja. Leader-Williams beskriver, hvordan lovliggørelsen af jagt på hvide næsehorn i Sydafrika har motiveret de private lodsejere til at genindføre arten på deres jorder. Resultatet er at landet har oplevet en øgning i antallet af hvide næsehorn fra færre end 100 til flere end 11000 selvom der skydes et begrænset antal om året som trofæer.


Afrika lider under en altødelæggende plage. De kan kaldes Vesterlændinge med gode intentioner. Mennesker der ønsker at hjælp for selv at føle sig som gode - at de gør noget ædelt. At deres indsatser resulterer i negative konsekvenser bekymrer dem ikke. Det er tanken der tæller.


Forhåbentligt vil vi en dag have elimineret og ødelagt alle disse idioter med gode intentioner.Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails