fredag den 4. april 2008

An. Kvinder som bilister i Saudiarabien

Anbefalingerne til kvindelige kørere i Saudi Arabien

Nedenstående er en gennemgang af de betingelser kvinder skal opfylde for at få lov til at køre bil i Saudi-Arabien.

Saudi-Arabiens Shura Råd beretter, at rådet har forelagt en anbefaling til de ledende i landet i forbindelse med at tillade kvinder at køre bil, med følgende betingelser:

 • Kvinden skal være under 30 år gammel.

 • Tilladelsen til at køre er betinget af, at en slægtning (far, ægtemand, bror, eller søn) giver denne.

 • Kvinden skal opnå et førerbevis gennem et center der kun underviser kvinder i at køre.

 • Den kvindelige kører skal være ærbart påklædt


 • Kvinden må kun køre alene i byerne, men udenfor byerne skal det være i selskab med en slægtning.

 • Kvinden må køre fra lørdag til onsdag fra kl. 7.00 til 20.00

 • Kvinden skal være i besiddelse af en mobiltelefon, så hun kan rekvirere hjælp i nødstilfælde. • Kvinden skal betale en nærmere fastsat sum når hendes førerbevis udstedes; dette beløb skal anvendes til bilreparationer.

Shura Rådet fastlagde endvidere følgende:

 • Oprettelsen af et særligt Kvinders Tranport Departement; dette departement skal forestå afgiftsopkrævningerne.

 • Oprettelsen af et telefonnødkalds center.

 • Oprettelsen af Transport Centre for Kvinder i byerne, som skal være under religiøs overopsyn.

Rådet stiller som betingelse, at en kvindelig kører som bryder disse regler vil få sit førerbevis inddraget.

På baggrund af denne anbefaling kan Shura Rådet idømme en måneds fængsel og en bøde til enhver som taler med en kvindelig kører fra en anden bil, og en otte måneders fængselsstraf og en bøde til enhver som seksuelt generer en kvindelig kører.

En kilde fra Transportministeriet fortæller at Shura Rådet endnu ikke har fastlagt nogen retningslinjer for oprettelsen af Kvindernes Transport Departement.


http://www.frontpagemag.com/Articles/Read.aspx?GUID=45EA20DD-1833-406D-AE2F-C4E3B92D1651

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails