torsdag den 17. april 2008

Erklæring mod folkedrab

En erklæring mod Folkedrab
Deborah Weiss

Washington, D.C. -- Den politiske aktivist og forfatter David Horowitz stod på podiet i hovedstaden med et forstørret billede af kvinder i sorte hijabs som baggrund. Med kun øjnene synlige bar kvinderne bannere og plakater som sagde: "Gud, velsign Hitler." Dette foto blev ikke taget i Iran eller Saudi Arabien, men stammer fra en forsamling af yderliggående muslimer i Chicago.

At sådanne 'folkedrabs' tilkendegivelser er i aktivitet og trives i den moderne verden, og at de får deres mest morderiske udtryk i skrifter og handlinger fra Islamiske ekstremister, det er temaet på en ny kampagne som David Horowitz Freedom Center, med titlen "En erklæring mod Folkedrab, iværksætter.

Ved introduktionen af kampagnen forleden weekend talte Horowitz indtrængende for de mest basale menneskerettigheder: Retten til ikke at blive myrdet på grund af race, religion eller etnicitet. Hadet mod jøder, så tydeligt afsløret under 2. Verdenskrig af nazisterne, forsvandt ikke da Nazismen blev besejret bemærkede Horowitz. Snarere, er det levende og trives, dets fakkel bæres nu videre af en ny generation af jihadister og radikale muslimer.

At man ikke vil anerkende denne kendsgerning er baggrunden for den populære myte i Mellemøsten: At være Anti-Israel drejer sig om kampen om et land. Horowitz bemærkede at klagepunkterne fra islamisterne mod Israel kun er en undskyldning for at udslette den jødiske stat og landets jødiske befolkning i Mellemøsten. Det er denne folkedrabs kampagne som Centret's seneste tiltag skal bringe frem i lyset.

Beviset er tydeligt, man behøver blot at lytte til ekstremisterne. Således har den iranske præsident Mahmoud Ahmadinejad fastslået, at han ønsker at udradere Israel fra landkortet. Islamiske grupper, det være sig Shiitiske Hezbollah eller Sunniernes Hamas, har alle gentaget denne opfattelse, som finder sin rod i muslimerne hovedskrifter. I Hadith, den mundtlige tradition som omhandler ordene og handlingerne hos profeten Mohammed, kan man finde følgende citat af profeten:

(...) dommens time vil ikke indtræffe før muslimer bekæmper jøder og dræber dem; indtil jøderne gemmer sig bag klippestykker og træer, som vil græde: Oh Muslim! Der er en jøde som gemmer sig bag mig, kom og dræb ham!" Hamas' prgramerklæring, som udgør det politiske platform for det valgte parti i Palæstina, har denne passus og tilføjer oveni: "Israel vil rejse sig og blive stående indtil Islam ødelægger det(...)"

På samme måde som programerklæringen fra Hamas opmuntrer til jihad, beskylder den jøderne for alle den islamiske verdens dårligdomme, og proklamerer: "(Freds)Initiativer, de såkaldte fredelige løsninger, og de internationale konferencer for at løse det palæstinensiske problem, er alle i modstrid med den Islamiske Modstandsbevægelse... For at give afkald på nogen del af Palæstina er det samme som at give afkald på dele af religionen...Der er ingen løsning på det Palæstinensiske problem, kun gennem jihad."

Horowitz's "Erklæring mod Folkedrab" indbyder studenter fra alle trosretninger på universiteter og læreanstalter til at fornægte denne folkedrabsideologi der kommer til udtryk i disse dokumenter, og til at støtte menneskets ret til at leve fri for vold og trusler.

Horowitz's kampagne har allerede fået støtte af prominente politikere. Blandt dem er Kongresmedlem Sue Myrick, en republikaner fra North Carolina og formand for antiterror forsamlingen i partiet i Kongressen, hun var også med som deltager med Horowitz på podiet.

I sine bemærkninger opregnede Myrick, hvordan hun sammen med nogle af hendes Kongreskolleger har dannet topartimøder som svar på deres frustration over Bush administrationens indledende benægtende forsøg på at identificere radikal islam som Amerikas fjende i krigen mod terror, og således også det manglende vilje til, i tilstrækkelig grad, at undervise befolkningen om den trussel står Amerika står overfor. De som anser U.S. regeringen for at være gennemført naive i krigen mod den islamiske trussel kan finde trøst og støtte i partimødernes bestræbelser. De mødes to gange om måneden for at informere kongresmedlemmer om selve ideologien, indstillingen, og taktikken fra såvel ikke-voldelige islamister som voldelige jihadister

Som fotografen fra Chicago forsamlingen forslår, er hovedproblemet, som landet står overfor, infiltrationen fra radikale islamister i vores kultur. Myrick, en af vore få medlemmer af Kongressen som er en ægte ekspert på radikal Islam, er godt klar over denne kendsgerning. Islamisk ideologi infiltrerer vore medier, vores universiteter og endog vores militær, forklarer hun. Selvom nogen fastholder, at islamisternes endelige mål -- at gennemføre Sharia lov -- aldrig ville kunne ske i USA, argumenterer Myrick for, at at landet ikke desto mindre skal vedblive at være på vagt.

Med det formål støttede Myrick, Horowitz's erklæring. Hun foreslog at hvis enhver blandt tilhørerne ville undervise sig selv og andre i deres omgangskreds om truslens natur, da vil Amerika langt mere sandsynligt undgå den skæbne som Storbritannien, hvor Sharia lov er begyndt at finde rodfæste og hvor ingen ringere end Ærkebiskoppen af Canterbury nu siger at Sharia er "uundgåelig."

Som i den tidligere afholdte Islamo Fascist Overvågnings Uge, vil centerets nye kampagne give en særlig invitation til Muslimske Studenter Organisationer på læreanstalterne, inklusive Muslim Students Association ("MSA"). Som en af de største muslimske studenter organisationer på læreanstalterne hævder MSA at være 'den førende gruppe'. Den har imidlertid sit udspring i Det Muslimske Broderskab, Hamas's forældrearganisation. Muslimske grupper som MSA har i langt tid hævdet at Islam er "fredens og tolerancens religion." Ved at underskrive 'Erklæring mod Folkedrab' kan den distancere sig fra jihadisterne som hævder at handle i Islams navn. Det der nu er tilbage, er at se, om de virkelig vil tilslutte sig erklæringen.

http://frontpagemag.com/Articles/Read.aspx?GUID=C286899F-29EA-4F85-A6B6-6BF20D486E98

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails