onsdag den 9. juli 2008

Embedsmisbrug

James Hansen, NASA: Overgreb mod myndighedernes tillid
Brian Sussman
Mandag henvendte James Hansen, direktør for NASA's Goddard Institute for Space Studies (GIIS ) sig til Kongressen og bragte et nyt element ind sin trættende sang og rutine om global opvarmning. Hansen synes nu, at det er på tide at lægge sager an mod olieselskabernes bestyrelser for forbrydelser mod menneskeheden. Deres brøde? De har spredt tvivl om den globale opvarmning. Faktisk er det Hansen, der er skyldig. Skyldig i at begå overgreb på offentlighedens tillid. James Hansen er den anerkendte internationale fortaler for påstanden om den globale opvarmning. Bevæbnet med et netværk at termometre, de nyeste satelliter, computere og en gevaldig bunke af NASA's næsten 18 milliarder dollars budget, er det Hansen der gav den sidste autoritet til Al Gore's konstant fremsatte påstand om, "Jorden har feber." Alt dette, til trods for den kendsgerning af GISS's egne data helt tydeligt illustrerer at Jordens temperatur har været konstant siden 1998 og fornylig er den dykket. Hansens narrestreger på Capitol Hill er ikke om klimaet, det er om penge.
Som det altid er når det drejer sig om regeringsfinansierede foretagender, da er det at opretholde et budget altid kritisk. Bureukraterne i NASA praler af deres selvfølgelige behov for kontanter: Færdiggørelsen af International Space Station, videreførelsen af Space Shuttle Programmet, og selvfølgelig, forhindre verden i at brude spontant ud i en ildkugle. Hansen er en nidkær fortaler for det sidste og siden 1980'erne har han været i stand til at holde pengestrømmen flydende ind i NASA's kasse, såvel som i sin egen lomme, ved at studere verdens klima. Som en dreven handelsmand besidder Hansen en umættelig appetit på mediernes opmærksomhed - dog kun så længe at personen der stiller spørgsmål er sig positivt stemt overfor hans mening. I 2007 indvilligede Hansen i et interview der udførtes på et tag i San Franciscos indre by, med en internetbaseret, subkultur gruppe kaldet TUC Radio (TUC er en sammentrækning af "Time of Useful Consciousness" - Tid til Brugbar Bevidsthed - "tiden" mellem begyndelsen af mangel på ilt og bevidstløshed") Under interviewet lød Hansen næsten ikke som en ærværdig direktør for et regeringsforetagende, men snarere som en undergrundssamfunds agitator.
"Jeg siger til de unge mennesker at de hellere må begynde at handle. Fordi det er dem der vil lide mest. Mange af forandringerne vil tage tid, men vi har sat dem igang nu. Vi overlader en situation for vore børn og børnebørn som de ikke selv har valgt, men de vil komme til at lide på grund af den. Så jeg mener de bør begynde at handle nu og lægge pres på deres forældre og på lovgiverne og igangsætte noget handling."
Jeg må formode, at før interviewet lod Hansen det skinne klart igennem at alle hans kommentarer var for egen regning, og ikke som repræsentant for NASA. Det er den sætning han bruger fra tid til anden for at virke ren som sneen. Men sandheden er, at Hansen har en tilbøjelighed til løbe fra sit ord. I begyndelsen af 2006, pegede en hovedartikel i New York Times på at Bush Administrationen angiveligt forsøgte at udøve censur mod Hansen. Det lød, i uddrag som følger:
Videnskabsmanden James E. Hansen, igennem lang tid direktør for GISS (Goddard Institute for Space Studies) sagde i et interview at ansatte i NASA's hovedkvarter havde givet ordre til personalet i afdelingen for offentlige anliggender om, at overveje hans fremtidige forelæsninger, papirer, posteringer på Goddard websiden og også anmodninger om interview fra journalister. Den førende klimavidenskabsmand ved NASA siger, at Bush administrationen har forsøgt at standse hans udtalelser efter han holdt en forelæsning sidste måned, hvor han kræve omgående reduktioner i udledningen af drivhusgasser i forbindelse med den globale opvarmning.
Kan man egentlig klandre administrationen for, at den ønsker han skal overveje sin indstilling? Som direktør for NASA, burde hans opgave være, at indsamle data og redeligt og sandfærdigt distribuere resultaterne, ikke forsøge at øve indflydelse på politik og lovgivning.
Medlem af Kongressen Darryl Issa (Republikaner-San Diego) mindede om Hansens gentagne uheldige udtalelser. Under en høring på Capitol Hill vedrørende hans misbrug af sit embede sagde Issa, "Når du udtaler dig er det på tid betalt af forbundsregeringen. Din arbejdsgiver er altså de amerikanske skattebetalere." Issa fortsatte med at sige, at en internet undersøgelse viste, at Hansen var fremkommet med mere end 1400 udtalelser i løbet af et år ved interviews og ved offentlige lejligheder (15 interviews alene i den måned som Kongres- høringen fandt sted), hævdende, at Bush administrationen havde censureret ham. Ifølge Associated Press:
"Hansen sagde....i lyset af ytringsfriheden da bør regerings videnskabsfolk ikke holdes tilbage fra at fremkomme med udtalelser eller skal have officielle officerer til at overhøre interviews."
Jeg er enig med Kongresmedlem Issa. Regeringens bureaukrater skal ikke have tilladelse til at benytte deres stilling som en talerstol, de skal heller ikke tillades at modtage enorme summer i kontanter for arbejde de har udført for skatteydernes småpenge, fra private, interessegrupper med en global opvarmnings agenda. Lad os undersøge mængden af midler indhentet af Hansen I 2001, "belønnede" Heinz Foundation" James Hansen med et beløb på 250000 dollars for hans arbejde med global opvarmning. Ifølge fonden:
"I den forfærdelige tørkerante sommer i 1988, hvor få videnskabsfolk var parate til at henvende sig til Kongressen for at forklare, hvor alvorligt et problem den globale opvarmning virkelig var, var det Hansen der stod frem"
The Heinz Foundation under ledelse af US Senator og tidligere præsidentkandidat John Kerry's hustru, er vidt og bredt kendt for sin støtte til venstreorienterede sager. Er det nogen overraskelse at James Hansen støttede John Kerry som præsident i 2004? Den kvarte million dollars var kun en dråbe i den støm af penge der skulle komme. I 2007 delte Hansen en pris på 1 million dollars, fra Dan David under kategorien "Future Quest for Energy" (en lægmands oversættelse: En Verden Uden Olie). Det kan nævnes, at han også er nævnt som konsulent på Gore's globale skrækindjagende slideshow, "En Ubekvem sandhed," hvilket var højdepunktet på Fredsprinsens film. Faktisk havde Hansen den frækhed, i 2006, at møde frem på en scene i New York City sammen med hr. Gore for at gøre reklame for den kommende film, selvom han dog, ifølge beretningen, gjorde opmærksom på, "Jeg taler ikke som ansat af regeringen."
James Hansen på talerstolen v. Heinz Foundation prisuddelingen
Oveni alt dette har Hansen angiveligt modtaget hundredetusindvis dollars for yderligere at kunne politisere emnet; global opvarmning. Ifølge Investors Business Daily, "Hvor mange mennesker ved, for eksempel, at James Hansen, en person sat på plakaten som en enkeltstående NASA sandhedsprofet, der stod op imod den mægtige US Regering, i virkeligheden var betalt af George Soros's Open Society Institute (OSI), der gav ham "juridiske og mediemæssige råd"? Det er sandt, Hansen var som en gave til medierne fra Soro's flagskib, 'filantropien' med så meget som 720000 dollars, sandsynligvis under OSI's 'videnskabs politiserings' program."
Hansen benægtede nogen forbindelse med OSI, men Investor's Business Daily har nægtet af dementere historien, "vi påstår af understøttelsen først blev vedtaget gennem Goverment Accountability Project, der derpå benyttedes til at præsentere Hansen for medierne." Med den slags midler til at fylde lommerne tror du så Hansen nogensinde vil tllade, at de data som han er anklaget for vil indeholde noget andet enderesultat, end katastrofe?
I tale-radio ville sådanne modsætningsfyldte konflikter blive bedømt som "betalt promovering" og den skyldige ville blive buuh'et ud af døren. For sandhedens skyld, og for at sikre at skattepenge bruges korrekt, da bør James Hansen befries for sine NASA opgaver.
Vis endelig hr. Hansen køkkendøren - for menneskehedens skyld.

http://www.americanthinker.com/2008/06/james_hansen_abusing_the_publi.html

1 kommentar:

Anonym sagde ...

Hvorfor nu læse en sådan artikel var første tanke? Men så er der alligevel så mange ting der kan overføres på danske forhold. Jeg husker Claus Jensen's bog 'Challenger - et teknisk uheld', hvor hele NASA's enorme pengeforbrug og tilsidesættelse af elementære advarsler for at malke systemet for flere midler blev skyld i 7 menneskers død i 1986, og at rumprogrammet blev sat år tilbage. Claus Jensen drog samtidig en parallel med Hans Hedtoft (Grønlandsskibet der blev sendt ud i vinterstorm-vejr og gik ned med mand og 'mus')katastrofen i Danmark, hvor samme 'fejl' blev begået. Så tak alligevel. Hvem malker 'systemet' i klimadebattens hellig navn? Hvor langt tilbage kan man finde James Hansen's danske rødder?

Related Posts with Thumbnails