torsdag den 5. februar 2009

Muslimske bedrifter som ikke findes

De muslimske bedrifter .... der ikke eksisterer!
Jamie Glazov / Peter Betbasoo

Interviewet i Frontpage i dag er med Peter Betbasoo, medstifter og leder af Det Assyriske Internationale Nyheds Bureau. Han er født i Bagdad, i 1963, og udvandrede til USA i 1974. Han opnåede en bachelorgrad i geologi ved University of Illinios Chicago (198o-1985) og en lavere i filosofi. I 2002 arbejdede han i State Department's Future of Iraq Project i vandforsyning, landbrugs og miljøgruppen. I 2007 skrev han rapporten, Spirende Folkedrab:Den Etniske udrensning af Assyrere i Irak.

FP: Peter BetBasoo, velkommen til Frontpage Interview.

BetBasoo: Mange tak, Jamie. Det er en ære at være her.

FP: Fortæl om dine overvejelser om muslimers krav på store bedrifter, revisionisme og udnyttelse af kulturer og ideer.

BetBasoo: Lad mig indlede mine bemærkninger med at sige, at jeg ikke hævder, at muslimer ikke har frembragt store bedrifter. Som enkeltpersoner har muslimer været succesfulde i stor målestok når det drejer sig om såvel humanitære som kunstneriske bestræbelser. Dog afslører en nærmere undersøgelse af disse succesområder, at de fremkom fordi disse enkeltpersoner trådte ud af den Muslimske verden. For eksempel er muslimske videnskabsfolk og lærde oplært i Vesten. Jeg påstår, at Islam ikke bidrager til følge op på rationelle spørgsmål, og når Islam selv påstår det, er det lånt, blevet indarbejdet og endelig, som tiden går og tingene glemmes, da hævder Islam, at disse lånte, og indarbejdede bedrifter blev 'opfundet' af Muslimer, ikke af de oprindelige kulturer som gik forud for muslimerne.

Hvis noget ikke kan udnyttes, bliver det ofte ødelagt. Det seneste eksempel var da Taliban ødelagde de 2500 år gamle Budda statuer i Afghanistan. I Iran, er de af UNESCO nævnte verdenskulturarvs steder, Pasagadae og Persepolis, truet af bygningen af Sivand Dæmningen, og Mullaherne er fuldstændig ligeglade, selvom de hævder at vandlinjen vil være under disse byer, som er helt tilbage fra 560 f.v.t.

I Irak, lærer historiebøgerne at Sumererne, Assyrerne, Babylonierne faktisk var Arabere --- så skidt være med, at disse civilisationer eksisterede godt 5600 år før Araberne/Muslimerne entrede Mesopotamien.

I Mellemøsten er det på det nærmeste umuligt at adskille Islam fra Araberne, de er to sider af den samme mønt. Derfor, hvis du er Araber, så må og skal du være Muslim og dine færdigheder ligeledes. Hvis du ikke er Muslim, så må du se at blive det.

I Indien er over 3500 Hindu Templer blevet besat og omdannet til Moskeer, det mest berømte er Taj Mahal. I Kosova, under overopsyn af FN's 'fredsbevarende styrker' er over 600 Serbiske kirker og klostre blevet besat eller ødelagt af Kosovar muslimer. Kosovo er det mest betydningsfulde religiøse centrum for Serberne.

FP: Hvordan ligger det så med Muslimske 'bedrifter' som ikke eksisterer?

BetBasoo: Her siger muslimer de er ophavsmænd til et utal af 'forbedringer' som vi ved de intet havde at gøre med. Arabertallene? Fra Indien. Nullet? Fra Babylonien. Geometri? Fra Assyrien. Den meget omdiskuterede påstand om, omformningen af den græske tekstsamling til arabisk? Det var kristne assyrere, som første gang oversatte det til syrisk, derpå til arabisk. Det første universitet? Det var ikke Al-Azhar i Cairo (988. evt.), men Østkirkens Nisibis Skole (350 a.d.), som havde tre afdelinger: Teologi, Filosofi og Medicin. Al-Anzhar havde kun Teologi.

Når vi nu taler om lægekunst vil muslimer sige, at lægekunsten under Islams Gyldne Æra, Abbasid perioden, var det mest fremadskuende i verden. Det er også korrekt. Men det de ikke siger er, at lægerne og de andre medicinere var udelukkende kristne. Den mest berømte lægefamilie, Bakhtishu familien, var assyrere som tilhørte Østkirken, og som i syv generationer udlærte doktorer, som var de officielle læger for Kalifferne af Bagdad i næsten 200 år.

Der er mange flere eksempler, men mon ikke disse er nok til at understrege tendensen.

FP: Hvorfor, ifølge din mening, har Islam det vanskeligt med at frembrige videnskabsmænd og filosoffer?

BetBasoo: Det er måske lige stærkt nok at sige, at Islam ikke kan frembringe tænkere. Dog fører det til denne konklusion som en historisk undersøgelse af Islams civilisationer viser. Den formodede "Islams Gyldne Æra", Abbasid perioden, har vist sig at være, ikke et produkt af muslimer, men af deres underkastede kristne borgere. I sin bog, How Greek Science Passed to the Arabs (Hvordan Græsk Videnskab blev overtaget af Araberne) lister O'Leary 22 lærde og oversættere under Islams Gyldne Æra; heraf var de 20 kristne, 1 var Perser og 1 var Muslim. Her dækkes en periode på ca. 250 år. Denne "Gyldne Æra" sluttede, som en følge af, at Kalifferne med magt havde tvunget tilstrækkelig mange kristne til at blive muslimer (gennem Jizya) så de kristnes antal kom under den kritiske tærskel som er nødvendigt for at opretholde en tilstrækkelig intellektuel foretagsomhed.

Når man tager i betragtning, at denne intellektuelle foretagsomhed under Abbasid Perioden var et resultat af de kristne, kan vi spørge: Har der nogen sinde være en Islams Gyldne Æra? Det var der ikke under Mammelukkernes herrredømme, de som smed Abbasiderne på porten. Kan vi sige om Osmannerne, som efterfulgte Mamelukkerne, på noget tidspunkt have en Gylden Æra.

I sin bog 'Fredens Religon' giver Robert Spencer en gennemtrængende og dybdeborende analyse af, hvorfor Islam ikke formår at frembringe nye tænkere. Hans forklaring er rent teoretisk og teologisk. Jeg vil kort sammenfatte det nu og derpå prøve at give min egen kommenterende forklaring, som er nødvendig.

Ifølge Robert Spencer, er den muslimske Gud Allah, lunefuld. Han er ikke underlagt nogen love og kan således forandre lovene efter forgodtbefindende uden begrænsning. Rober Spencer citerer paven ved at sige:

"i den muslimske grundlære, er Gud fuldstændig 'ud over den menneskelige erfaring.' Hans vilje er ikke bundet op på nogen af vores grundbegreber, selv ikke fornuftens."

Spencer fortsætter:

"Paven går ikke så vidt som at sige at ifølge Islam vil Allah påbyde sit folk at handle ondt, men at han måske kunne forandre forståelsen af hvad der er godt og ondt. Med andre ord, Allah vil altid indskærpe "retfærdighed og barmhjertighed", men hvad "retærdighed og barmhjertighed" udgør kan forandres ligesom indeholdet af ordet "uskyldigt blod" kan forandres."

"Allah er således ikke bundet til at styre universet efter love som kan iagttages og som er vedvarende. 'Der kan ikke sættes spørgsmålstegn ved det Han gør'" (Koranen 21:23.)

Og "Som følge af dette, er der ingen mening i at se nærmere på, hvordan den fysisk verden er indrettet; der er ingen grund til at forvente at noget mønster på, hvordan verden er skruet sammen skulle være homogent, eller endog kunne registreres. Hvis Allah ikke regnes som uforanderlig, hvorfor så spilde tiden med at betragte tingenes tilstand? De kunne måske ændre sig i morgen. Stanley Jaki, en katolsk præst og fysiker, forklarer, at det var al-Ghazali, filosoffen som forfatterne af 'Det Åbne Brev' til Paven anbefaler Paven, som 'forkastede naturlovene, videnskabens grundkerne, som en blasfemisk begrænsning af Allahs frihed til at handle.' Han tilføjer, at 'muslimsk mysticisme nedvurderer de videnskabelige love (som formuleret af Aristoteles) som blasfemiske og ufornuftige, da de fratager Skaberen hans handlefrihed.' Videnskabsmanden Rodney Stark føjer til, at 'det ser ud som om Islam har en opfattelse af Gud svarende til frasige sig videnskabens fremkomst.' Allah fremstilles ikke som en lovgivende Skaber, men skal forstås som en yderst aktiv Gud, som griber ind i verdens anliggender som han finder for godtbefindende. Denne udgør hovedindholdet i en vigtig teologisk blok inden for Islam som fordømmer alle anstrengelser på at forklare naturlovene som blasfemisk, idet de ikke giver Allah frihed til at handle'"

Der er derfor ikke nogen tilskyndelse for muslimer til at stræbe efter at indgå i meningsfyldte undersøgelser, da ethvert resultat der er opnået kan forkastes af Allah efter for godtbefindende.

FP: Hvad så med Kristendommen?

BetBassoo: I modsætning hertil udleder Kristendommen fra Bibelen, forestillingen om, at Gud arbejder og er underlagt naturlige og forudsigelige love, og som en tænksom forskning i, altid vil medføre frugtbare forehavender. Denne forestilling er det grundlæggende afsæt for den videnskabelige metode, som er en kristen opfindelse.

Det er den teologisk/teoretiske forklaring på Islams' fiasko med at skabe store tænkere. Der er imidlertid også en rent praktisk. Tillad mig at illustrere det med at stille en modsætning op.

Der er to aspekter af Kristendommen som enhver kristen må forholde sig til. Den første er Treenigheden, den anden Bibelens litterære stil.

I Treenigheden er der et Mysterium som skal forstås. Hvem er egentlig Faderen? Hvem er Sønnen? Hvad er Helligånden? Hvordan forholder de sig til hinadnen? Hvordan handler Helligånden med det fysiske? Hvor holder den til? I hjertet?, Leveren?, Hjernen? Eksisterer den adskilt fra den menneskelige natur i kroppen (således ifølge Diophysites - Romersk Katolikker, Protestanter, Østasiens Assyriske Kirke) eller er den uadskilleligt forbundet og integreret med den menneskelige natur i kroppen (Monophysites - Østortodokse Kirke)?

Det Nye Testamente er skrevet i billeder. Sjældent angives beretningens hovedlære direkte. Læseren bliver bedt om at læse en lignelse og så selv finde ud af, hvad det mon betyder. At læse Det Nye Testamente kræver analytiske evner, det skærper den kritiske tilgang og tænkeevne til fortolkning og vejledning.

At forsøge at forstå Mysteriet om Treenigheden og at 'afsløre' de talrige betydninger af lignelserne, opøver sindet og lader den kristne opsluge ikke blot på en åndelig måde, men tillige intellektuelt. Slutresultat, det lærer den kristne at være en tænker.

I modsætning hertil er Koranen skrevet på en meget fortolket måde. Her er der ingen billeder eller lignelser. Muslimen fortælles således hvad han skal gøre, for det meste uden nogen forklaring. Muslimen behøver blot at læse en smule for at finde opskriften. Det er som indlægsseddelen ved medicin: Tag to piller hver ottende time. Punktum. Ingen yderligere forklaring.

Så set helt overordnet, så skaber udøvelsen af disse religioner to forskellige resultater i måden at tænke på. Kristendommen beder den troende om at tænke og analysere, at fortolke og udlede. Islam beder den troende om at adlyde blindt og uden spørgsmål. Koranen siger virkelig: "....følg ikke det som du ikke har kundskab om" (Israels børn 17.36).

FP: Peter Betbasoo, tak fordi du kom her til Frontpage.

Betbasoo: Tak fordi jeg måtte komme.

http://www.frontpagemag.com/Articles/Read.aspx?GUID=4D818187-782D-4AA9-BEFA-64C5A00D9677

3 kommentarer:

Anonym sagde ...

Jeg var for en del år siden oppe mod en person, som siden er begyndt at skrive på Informeren, som påstod, at "araberne har lært os at tænke".

Intet kunne rokke hans overbevisning.

Anonym sagde ...

Ha ha i er fandme sjove. I vil bare ikke indrømme at dengang var muslimerne stor magt og stod for de størst bedrifter. Hvad tror i kortogne gik ud på.... det var rene plyngrings togter fordi man på dette tidspunkt havde alt i de muslimske lande og vesten ingen ting havde. Husk på at vestens velstand skyldes plyngringer af mellemøsten, plyngringer fra afrika og sydamerika.... sådan er det. Der har altid være skiftende stormagter. Lige nu er det vesten og i morgen er det måske asiaternes tur og i går var det helt klart mellemøsten som styrede verden......sådan er det indse det dog....

Anonym sagde ...

Det er vist godt du er anonym med den historieløshed, du her lægger for dagen. Korstogene var de kristnes forsøg på at hindre kristendommens og jødernes helligste by fri for muhamedanere.

Og sådan som du skriver, må du jo være araber. Din mor er et æsel, og ingen aner, hvem din far er, svumpukkel.

Related Posts with Thumbnails