tirsdag den 22. juli 2014

En farlig kristen idiot

Bernie Planck

Mon ikke mine læsere nu har læst at Glenn Beck lovede at få fremskaffet vognladninger af mad, vand, teddybjørn og fodbolde til Texas for de illegale børn der er indvandret. (1).

Titusinder af børn er kommet fra Centralamerika efter rygter om at Obama giver amnesti til immigranter. Det er ganske klart hvem der spreder disse rygter: Narkokarteller der benytter børn til at aflede grænsepatruljerne fra deres hovedopgave: At opsnappe narko.

Det virker efter hensigten - grænsevagterne er overbebyrdede i arbejdet med omsorgen for børnene.
Leaked photos show immigrant children packed in crowded Texas border facilities
Leaked photos show immigrant children packed in crowded Texas border facilities

Disse børn er ofte udsat for gennemtæskninger, sult, seksuelle overgreb og er i risiko for at blive handlet [PDF] før de når U.S. grænsen. Det er slemt nok at mange forældre tror Obamas budskab om at de børn der kommer kan blive, og nu med idioten Becks udmelding så kan deres tvivl om rygtets ægthed nu helt fjernes når de på TV kan se lastvogne fulde af legetøj og mad til de ulovligt invandrende børn.

Så i stedet for titusinder af børn der gennembankes, sultes bliver udsat for overgreb eller handlet vil det nu være hundredtusinder.

Jamen, da dog, hvilken kæmpeidiot du er Beck. Se hvad du har gjort.

slutnote


(1):
Mediepersonligheden Glenn Beck bønfaldt tirsdag om hjælp til tusinder af illegale immigrantbørn ved U.S. grænsen, og bad mindeligt om at amerikanerne “skal åbne vore hjerter” for at undgå at straffe de børn der er fanget midt i en politisk konflikt.

"Helt uden egen skyld er de fanget i en politisk spærreild,” sagde Beck ifølge en reportage i The Blaze. "Samtidig med at fortsætter med at lægge pres på Washington for at fået lavet om på deres lovløse kurs skal vi også hjælpe. Det er ikke enten eller. Det er begge dele. Vi skal være aktive i det politiske spil og vi skal åbne vore hjerter,” sagde han.

I sin udtalelse nævnte Beck at han vil bringe lastvogne fyldt med mad, vand, teddeybjørn og foldbolde til McAllen, Texas til børnene den 19. juli. Han vil være sammen med republikaneren
Sen. Mike Lee of Utah og Rep. Louie Gohmert, R-Texas. I selskabet vil også være et antal rabbinere og præster.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails