lørdag den 14. oktober 2017

Vær sammen med glade mennesker - det kunne nemlig smitte

Vær sammen med glade mennesker - det kunne nemlig smitte

Ens venner kan faktisk gøre dit humør godt eller dårligt ifølge en frisk undersøgelse i tidsskriftet Royal Society Open Science. Men det skal ikke afholde dig fra at være samme med venner, kammerater, der er noget nedtrykte, siger forskerne bag. Tak og lov for at effekten af at være sammen med en mismodig ven ikke er stor nok til at du selv bliver nedtrykt.


Den nye undersøgelse lægger sig i kølvandet af stadig flere undersøgelser der vurderer at  glæde og tristhed—sammen med livsstile og opførselsmønstre og faktorer som rygning, drkkeri, fedme, dårlig kondition og endog evnen til at koncentrere sig—kan sprede sig over de sociale netværk, både de som er online og i det virkelige liv. Forskellen på denne undersøgelse og de tidligere er at man ofte kun har set på venskabsdata fra et bestemt tidspunkt, hvor denne er en af få der har målt de sociale og følelsesmæssige forandringer over meget længere tid.


Ved denne metode var det muligt at vise, hvordan venner har indflydelse på hinanden, og hjalp med til at fastlægge den mulighed at lighederne mellem venner eksisterer, fordi mennesker har tendens til at være tiltrukket af og være sammen med andre som er som dem selv.


Den nye forskning omfattede grupper af gymnasiestuderende og universitetstuderende der deltog i depression screeninger og besvarede spørgsmål om deres bedste venner, hvoraf mange også var studerende. Samlet var 2194 studerende med i analysen, der benyttede en matematisk model til at finde forbindelser og ligheder blandt vennenetværket.


Overordnet set var de unge, hvis venner led af dårligt humør mere tilbøjelige til selv at fortælle om deres dårlige humør  - og de synes ikke at have fået det bedre efter seks måneder og op til et år, når de omgikkedes venner med samme sindsstemning. . Når folk havde flere glade venner blev deres eget humør i udpræget grad bedre med tiden.

Billedresultat for seat depression and friends


Nogle symptomer med relation til depression—som hjælpeløshed, træthed og mangel på interesse - synes også at følge dette mønster som videnskabsforskerne kalder “social forurening.” Men dette er ikke noget snigende og væmmeligt som mennesker skal bekymre sig over siger førende forsker Robert Eyre, ved the University of Warwick’s Center for Complexity Science. Det er snarere sandsynligvis blot en “normal empatisk reaktion, svar som vi alle er bekendt med, og noget vi med vor sunde fornuft anerkender,” siger han.


Med andre ord, når en ven gennemlever en barsk tid giver det mening at du giver udtryk for medfølelse over vennens smerte, og der er helt sikkert ingen grund til at holde sig væk. Men kendsgerningen af disse negative følelser faktisk spreder sig gennem netværkerne har vigtige helbredsmæssige påvirkninger, siger Eyre. .


“De gode nyheder vi kan udlede af vort arbejde er ifølge de evidens baserede råd til forbedring af sindstilstanden - motion, at sove godt og kontrollere stress—det kan også hjælpe dine venner,”!siger Eyre.


Undersøgelsen fandt også at det at have venner der var klinisk deprimerede ikke øgede risikoen for selv at blive depressiv. Eyre siger, “Dine venner udgør ikke nogen risiko for at du bliver syg. Således er en god ting blot at støtte dem.” For at få begge i godt humør foreslår han at man skal gøre nogle ting sammen som begge nyder - og tage andre venner med for yderligere at sprede d gode stemninger og følelser.”


This article originally appeared on Health.com

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails