søndag den 7. februar 2016

Tyske forældre vælger 'blandede' skoler fra

Tyske forældre vælger ‘blandede’ skoler fraVi ved at tyskerne gerne vil opfatte sig selv om tolerante og multikulturelle. Men hvad nu hvis disse fine karaktertræk kolliderer med virkeligheden?

Tyske forældre trækker deres børn ud af såkaldte “diverse” skoler med store grupper af flygtningebørn fordi de frygter at deres børn ikke får en ordentlig uddannelse.
Ifølge en detaljeret rapport  i Sueddeutsche, skifter flere og flere tyske familier skole for deres børn på grund af tilstedeværelsen af flere og flere migrantbørn der forstyrrer undervisningen i klassen og generer de indfødte tyskere.
Artiklen beretter om en typisk tysk familie, og en typisk tysk far der som så mange andre meget gerne vil vise, hvor tolerant og multikulturel han og hans familie er. Hans datter går i en skole, hvor flertallet af eleverne er ikke tyskere.
Da der var ved at være gået et år af datterens første år i skolen begyndte faren at blive bekymret, da skolen gav hans datter særundervisning og behandling. Først da han gik nærmere ind på præmissen indså han, at hendes specialundervisning skyldes hun er den sidste indfødte tyske elev der er tilbage i skolen, de andre er en efter en skiftet til andre skoler. 
Elever i tyske skoler placeres efter bosted. Denne metode benyttes for at sikre at børn i hvert skoledistrikt ikke får langt til skole. Problemet med at flere og flere forældre nu skifter skole for deres barn er opstået i kvarterer med stadig flere indvandrere, fordi tildelinger til ressourcer er for nedadgående især når det drejer sig om tyskundervisning og integration og de tyske forældre føler deres børn er sat udenfor.
Tyskland indenrigsminister Thomas Maiziere gjorde intet  for at dulme disse bekymringer da han tilbage i november  sagde at de nuværende ambitioner for skolernes undervisning burde svækkes for at hjælpe til at integrere flere migranter.
Førhen var det kun børn af velstående forældre og talentfulde børn der skiftede til andre skoler og kun 10% af eleverne fik en sådan mulighed. Den tendens er så ændret dramatisk i de seneste år da tyske skolebørn afspejler fænomenet “hvid flugt” der går ud på at indfødte børn flyttes for at undgå forvandlingen af deres historiske hjemsteder gennem migranternes tilstedeværelse. En af sideeffekterne ved migrantkrisen har været at huslejepriser og ejendomspriser er øget på steder som Frankfurt, hvilket igen har samme indflydelse på “hvid flugt.”
“Det var en beslutning med hovedet mod hjertet.” sagde faren i historien og han tilføjede at han ville have det godt med at hans datter gik i en blandet skole, men ikke hvis hun var den eneste tyske elev der.
Dette er blot begyndelse. Det tyske folk er nu ved at vågne op til den virkelighed at det Tyskland de voksede op i bliver radikalt ændret. De vil meget snart være fremmede i deres eget land, hærget af flygtninge som regeringen forsøger at tvinge til assimilation.

Selvfølgelig er det ikke mange der vil  have ønske om at lade sig assimilere:
Sidste år kom der en video der skildrer den holdning migranter i skolealderen har mod deres indfødte tyske medelever, og efter at have set den er forældrenes valg om at flytte langt mere fornuftig. Børnene i videoen siger til tyskerne: “æder svinekød, jeg føler afsky mod dem, ærlig talt.” og at hvis alle de indfødte tyskere dog blot ville forsvinde “så ville ingen savne dem.”
Det er godt nok vanskeligt at være tolerant overfor de som hader en.


Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails