fredag den 19. februar 2016

ISIS' drab på uskyldige børn

ISIS's slagtning af uskyldige børnISIS er den inkarnerede ondskab, en organisation hvis overgreb for hver dag bliver flere og flere.

Mange af os kender til rapporter om ISIS, at man sælger unge kvinder som slaver, om masseudslettelse af børn, om tilfangetagelse og voldtægt af kvinder, og om halshugning af kristne kvinder, korsfæstelser og lemlæstelser, om at homoseksuelle kastes ud fra høje bygninger. vi har set videoer af kristne i orange fangedragter der bliver slagtet på en strand og en rædselsvækkende video af en tilfangetaget jordansk pilot der bliver brændt til døde efter ISIS havde udsultet og overhældt ham med benzin.

Ligesom vi troede at nu kunne ISIS ikke falde længere ned i ondskabens cirkler, dukker så en nyt lag af rædsel op. Der er troværdige rapporter om at ISIS slår handicappede børn ihjel, især børn med Downs Syndrom eller deformiteter.
.
Rapporten stammer fra Mosul Eye, der er en højt respekteret historisk undercover blog og Facebook side der fortæller, hvordan ISIS overtog Mosul, en by i Irak. Trods trusler fra ISIS at de ville finde på nye metoder til at slå ham ihjel har denne tapre anonyme journalist kæmpet med det udtrykkelige formål, at informere Vesten om rædslerne som følge af ISIS styret, og hvordan det har forandret alt - efterladende en helt anderledes kultur, hvor selv forældreløse børn radikaliseres.
 

Nu, ved vi at 38 børn er blevet myrdet efter en særlig fatwa - eller religiøst dekret - blev udstedt mod dem. Åbenbart gik dekretet ud på at slå “nyfødte børn med Downs Syndrom, arvelige defekter, og synlige handicap ihjel.”  Babyer fra en uge gammel til tre måneder skulle have en dødbringende indsprøjtning eller kvæles. Prøv at forestille dig det at kvæle en baby? Vi skal indse den alvorlige sandhed i dette.

Mange af børnene med Downs Syndrom som blev slået ihjel var afkom af udenlandske krigere der giftede sig med irakiske, syriske eller asiatiske kvinder. Det står ikke helt klart om der også var et racemæssigt motiv mod disse udlændinge eller mod blandede ægteskaber. Ethvert motiv for denne rædsel gerning kan ikke retfærdiggøres. Det er det skinbarlige barnemord.

Denne nye slagtning af uskyldige børn ligner fortidens overgreb. Herodes slog mange helt små børn ihjel i forsøget på at få ram på det lille Jesus barn (Mattæus 2:16-28).

Hitler slagtede også handicappede småbørn: Hans egen “fatwa” var kendt som T4, hvor Hitler udvidede sin nedslagtning af handicappede. Dette program var allerede blevet indført blandt de unge -- forældre blev opmuntret til at overdrage deres handicappede børn til hospitaler der så slog dem ihjel; jordemødre forventede man ville rapportere om nyfødte med tegn på handicap.

Mindst 5,000 under 16 år blev slået ihjel i denne børne eutanasibevægelse. Naturligvis skal vi være varsomme med at drage sammenligninger med Holocaust, men mange er allerede i færd med at nævne denne parallel mellem ISIS-Hitler.

Vi skal derfor spørge os selv: Dersom vi befinder os i endnu en Hitlerlignende æra med ondskab og krænkelse af de basale menneskerettigheder, hvilken rolle skal vi som amerikanere så spille i denne internationale og endda ‘åndelige’ kamp? At bede er oplagt - bede om en mirakuløs omvendelse for vore fjender, for en retfærdig dom over onde organisationer og deres ikke angrende følgere, om nåde for de forfulgte ofre for islamisk terror, og for styrke til vor kristne brødre og søstre derover.

Nogle af os bliver opfordret til at handle. Tapre troende som Corrie Ten Boom og Dietrich Bonhoeffer stod med mod og stolthed op mod Nazi uretfærdigheden ved at opfordre kirken ved at sætte det sande navn på ondskaben i stedet for at vende det blinde øje til. Corrie skjulte jøder i sit hjem for at beskytte dem mod nazisterne, mens Bonhoeffer var præst for en skjult gruppe der planlagde at myrde Hitler. Prisen for Corrie var at hun mistede sin familie, og Bonhoeffer mistede livet, men disse helte holdt fast i troen, bønnen og handlede mod ondskaben.  

Bonhoeffer tilskyndede så bekendt andre til: “Tavshed over for ondskab er selv ondskab: Gud vil ikke lade os være uden skyld. Ikke at tale er at tale. Ikke at handle er at handle.”

Nu skal vi begynde at spørge os selv hvilken tale og handling der gælder for os i dag. Jeg har ikke det fuldstændige svar på spørgsmålet, men jeg ved vi opfordres til at være sandhedsfortællere selv med døden som udsigt.

Penny Nance is the President and CEO of Concerned Women for America, the nation’s largest public policy women’s organization. For more information visit concernedwomen.org.


http://www.americanthinker.com/articles/2015/12/isiss_slaughter_of_innocent_children.html#ixzz3vEMg411g

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails