torsdag den 2. oktober 2008

'Fagre' nye verden set fra OIC!

George Orwell møder OIC (Organization of the Islamic Conference)
Robert Spencer

Det lyder som en udtalelse fra en sejrherre i en krig der dikterer bestemmelserne for den besejrede. Det kan det også godt være: Ytringsfriheden er under angreb i Canada-- forfølgelsen af Macleans Magazine og forfatteren Mark Steyn -- og i USA såvel af islamiske regeringer og grupper, hvis mål er at indskrænke ytringsfriheden når den drejer sig om at afsløre sandheden om Islamisk terrorisme og dennes oprindelse.

Deres mål er helt Orwellisk. Erstat "Big Brother" med "Organization of the Islamic Conference" og du har den verden OIC ønsker at påtvinge os alle.

Tilsyneladende tror Ekmeleddin Ihsanoglu, generalsekretæren for organisationen, at hans magtfulde multinationale Islamiske organisation allerede har vundet kampen over ytringsfriheden. I sidste uge pralede han med at "OIC er blevet en uundværlig medspiller på internationalt niveau på mange områder." Meget betegnende sagde han, at OIC der omfatter 57 muslimske regeringer i Mellemøsten, Asien, Afrika, Europa pg Syd Amerika, aktivt har "forsvaret Islams image og bekæmpet fænomenet Islamofobi."

OIC, sagde Ihsanoglu har sat punktet Islamofobi som "vor topprioritet og det vi beskæftiger os med, samtidig med at vi iværksætter massive indsatser over hele verden for at konfrontere den."

De har allerede opnået en hel del. "Vi er blevet i stand til at opnå overbevisende fremskridt," observerede Ihsanoglu, ved "FN's Menneskerettighedsråd i Geneve, og i FN's Generalforsamling."

Det er sandt: Associated Press rapporterede tirsdag, at "Muslimske lande har vundet en slag ved at forhindre Islam i at blive kritiseret i debatter i FN's Menneskerettighedsråd." Rådets Præsident Doru-Romulus Costea forklarede: "Dette råd er ikke forberedt til at diskutere religiøse sager i dybden, derfor bør vi ikke gøre det." AP skrev at, "mens Costea's forbud rettedes mod alle religioner var det fremsat på baggrund af de muslimske landes klager om henvisninger til Islam." Ihsanoglu sagde: "FN's Generalforsamling har vedtaget lignende resolutioner mod nedgørelse af Islam."

Se denne youtube video

Nu har de øjnene rettet mod USA. "Vi har oprettet en OIC Gruppe i Washington D.C.," forklarede Ihsanoglu, "med det mål at spille en mere aktiv rolle for at engagere de amerikanske politikere." Dette vil omfatte agitation for love der begrænser ytringsfriheden: "Og som modstand mod de Danske karikaturtegninger og den Hollandske fil, 'Fitna,'" (der skildrede muslimer der deltog i voldshandlinger med reference til Koranen), Ihsanoglu fortsatte, "vi har sendt et tydeligt budskab til Vesten vedrørende den røde linje, der ikke bør overskrides."

Ihsanoglu siger det allerede virker: "Mens vi taler er det officielle Vesten og den offentlige mening alle nu klar over den følsomhed der ligger i disse emner. De er også begyndt at se kritisk alvorligt på spørgsmålet om ytringsfrihed ud fra det synspunkt, at de har et ansvar, der ikke bør overses."

Med andre ord, "uansvarlig" tale--- der er defineret som tale han er uenig i---skal forbydes.

Ihsanoglu har ret i, at et sådant "budskab" har fået sig et lydhørt publikum, selv i Vesten. En Rasmussen Rapport, telefonundersøgelse, offentliggjort i midten af juni. afslører at mens 88% af amerikanerne støtter retten til frit at ytre sig (kun 88%?), da var kun 53% modstandere af at forbyde "hadefyldt tale." Meget betegnende var det kun 11% der støtter forbud mod "hadfyldt tale", når de blev mindet om, at "hadfyldt tale" er den definition 'modtageren' giver, og at regeringen skal bestemme, hvad der er sådan tale og, hvad der ikke er. Det vil sige, regeringen eller hvad OIC får regeringen til at opfatte efter deres melodi.

"Hadfyldt tale" er ligeledes et værktøj til at forhindre udbredelse af, hvad der mere har præg af at kunne kaldes "ubekvemme sandheder" end noget andet Al Gore nogensinde har været involveret i. Mark Steyn er midt i en retssag i Canada lige nu fordi han fortæller sandheden. Den anerkendte canadiske journalist og politiker Peter Worthington kommenteret med bid om Steyn's bevisførelser: "Sandheden er ikke noget forsvar for Human Rights Tribunal. Steyn's nøjagtighed er ikke det der er tale om her, men selve hans meninger. Under 'hadlovgivning' kan meninger straffes, hvis de fornærmer en særlig gruppe. Når man tænker over det, er det vederstyggeligt."

Ja, det er det virkeligt, og Steyn er ikke det eneste offer. Den trættekære ordveksling ved FN's Human Rights Council, der førte til forbudet mod kritik af Islam indeholdt en præsentation af information af David G. Littman, fra Association for World Education, om kvindelig genitial lemlæstelse, om stening for utroskab, om æresdrab i Islamiske lande. Det første offer for forbudet mod sådan tale ved FN's Menneskerettighedsråd vil være de som lider under sådanne barbariske handlinger---og de har nu ingen der får lov til at fremføre deres sag for sig uden at skulle skjule årsagerne og udbredelsen af problemerne. Det er slående at da Ekmeleddin Ihsanoglu og OIC taler om "forsvar for Islams image," da mener de ikke der skal arbejdes i de muslimske samfund for at bekæmpe jihad ideologiens indflydelse eller forestillingen om Islamisk overherredømme blandt muslimer over hele jorden. De tænker ikke på at udvikle nogle reelle intitiativer for at bekæmpe Osama bin Laden's version af Islam, og at lære muslimerne, hvordan de kan modstå jihadisternes opfordringer. Organisationen har aldrig nogensinde anerkendt den helt klare kendsgerning at den kunne afslutte "islamofobi" lige med det samme ved at afvise Islams læresætninger om vold, overherredømme og erobring, og hurtigt tage skridt mod de muslimer der handler efter disse læresætninger.

I stedet har de gjort sig til fjender af ærlige mænd som Mark Steyn, der har henledt opmærksomheden på denne overherre agenda. De vil samarbejde med amerikanske politikere for at indskrænke ytringsfriheden -- som ville være en reel fremstilling, der peger på elementerne i Islam som jihadisterne bruger til retfærdiggørelse af deres handlinger, og for at rekruttere nye tilhængere.

Kan man virkelig forbyde en åben og ærlig diskussion? Det kan du tro man kan. Så længe frie folk intet gør for at forhindre det i at ske. Mens OIC lægger pres på amerikanske politikere med brug af anti-diskrimination og love der fordømmer tale om had for at "hæmme denne ulovlige tendens," da skal vi slutte op om Mark Steyn og alle de andre der stiller sig i frontlinjen og fortælle dem, at det de gør ved Steyn i Canada aldrig må ske her. Vi skal fortælle vore valgte, at denne uhyrlighed skal standses, at OIC lobbyen skal modståes, og vi skal genbekræfte i fuldstændig utvetydige vendinger vores helhjertede støtte til ytringsfriheden---særligt nu når så meget afhænger af vor vilje og evne til at kunne udtrykke os ærligt om jihad trusselens sande natur og med så mange magtfulde fjender der ønsker vi ikke skal gøre det.

Der er så meget der er afhængigt af det---muligvis endog vor overlevelse som et frit folk.

http://frontpagemag.com/articles/Read.aspx?GUID=524CAB01-3556-428C-B07B-09F8716C78E5

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails