tirsdag den 26. juli 2016

5 fakta om muslimer i Europa

5 fakta om muslimer i Europa

De seneste drab i Paris (og en del andre steder) sammen med ankomsten af hundredtusinder af, for det meste muslimske flygtninge i Europa har igen tiltrukket sig opmærksom om Europas muslimske befolkning.


I mange europæiske lande, herunder Frankrig, Belgien, Tyskland, United Kingdom og Nederlandene har bekymringer over de voksende muslimske samfund ført til at man opfordrer til restriktioner for immigration. Men hvor stor en andel af Europas befolkning udgør muslimerne, og hvor hurtigt øges deres andel?
Muslim population in Europe
Ved brug af the Pew Research Center’s nyeste befolkningsestimater, er her så 5 kendsgerninger om størrelsen og sammensætning af den muslimske befolkning i Europa.
1 Tyskland og Frankrig har de største populationer af muslimer hos EU medlemslande.
I 2010 var der således 4.8 millioner muslimer i Tyskland (5,8% af landets samlede befolkningstal) og 4.7 millioner muslimer i Frankrig (7.5%). I Europa som et hele har Rusland dog den største andel af muslimer af befolkningen med hele 14 millioner (10%).
2 Den muslimske andel af Europas samlede befolkningstal har været støt stigende.
I de seneste årtier er den muslimske andel af befolkningerne i Europa vokset med cirka 1 procent på et årti, fra 4% i 1990 til 6% i 2010. Dette mønster forventes at fortsætte til 2030, hvor man forudser at muslimerne vil udgøre 8% af Europas befolkning.
3 Muslimer er yngre end andre europæere.
I 2010 var gennemsnitsalderen for muslimer i hele Europa 32 år, otte år yngre end for europæerne (40). Som kontrast var gennemsnitsalderen for mennesker uden religiøs tilhørsforhold i Europa, herunder ateister, agnostikere og den uden religion som sådan 37 år. Gennemsnitsalderen for europæiske kristne var 42.
4 HVordan man ser på muslimer varierer i de forskellige europæiske lande.
En Pew Research Center undersøgelse udført i foråret i år i 10 nationer fandt at i Øst- og det sydlige Europa hersker der en negativ holdning til muslimer. Imidlertid giver flertallet af de udspurgte i UK, Tyskland, Frankrig, Sverige og Nederlandene udtryk for en mere favorabel indstilling.
Meninger om muslimer er knyttet til ideologi. Mens 47% af tyskerne på den politiske højrefløj ikke ser gunstigt på dem, er det blot 17% på venstrefløjen. Kløften mellem venstre og højre er også sådan 30% i Italien og Grækenland.  
5 I 2010 var EU hjemsted for cirka 13 millioner muslimske immigranters of 2010.
Muslimer født i Tyskland stammer hovedsageligt fra tyrkiske immigranter, men omfatter også mange født i Kosovo, Irak, Bosnien-Herzegovina og Marokko. De cirka 3 millioner født i Frankrig af muslimer kan knytte deres herkomst til Frankrigs tidligere kolonier - Algeriet, Marokko og Tunis.
Note: This is an update of a post originally published on Jan. 15, 2015.
Photo of Conrad Hackett
Conrad Hackett is a demographer focusing on religion at Pew Research Center.


Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails