tirsdag den 17. september 2019

Kinas problem med Islam og Uighurerne

Kinas problem med uighurerne

Mike Konrad

Kina har et problem med sin vestlig beliggende Xingjiang provins. Befolkningen er cirka 60% muslimer, dens historie er præget af perioder med uafhængighed af og til, man taler et sprog af tyrkisk oprindelse, der ikke ligner kinesisk. Befolkningen er på voldelig vis imod Kinas plan om at indføre Han kineseere i deres område, idet man betragter disse som en kolonisering, der bør afvises.
Befolkningssammensætningen i Xingjiang er ca. 46% Uyghurer, 6½% Kazakhstanere, og 4½% Hui, alle muslimer. Uyghurerne og kazakstanerne taler tyrkiske sprog og har en betragtelig andel DNA af europæisk karakter. I 1930’erne blev dele af  Xingjiang uafhængige, og man kaldte sig Den islamiske republik Østturkmenistan.
I dag udgør Han kineserne 40% af Xingjiang's befolkning, mange er ankommet i nyere tid, trods lokalbefolkninger der udmærket er klar over at Beijing sender disse Han kinesere for at indlemme området. Han er ikke en oprindelig befolkningsgruppe. En spirende guerrilla krig er blevet resultatet.

Uighurerne - den oprindelige gruppe - er end ikke et Østasiatisk folk. Genetikken viser at der ligger meget nærmere på at være Indo-europæere.

 
...resultaterne viste at UIG blev formet at to folkeslag - med 60% europæisk herkomst og 40% østaistisk ---- Analysis of Genomic Admixture in Uyghur and Its Implication in Mapping Strategy
Den virkelige historie går endnu længere tilbage end det genetiske kort kunne indikere. Går vi 1000 år tilbage ser vi, at et Indo-europæisk folk kontrollerede Silkevejen. De blev kaldt Tochariare, kendt for at have nogle medlemmer med rødt hår eller blå øjne. Ægte sammenligninger med Kelterne er blevet gjort
Civilisationernes møde. Mysteriet med Kinas keltiske mumier  -- The Independent
Selvom politisk korrektheds historie nedtoner de bidrag som “døde hvide mænd” er kommet med, er dette et område, hvor propagandaen kæmper med benhårde kendsgerninger. Indo-europæerne drog engang langt længere mod øst end nutidige historikere vil indrømme
Selv de folk vi kalder Mongolerne kan oprindelig have en større andel af Indo-europæisk oprindelse. Faktisk mener mange af Djengis Khan havde rødt hår.
Den persiske krønikeskriver Rashid al-Din, hævdede at Djengis havde rødt hår og grønne øjne. Al-Dins beretning er dog tvivlsom - han mødte nemlig aldrig Khan personligt - men disse slående træk var ikke usædvanlige blandt de etnisk forskellige Mongoler.  -- History
Den forbavsende indrømmelse af, at der var “etnisk forskellige Mongoler” lader antyde at de ikke alle var rene asiater - hvilket i den del af verden kun kan betyde at de var delvist “hvide,” da der ikke var nogen afrikanere, dalitter eller melanesere i området. Hvor meget der var asiatisk, og hvor meget der var hvidt blandt de gamle Mongolere debatteres. At de var delvist hvide er ikke til debat, hvis man skal være troværdig.
Xingjiang, yuighurernes hjemsted ligger tættere på Europa end Mongoliet og uighurerne har helt sikkert fastholdt langt mere af deres Indo-europæiske gener og karaktertræk. Uighurerne er efter de nyeste forskninger 60% Indo-europæisk i dag, efter generationer med tyrkisk og kinesisk indblanding, og vi kan godt slå fast at de ‘gamle’ uighurer var endnu mere “hvide” end den nuværende befolkning. Selv i dag dukker de gamle Indo-europæiske træk op lejlighedsvis hos enkeltindivider.
Hvis nu nogen skulle mene at dette er en genvækken af neo-Nazistisk raceideologi, så må det afvises. Vi kan med god grund afsky nazisternes påstand om racemæssig overherredømme, men forskninger i det 19. århundrede af ariske indo-europæiske stamme udvandringer er troværdig historie, som kom til før Nazismen, og som ikke bør afvises, blot fordi Hitler og hans medslyngler misbrugte god antropologi i ondskabens tjeneste.
Efter 2. Verdenskrig er sådan historie blevet ignoreret af politisk korrektheds hensyn, hvilket har resulteret i vildledende påstande historisk set, blandt de mere berygtede er at Karthagos Hannibal Barca var sort, når alle andre pålidelige historiske beretninger om Hannibal indikerer han var hvid, eller i det mindste Middelhavs semit. Karthagenserne var en blanding af fønikiere og europæiske folk mod havet, ikke afrikansk afstamning.
I virkeligheden ser det ud til at Indo-Europæere engang var til stede i stort tal i Central- og Østasien, og mange kom Østpå fra Europa. Indo-Europæerne var de originale ofre for imperialismen, ikke omvendt. 
Kineserne har fundet arkæologiske ruiner i Xingjiangs Tarim basin, hvor mumier af keltisk udseende Tocharier er blevet fundet. Myndigheder har først forsøgt at undertrykke historierne. Det går jo ikke at lade formode at civilisationen blev bragt til Kina af den hadede hvide mand. Det kunne jo forurolige den anti-imperialistiske partilinje. 
.
Uighurerne betragter derimod mumierne som bevis på deres oprindelse.
De fleste der bor i Kinas vestligste regioner ligner ikke i udpræget grad kinesere. De fleste af disse mennesker, kendt som Uighurere mener ikke selv de er kinesere. I de seneste år er flere og flere gået ind for selvstyre, og for dem er mumierne bevis på at deres forfædre var en etnisk helt anden gruppe end kineserne og havde befundet sig i regionen lang tid før de kinesiske erobrere. Resultatet er, at spørgsmålet om mumiernes etnicitet er blevet et højfølsomt emne -- PBS NOVA, "Mysterious Mummies of China," (1998)
Lige til i dag er disse mumier på ganske forkert vis udstillet sammen med Han mumier i de kinesiske museer, som om de var samtidige folk - hvilket altså ikke er tilfældet. Tocharierne var der først. Deres IE DNA leder frem til nutidens uighurer.
De nye beviser tvinger ligeledes til en genvurdering af de gamle kinesiske bøger der beskriver historiske og legendariske personer af en væsentlig højde, med mørkeblå eller grønne øjne, fuldskæg og rødt eller blondt hår. De lærde har rutinemæssigt forhånet disse beretninger, men nu er der bevis for at de er sande. -- Mummies of the Tarim Basin, as quoted in Wikipedia
Beviset er endnu mere uomgængeligt.
Af alle de ting der er fundet her er tekstilerne de med mest vægt. Vævet i twill og tartan mønstre ...meget lig de Keltiske tartans fra Nordeuropa...Er de bevis på, at disse mumier har samme fælles oprindelse som folk fra Vesteuropa? -- PBS NOVA (1998)
Kort opsummeret kan vi konkludere, at vi har med et folk at gøre der historisk set ikke har nogen ægte forbindelse med Kina, og kunne være langt tættere på Europa. At uighurerne har sluttet sig til Islams tåbeligheder i århundredernes løb er en tragedie af skrækkelige proportioner, men de er altså ikke kinesere. De er først og fremmest, genetisk set, et blandingsfolk af centralasiatisk herkomst, der nu taler et tyrkisk sprog. Var de kristne i stedet for muslimer, ville deres historiske ophav være bevist, men deres islamiske traditioner peger på gammel arabisk imperialisme der kom til at plage Kina. I virkeligheden var det de gamle mongoler der inviterede muslimerne, hvilket igen er en lektion til alle lande i Vesten - en man virkelig bør lære af.
Muslimske købmænd begyndte at komme til Kina under Tang Imperiet, og måske blev hundredtusinder af muslimer ført til Mongol Yuan Imperiet der benyttede dem til at lede og administrere Kina.....Islam spredtes hurtigt i Centralasien ved muslimsk erobring af nomadestammerne....På den vis blev små etniske grupperinger som befinder sig i det vestlige, nordlige og sydøstlige Kina, såsom uighurerne, Kazakstanerne og Tajikkerne muslimer. -- China Highlights
Tyrkerne ‘før islam’ kan meget vel selv have været mere “hvide” før de blev konverteret til Islam i år 1000. Faktisk er store dele af de lokale “tyrkere” faktisk af iransk oprindelse, og igen var iranerne endnu et indo-europæisk folk. Nogle få århundreder før havde nogle af disse før islam “iranere” emigreret til Balkan, og blandet sig med andre indo-europæere og blev til kroaterne i det tidligere Jugoslavien.
Andre igen blev til bosniere, serbere, armeniere og sydossetiere der flyttede fra Persien til Lilleasien og senere til Balkan cirka år 300-500 AD. -- London Progressive Journal
Centralasien var “oprindeligt ganske “hvid.” I århundredernes løb, takket være Islam, arabiske, nordafrikanske, sammen med afrikanske stammer blev DNA ført ind i regionen og blandet med tyrkerne og andre folkeslag. Resultatet er, at de har mistet deres ægte historie og har godtaget Islams løgne.
Efter at være konverteret til Islam mistede efterkommerne af de tidligere buddhistiske uighurere i Turfan erindringen om deres fortid, og troede, helt forkert, at de “vantro Kalmukker” (Dzungars) var de som byggede de buddhistiske monumenter i området.  Wikipedia.
Det er kun Islam der i den grad kan formørke et folk således at de uden kamp er villige til at forkaste deres historiske fortid. Det bliver værre endnu. Fremfor med stolthed at erkende at mange af deres forfædre var indo-europæere, forsøger uighurerne ofte at påstå at mumierne af deres forfædre er et tyrkisk folk, og dermed med en tyrkisk baggrund. Det svarer til at en waliser hævder at være ægte anglo-sakser blot fordi han taler engelsk.
"Tyrkerne" åbenbart blandet med Indo-europæiske tokariere - og vi ender med et semi-hvidt tyrkisk talende Uyghurfolk: Dog har man fastholdt sit 60% indhold af europæisk DNA i løbet af de 1000 år, trods invasioner og erobringer. Så forplumrede er de af Islam at de betragter religionen som en skat snarere end en ødelægger af den rige kultur der engang var deres, og som hele tiden svækker dem. 
Uighurerne blev først fuldt islamiserede i det 17. århundrede, men handler som om de ‘red med Muhammad.’ Snarere end betragte sig som europæere i en tyrkisk/asiatisk blanding erklærer de sig som tyrkere fra første færd.
Lige for tiden forsøger Kina gennem socialpolitik, ved anti islamiske regulativer, og ved at støtte Han kinesisk indvandring i regionen, at knuse den uighuriske drøm og uafhængighed.
Kina forbyder Ramadan fasten i den overvejende muslimske Uighur region -- Al Jazeera
Selvom vi måske kunne hylde enhver formindskning af Islams indflydelse består de etniske større forskelle. Trods det at uighurerne skulle blive ‘af-islamiserede’ ville problemerne ikke helt forsvinde. Nu for tiden forsøger Kina at inkorporere sin politik på dette folk, hvis historiske, religiøse, sproglige og genetiske forbindelser med Kina er, i bedste fald, stærkt inferiørt -- og i værste fald fyldt med voldelige episoder, og ud fra alle beretninger reproducerer sig langt hurtigere end Han kineserne, en forudsætning der i stadig større grad er begyndt at skræmme kineserne med deres ‘et-barn politik.’
Kinas embedsmænd opfordrer til at fødselsantallet i Xianjiang skal sættes ned -- The Uyghur-American Association
At få inkorporeret Xiangjiang er det samme som at introducere millioner af hurtigt ‘avlende’ fjendtlige muslimer i et Kina som de kun vanskeligt kan identificere sig med. Ønsker kineserne virkelig en asiatisk variant af “Vestbredden?” 
For Kinas egen skyld spekulerer jeg på om det ikke ville være klogere at forlade Uyghur regionerne og lade dem være fri så de selv kan falde ned i den faldgrube med forkvaklet islamisk fattigdom der er den uundgåelige skæbne for alle de som følger Islams morderiske pædofile profet. Ulig jøderne som der jo virkelig har en historisk fortid og forbindelse med Judæa og Samaria (Vestbredden) har kineserne ikke noget ægte slægtskab i Xiangjiang/Østturkmenistan at forsvare. Xiangjiang blev en kejserlig region som vasalstat til Kina, og undertiden uafhængig. Måske skulle Kina lade området løsrive og ansætte nogle israelske ingeniører for at hjælpe dem med at bygge en mur for at holde uighurerne ude så de ikke kan snige sig ind i Kina.
Tag dog ikke fejl, jeg er ikke fan af separatiske muslimer: Men Uighurernes hævd har mere tyngde end de religiøse forskelle med kineserne. Var disse folk kristne ville deres etniske separatisme straks være mere sympatibefordrende, værende grundfæstet i historien. At de for tiden sværmer om Islam formindsker blot det som kunne være en legitim sag. Nogle uighurere har sluttet sig til Jihad, hvilket gør at de har flyttet sig bort fra sympatien der kunne komme fra Vesten.
Man mener at cirka 300 kinesiske (uighurere) nationalister har sluttet sig til Jihad i Irak og Syrien med den islamiske terrorgruppe - IS, ifølge en rapport i Kinas nyheds statsmedie. -- Breitbart
Tyrkiet har hyldet uighur separatisterne som værende slægtninge med tyrkerne, og fremhævet dem som helte, og en del af et større tyrkisk kalifat på fremmarch. Ikke desto mindre er uighurerne muligvis langt mere Indo-europæiske end tyrkerne, og så synes Islam at forene dem..
Tyrkiet støtter de muslimske uighurere der på trods af fare flygter fra Kina -- LA Times
Faktisk burde man have lidt ondt af uighurerne. I sig har de en historie omhandlende tidligere tiders oldgamle indo-europæiske storheder. Imidlertid udelukker den nuværende plage med Islam dem fra assistance og hæder fra Vesten.
Det vi opdager er et folk, hvis historie er blevet forvrænget af Islam. Det vi ser er et folk der forsvarer et Islam der ikke var deres fra begyndelse. Det vi ser er, at denne kamp handler om mere end Islam. Der er niveauer i denne debat. Den er ikke ligetil; og hvis det ikke var for Islam ville jeg gerne stille mig på uighurernes side mod kinesisk imperialisme.  
U.S. regeringen burde undgå fejltagelsen i Serbien med intervention - vi intervenerede for at redde de muslimske kosovarer, mod alle historiske sandheder - og vi burde ignorere enhver bønfaldelse fra uighurerne. Deres tilknytning til Islam er gift for deres sag, og for verden. Var de kristne eller buddhister kunne vi anmode kineserne om at mildne (ikke at Kina ville lytte) situationen, men uighurernes islamiske kultur gør at de knap kan få medfølelse fra Vesten.
Jovist er kineserne så absolut ikke uskyldige i dette spil, dog har de en bedre sag. Det som burde bekymre kineserne er at uighurerne ikke kan assimileres i nogen særlig grad. Det som burde være bekymrende for Vesten er hvordan vor politisk korrektheds elite har fjernet historien om indo-europæiske hvide i vore skoler for at erstatte den med politisk korrekte løgne som den om en Sort Hannibal. Det er denne uvidenhed der forhindrer os i at række ud mod et beslægtet uygurisk folk og sige til dem.... “Bror, du må og skal forlade Islam nu!”
Mike Konrad is the pen name of an American who is not Jewish, Latin, nor Arab. He runs a website,http://latinarabia.com, where he discusses the subculture of Arabs in Latin America. He wishes his Spanish were better.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails