lørdag den 2. august 2008

En John Lennon fantasi..

Ich bin ein begynder

Dennis Prager

The One... se denne video om forførelsens kunst der også har ramt danske politikere.

For bedre at forstå senator Barack Obama, er det gavnligt at se nærmere på hans tale overfor 200000 tyskere i Berlin. Som vi vil se afslører den imidlertid en ringe forståelse for historien, af Amerikas rolle i verden, og hvad der kan gøres mod ondskab, blandt mange andre vigtige emner.

Obama: "Da Den Kolde Krig var på sit højdepunkt besluttede min far, som så mange andre i verdens afkroge, at hans længsel - hans drøm - krævede friheden og de muligheder Vesten kunne give."

Givet af Vesten? Eller givet af Amerika? Det var ikke "Vesten" Obamas far tog til; det var Amerika. Under den Kolde Krig var det ikke "Vesten" der førte an i kampen for at bevare Vestens frihed; det var Amerika. Obama understreger denne pointe i sin næste sætning: "Derfor skrev han brev efter brev til universiteter over hele Amerika indtil nogen, et eller andet sted, svarede på hans bøn om et bedre liv."

Obamas tale var en hyldestsang til Vesten og især til Tyskland i kampen for frihed under den Kolde Krig. Igennem hele talen gjorde han det tyske bidrag i bekæmpelsen af kommunismen lig med Amerikas.

Obama: "Vi er alle klar over, at den eneste grund til at vi står her i aften er fordi mænd og kvinder fra vore nationer arbejdede sammen og kæmpede og ofrede sig for et bedre liv."

Det er forståeligt og burde forventes af en amerikaner, der taler i Tyskland at han vil rose tyskerne. Men det er dog en overdrivelse at fastslå, at "den eneste grund" til at han og de stod i et frit Berlin var fordi mænd og kvinder fra begge lande gav ofre for dette bedre liv. Amerikanerne ofrede langt mere end tyskerne. Den sørgelige sandhed er, med nogle få heroiske undtagelser, at tyskerne som et hele støttede Hitler og under Den Kolde Krig kæmpede tyskere på venstrefløjen mod USA mere ihærdigt, end de kæmpede mod Sovjetunionen. Da Ronald Reagan kom til Berlin protesterede titusinder af tyskere - mange af dem kan man formode med samme tankesæt som de der mødte op for at høre Barack Obama.

Obama: "Antallet af vore styrker betød intet for den langt større sovjettiske hær. Og dog ville tilbagetrækning have tilladt Kommmunismen ar marchere henover Europa."

Er det ikke præcis den situation vi står i når det drejer sig om den tilbagetrækning fra Irak, som Obama og Demokraterne har gjort sig til talsmænd for? Ville en tilbagetrækning fra Irak ikke tillade, at militant islam uhindret ville kunne sprede sig i Mellemøsten og videre derfra?

Hvordan skal man forklare det? Jeg har i langt tid troet at mange liberale kun anerkender ondskaben efter den er overvundet. I dag går demokrater som Obama i sin tale jævnligt imod kommunismen. Men fra slutningen af 1960'erne indtil den Kolde Krig sluttede fordømte de kun sjældent kommunismen. De fordømte anti-kommunisterne. Liberale demokrater kalder, per automatik, kommunismen for ond, men dengang den virkelig var en trussel, talte de imod dem som netop kaldte kommunismen ond. Husk igen på Ronald Reagan, og den i det store og hele, universelle venstreorienterede fordømmelse af hans udtalelser om Sovjetunionen som "ondskabens imperium."

Således også nu når det drejer sig om nutidens største onde, for blot at citere et eksempel, ikke en eneste Demokrat har i et eneste af partiets debatter i primærvalgene i præsidentkandidatkampagnen benyttet udtrykket "islamisk terrorisme."

Obama: "Hvor den sidste krig sluttede, kunne endnu en Verdenskrig med lethed være begyndt. Det var Berlin der stod i vejen."

I sit forsøg på at overvurdere Berlin's rolle foran sit store publikum i Berlin påstod Obama noget der simpelthen ikke passer. "Det var Berlin der stod i vejen" for endnu at endnu en Verdenskrig kunne begynde? Hvordan det? Om noget da var Berlin Øst/Vest spændingens brændpunkt og kunne netop derfor have udløst en krig.

Obama: "Folk i hele verden - betragt Berlin! Betragt Berlin, hvor tyskere og amerikanere lærte at samarbejde og stole på hinanden mindre end tre år efter de havde stået overfor hinanden på slagmarken."

Tyskerne og amerikanerne "lærte at samarbejde og stole på hinanden" kun takket været den kendsgerning at Amerika og de allierede besejrede Tyskland, fjernede det nazistiske styre, genindførte demokratiet og friheden for tyskerne, og samtidig holdt mange soldater i Tyskland. Hvorfor overfører Obama ikke læren til Irak? Hvis amerikanerne og irakerne lærer at samarbejde og stole på hinanden vil det også kun være takket Amerika og dets allierede der besejrede de islamiske terrorister, smed det nazilignende Saddam Hussein styre ud, indførte demokrati og friheder til irakerne og holdt soldater i Irak i så lang tid det er nødvendigt.

Obama: "Se på Berlin...hvor en sejr over tyranniet medførte, at NATO den største alliance med formålet at forsvare vor fælles sikkerhed blev oprettet."

Obama ønskede ikke at fornærme sine værter ved at fremføre en kendsgerning: Mange af Amerikas NATO partnere har vist sig værdiløse i kampen og konfrontationen mod ondskaben fra kommunismen til al Queda til Taliban. For nogle uger siden fortale Der Spiegel at tyske styrker i AQfghanistan har fået strenge ordrer på ikke at skyde mod Taliban styrker medmindre der skydes på dem først. Som et resultat nægtede de at skyde en førende Taliban morder de havde på sigtekornet fordi hans styrker ikke havde skudt på tyskerne og derfor lod de ham undslippe.

Obama: "Mennesker over hele jorden- se på Berlin, hvor en mur blev revet ned, et kontinent blev samlet og historien beviste at der ikke er nogen udfordring for stor når verden står sammen i enhed."

Muren blev revet ned fordi Amerika stod fast, ikke fordi verden stod sammen i enhed. Det han sagde her er en John Lennon lignende fantasi, det modsatte af virkeligheden og tænk det kommer fra en mand der meget vel kan blive den næste præsident i USA. Det er en skræmmende tanke.

Obama: "Hvor det 20. århundrede lærte os, at vi har en fælles skæbne har det 21. afsløret en verden mere sammenflettet end på noget andet tidspunkt i menneskets historie."

Det vi har lært af det 20. århundrede om, at vi har en fælles skæbne, er ikke på top 10 listen. Det er ikke engang på top 100. Det er faktisk ikke rigtigt og uden mening. Blot for at citere et helt klart eksempel; delte de der levede under kommunismen og de der levede under demokratisk kapitalisme "en fælles skæbne"? Hvad i alverden er det han mener?

Hvis det 20. århundrede lærte os noget, da lærte det os at ondskab altid skal bekæmpes.

Talen afslører en mand der måske har de bedste og mest ædle hensigter, men som vil være faretruende naiv når det drejer sig om at lære af historien og hvad man skal gøre ved ondskab.

1 kommentar:

Anonym sagde ...

Denne artikel burde være pligtlæsning for alle de danske borgerlige politikere der ser et håb i Obama. Videoen er en ikke mindre fremragende øjenåbner. Send det videre til jeres politikere for at vedkommende kan få realitetssansen tilbage.

Related Posts with Thumbnails