tirsdag den 19. august 2008

Spørgsmål til Obama elskere i DK

The Sage From South Central Larry Elder

Spørgsmål til Mogens, Villy, Margrethe m.fl. vedr. Obama.
Larry Elder

?: Før din rejse til Irak sagde du at du havde til hensigt, at give militæret en "ny opgave" - alle kamptropperne skulle tilbagetrækkes inden 16 måneder. Hvorfor dog bekymre sig om at rejse til Irak og have samtaler med de øverstkommanderende, hvis du allerede har besluttet dig for den "nye opgave."

?: I 2004, sagde du at det var uklogt at lægge sig fast på et tidsskema. I 2008 meddeler du imidlertid dette 16. måneders tidsskema. For blot nogle dage siden sagde din kampagne strateg, at du have besluttet dig for ikke at være "fastlåst" til dette tidsskema. Næste dag forvirrede du hele problemstillingen ved at gentage at dit 16 måneders tidsskema var en vigtig del for "opnåelsen" af vore mål. Er det ikke forvirrende?

?: Vedrørende Iran har du kritiseret Bush for at undlade at afprøve alle muligheder herunder en "militær indsats." Under præsidentkandidat forløbet kritiserede du Senator Clinton for at have stemt for at kalde den Iranske Revolutionsgarde for en terror organisation. Men senere sagde du, at med Iran er alle militære muligheder i spil og du sagde også, at du betragter Revolutionsgarden som en en terror organisation. Er kendsgerningerne anderledes nu, eller er din politik anderledes?

?: Du har gjort dig til talsmand for en to stats løsning mellem israel og palæstinenserne, med Jerusalem som den udelte hovedstad i Israel. Næste dag skiftede du kurs og overlod sagen om Jerusslem til en forhandling mellem israelerne og palæstinenserne. Kan du være lidt mere tydelig?

Du sagde, du vil sætte dig sammen med ledere som Ahmadinejad fra Iran og Kim Il Jong fra Nordkoera, uden forhåndsbetingelser. Senere fremholdt du, at du kun ville holde sådanne samtaler hvis nogle betingelser først blev indfriet. Du har senere fastslået at sådanne samtaler kun ville finde sted, hvis du valgte at afholde dem. Endnu engang, venligst være lidt mere klar i mælet?

?: Du peger på Kennedy's topmøde med Khruschev i 1961 der blev holdt uden forhåndsbetingelser. Men Kennedy's udenrigsminister, Dean Rusk, rådgav imod mødet og Kennedy erklærede senere, at samtalerne var en katastrofe. Mange historikere siger, at Khruschev betragtede Kennedy som en 'knægt', en novice, hvilket bestyrkede Khruschev i at han kunne bygge Berlin Muren og opstille missler på Cuba. Er det så klogt at fremholde Kennedy/Khruschev mødet som en model?

?: Canadierne indvilligede i, her fornylig, at modtage 550 tons 'yellowcake'(kan benyttes til uranfremstilling) fra Irak. Associated Press benævnede det som den tilbageværende del af Saddam Hussein's 'kernvåbenprogram.' David Kay, 'våbenjageren' fandt ingen store depoter af masseødelæggelsesvåben, men fastholdt, at Saddam Hussein havde til hensigt, og også kapacitetet til at kunne genstarte sit kemiske og biologiske program når sanktionerne blev ophævet. Havde Præsident Bush derfor ret da han sagde at Saddam udgjorde en "alvorlig og snigende trussel"?

?: Før du kom i Senatet sagde du at du var imod denne kirg. Men senere sagde du at du forstod, hvordan og, hvorfor dine medsenatorer stemte for krigen, og at de var "medvidende" om de nationale sikkerhedsforhold som du ikke var i besiddelse af. Du har også sagt at stemmeafgivningen må have været "vanskelig." Dine modkandidater til nomineringen, Dodd, Biden, Edwards og Clinton - alle i Senatet på den tid - stemte for krigen. Hvordan kan du være så sikker på, at hvis du havde været i Senatet, at du så ville have stemt imod krigen?

?. Nogle hævder, at hvis USA ikke angriber Iran før det får atomvåben, så vil Israel. Tror du det er sandt? I givet fald hvad skal USA så gøre, især i betragtning af, at mange vil give USA skylden alligevel?

?: Når du nu siger at du har til hensigt at afslutte krigen i Irak siger du også den koster 10 milliarder$ om måneden. Men du vil, som John McCain, efterlade en "bevarende stryke." Kan du opgive størrelsen på den styrke og også give et overslag over omkostningerne?

?: Siden den øgede indsats (surge) er 15 af 18 målsætninger blevet nået. Sunnierne, der boykottede Parlamentet har nu sluttet sig til. Spørgeundersøgelser afslører, at irakerne er mere optimistiske om deres lands fremtid end amerikanerne er om vores. Ude i provinserne i Irak, bliver olieindtægterne fordelt og Iraks olie produktion er tilbage på samme niveau som før krigen. Men uden den øgede indsat ville forholdene i Irak da ikke have været væsentligt værre?

?: Du var imod Irak krigen og den øgede indsats. Hvis du havde fået din vilje ville al-Maliki og andre medlemmer af Iraks regering, som du har mødt, da ikke være i eksil, i fængsel eller døde?

?: New York Times journalisten John Burns anslår, at under Saddam Hussein - gennem krig og terror - døde op til en million Irakere. Er verden blevet bedre uden Saddam Hussein?

?: Vi er ikke blevet udsat for et angreb på amerikansk jord siden 11.09. I de sidste fem år er ingen større amerikansk interesse i hele verden blevet udsat for et terrorangreb. Skal præsident Bush have kredit for dette?

?: Anslåede udgifter for 11.09. og fremefter er mellem 600 - 1000 milliarder$. Er det ikke muligt, altså blot muligt, at Bush's tiltag - herunder styrkelsen af Homeland Security, Patriotic Act, den øgede overvågelse og især krigen i Irak - har forhindret endnu en 11.09.?

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails