onsdag den 27. august 2008

En frafalden bekender kulør

HAMAS LEDERS SØN VENDER SIG MOD ISLAM

Jonathan Hunt


Mosab Hassan Yousef er en usædvanlig ung mand med en usædvanlig historie. Han blev født som søn af en af de mest indflydelsesrige ledere i Hamas på Vestbredden og voksede op i en streng Islamisk familie.

Nu som 30 årig kommer han i en evangelisk kristen kirke, Barabbas Sti, i SanDiego, Californien. Han har afskrevet sin muslimske tro, forladt sin familie i Ramallah og søger nu asyl i USA.

Beretningen om, hvordan hans liv har udformet sig er virkelig betagende uanset om du er enig eller uenig med ham i hans synspunkter. Her nedenunder er en afskrift af et eksklusivt interview som FOX News foretog med Hassan mens hans fortæller en førstehånds beretning om, hvordan en muslim fra Vestbredden blev en Kristen på Vestkysten.

Klik her for at se video med Mosab Hassan Yousef der udtaler sig.

Klik her for at se videoen 'Frafald fra Islam'


JONATHAN HUNT: Hvorfor skiftede du tro som 25 årig?

MOSAB HASSAN YOUSEF: Jeg tror ikke længere, at alle de systemer som Islam har opbygget i de sidste 1400 år længere gælder. Det anerkender de ikke selv. De har opbygget disse mure og har ladet folk være uvidenhed, fordi de er bange. De ønskede ikke at folk skulle samtale om Islams sande væsen, om de store spørgsmål i Islam og de formanede deres trosfæller, muslimerne om, "Lad være med at stille bestemte spørgsmål."

Men nu har folk massemedierne. Hvis faderen lukker døren for sin datter for at hun ikke skal gå ud af huset kan hun sætte sig bag sin computer og rejse rundt i verden. Så folk kan meget let få information, viden, benytte søgemaskiner, på den måde er det meget nemt for enhver at studere og læse om Islam, og om andre religioner. Ikke kun set fra Islams synspunkter, men også fra andres synsvinkler.

Så i de næste 25 år vil dette helt sikkert komme til at medføre en forandring i den muslimske og arabiske verden.

JONATHAN HUNT: Nu taler du jo ud fra en særlig baggrund, en mand der voksede op ikke blot i en islamisk familie, men som en del af en organisation der af mange i verden opfattes som en ekstrem magtfaktor i Islam altså Hamas. Hvad er Islams sande væsen? Du hævder folk ikke ser kendsgerningerne; hvad er kendsgerningerne om Islam?

MOSAB HASSAN YOUSEF: Der er to kendsgerninger som muslimer ikke forsår.... Jeg vil sige, at omkring 95% af muslimerne simpelthen ikke forstår deres egen religion. Den er skrevet i et meget stærkere sprog end det sprog de taler, derfor forstår de den ikke... de sætter kun deres tillid til religiøse mennesker for at få kundskab om deres religion.

For det andet forstår de ikke noget om andre religioner. Kristne samfund bor blandt muslimer og de er en minoritet og de ville hellere lade være med at stå frem og tale om Jesus fordi det ville være farligt for dem.

Således er alle deres opfattelser af andre religioner her på kloden set ud fra islams holdninger. Så de to kendsgerninger forstår folk ganske enkelt ikke. Hvis folk, hvis muslimer, begyndte at forstå deres religion - altså først og fremmest deres egen religion - og indser hvor frygtelige holdninger der er i den, da vil de begynde at kunne regne ud, det kan jo ikke være rigtigt....fordi de fleste religiøse mennesker jo har fokus på bestemte ting i Islam. Der er så mange ting som de er meget flove over at tale om.

JONATHAN HUNT: Såsom?

MOSAB HASSAN YOUSEF: Såsom Muhammeds koner. Du vil aldrig høre i en moske nogen tale om Muhammed's koner, som udgjorde mere end 50 - og ingen ved noget om det alligevel. Hvis du spørger flertallet af muslimer aner de det ikke.

Derfor er de forlegne over at tale om det, men til gengæld taler de om Islams hæder og ære, de taler om sejren, de sejre Muhammed havde. Men når folk kan betragte og se, hvordan de selv er besejrede, at de er i uvidenhed, at de ikke er uddannede, at de ikke behersker verden som det var forventeligt, så tror de, at de ønsker at vende tilbage til sejren ved at gøre det samme som Muhammed gjorde, men de tager ikke tiden i betragtning. De glemmer at det skete for 1400 år siden og at det ikke vil ske igen.

JONATHAN HUNT: Ønsker de at ødelægge Kristendommen?

MOSAB HASSAN YOUSEF:

Islam ødelagde Kristendommen fra dens begyndelse og muslimer anerkender ikke at de slog Kristendommen ihjel da de sagde at Jesus ikke døde på korset. De tror at de ærer ham på den måde.

Enhver kristen forstår at sådan skete det, (undtagen muslimerne)som siger til Jesus, vi er ligeglade, du døde ikke for os. Hvis nogen ofrede sit liv for dig, men du siger til ham, det gælder ikke, men det gjorde du ikke!

Det er sådan set det muslimerne gør. Men de gør sig ikke klar, at det er den vigtigste del af Kristendommen: Korset! Derfor er de uvidende, de ved ikke, hvad de gør og det forklarer hvilken ondskab der ligger bag Islam.

JONATHAN HUNT: Hvilken særlige hændelser eller begivenheder fik dig til at skifte mening om Islam?

MOSAB HASSAN YOUSEF:

Lige siden jeg var barn begyndte jeg at stille meget vanskelige spørgsmål det fortæller min familie mig hele tiden, "Du er en meget vanskelig person og vi kan ikke besvare dine spørgsmål. Hvorfor stiller du så mange spørgsmål?" Således begyndte det faktisk. Men alligevel forekom det mig - og min fader var et godt eksempel fordi han var en ærlig ydmyg mand, rar mod min moder, mod os, og opdrog os i tilgivelsens ånd! Jeg troede at alle i Islam var som ham.

Da jeg var 18 år gammel og jeg blev arresteret af israelerne og var i et israelsk fængsel under israelsk administration da havde Hamas den fulde kontrol over de indsatte i fængselet og jeg kunne se deres tortur (de) torturerede folk på en meget, meget afskyelig måde.

JONATHAN HUNT: Hamas medlemmer der torturerede andre Hamas medlemmer?

MOSAB HASSAN YOUSEF:

Hamas ledere! Hamas ledere som vi ser på TV nu, og indflydelsesrige ledere var ansvarlige for tortur overfor deres egne medlemmer. De torturerede ikke mig, men det var et chok for mig at se at de torturerede folk: de satte nåle under deres negle, brændemærkede dem på kroppen. De dræbte endog masser af dem.

JONATHAN HUNT: Hvorfor torturerede de folk?

MOSAB HASSAN YOUSEF:

Fordi de var under mistanke for at have forbindelser med israelerne og at de samarbejdede med den israelske besættelsesmagt mod Hamas...Så hundredevis af mennesker blev ofre for dette og jeg var vidne til denne tortur i et år. Det var en omvæltning i mit liv. Jeg begyndte at få lukket mine øjne op, men sagens kerne er, at der er gode muslimer og der er dårlige muslimer. Gode muslimer, såsom min fader, og dårlige muslimer som de Hamas medlemmer i fængslet der torturerede folk.

Således blev jeg helt klar over sammenhængen.

JONATHAN HUNT: Du nævner gode muslimer som din fader, alligevel har du givet afklad på din faders tro. Kunne du ikke blot have været en god muslim?

MOSAB HASSAN YOUSEF:

Nu skal du høre, efter jeg studerede Kristendommen - som jeg havde alvorlige misforståelser om, fordi jeg kun studerede Kirstendommen udfra Islams synspunkt, som er det samme som at der ikke er nogen sandhed i kristendommen fordi Islam var den eneste kilde.

Da jeg undersøgte Bibelen nøje, vers for vers blev jeg klar over at den var Guds Ord, virkelig Guds Ord og jeg begyndte at se tingene på en anderledes måde, selvom det var svært for mig, men jeg blev klar over at Islam er falsk.

Islam er som min fader, jeg voksede op med denne fader i 22 år og så kommer der en anden fader og siger til mig, "Jeg er ked at det, jeg er din fader." Og der stod jeg så, "Hvad taler du dog om? Jeg har jo min egen fader, og det er Islam!" Og Kristendommens fader sagde til mig, "Nej, jeg er din fader. Jeg var i fængsel og denne Islam er ikke din fader."

Således skete det. Det er ikke let at tro at denne Islam ikke længere er din fader. Så jeg måtte studere Islam igen, nu fra en anden synsvinkel for at finde ud af alle fejltagelserne, de enorme fejltagelser og de virkninger de har, ikke kun på muslimerne ... jeg kunne ikke lide alle de traditioner der gjorde menneskers liv mere end vanskeligt - men også de virkninger den har på menneskeheden. Mennesker dræber hinanden i Guds navn.

Så endeligt fandt jeg ud af at problemet er Islam, ikke muslimerne. Jeg kan ikke hade dem fordi Gud elskede dem fra begyndelsen. Og Gud skaber ikke affald. Gud skabte gode mennesker som han elskede, men de er syge, de har en forkert opfattelse af tingene. Jeg hader ikke de mennesker længere, men jeg har ondt af dem og den eneste måde de kan få en forandring er at de lærer Guds Ord at kende og finder vejen til ham.

JONATHAN HUNT: Bekymrer det dig at du siger sådanne ting - og din baggrund giver dine ord ekstra virkning er der ikke en fare for at du vil skabe vanskeligheder, hadet mellem Kristne og muslimer i verden taget i betragtning?

MOSAB HASSAN YOUSEF:

Det vil kunne ske hvis en kristen ville tale med dem om Islams sande væsen. De har alligevel sat kristne på deres fjendeliste endnu før de taler med dem om Islam. Så hvis du går hen for at tale med dem og siger du er kristen bliver de straks fornærmede og de vil hade dig og det vil helt sikkert øge den tomrum der er mellem begge religioner - men det fik dog mig til at skifte.

Får adskillige år siden, åbnede Gud mine øjne og mit sind og jeg blev en fuldstændig anderledes person. Nu kan jeg opfylde denne min pligt, men du som kristen kan hjælpe mig med at gøre det. Muslimer har en undskyldning mindre nu.

JONATHAN HUNT: Hvor vanskeligt har det været for dig at forlade din familie, forlade dit hjem?

MOSAB HASSAN YOUSEF:

Det har trukket tænder ude, det har det virkeligt. Jeg elsker min familie, de elsker mig. Og mine små brødre, der er som sønner for mig. Jeg opdrog dem. Det har været den vanskeligste beslutning i mit liv.

Jeg efterlod alt bag mig, ikke kun min familie. Når du beslutter at konvertere til Kristendommen eller nogen anden religion end Islam er det ikke nok blot at sige farvel og så gå. Sådan er det ikke. Du siger farvel til en kultur, civilisation, tradtioner, fælleskaber, familie, religion, Gud - eller det du troede var Gud i så mange år! Det er ikke let. Det er meget svært. Folk tror det er let, at det ikke betyder noget. Nu er jeg her i USA og jeg har min frihed og det er vidunderligt, men samtidigt er der ikke noget som familien. Det at miste sin familie--

JONATHAN HUNT: Har du mistet din familie?

MOSAB HASSAN YOUSEF:

Min familie er veluddannede og det var vanskeligt for dem. De bad mig mange gange, særligt de første to dage, om at holde min tro for mig selv og ikke henvende mig til medierne og offentliggøre det.

Men det var en pligt fra Gud til mig at meddele det og prise og ære ham over hele verden fordi min belønning er at han vil gøre det samme for mig. Så det gjorde jeg, hovedsagelig som en pligt. Gad vide, hvor mange der kan gøre det jeg kan gøre i dag? Jeg har ikke fundet nogen endnu.

Så jeg måtte være stærk i min beslutning. Det var en udfordring. Det var den vanskeligste beslutning i mit liv og jeg gjorde det ikke fordi det var sjovt. Jeg gjorde det ikke for alverdens rigdomme. Jeg gjorde det af en eneste grund: Jeg troede. Mennesker lider hver eneste dag på grund af falske læresætninger. Jeg kan hjælpe dem til at komme ud af den endeløse cirkel...som djævelen har låst dem inde i.

JONATHAN HUNT: Har du talt med din far fornylig?

MOSAB HASSAN YOUSEF:

Det er der ingen mulighed for, fordi han er i fængsel nu og der er ikke nogen telefoner i fængslet.

JONATHAN HUNT: Har andre familiemedlemmer fortalt dig han er imod dig?

MOSAB HASSAN YOUSEF:

De har besøgt ham af og til. Lige nu ved jeg ikke om han er imod mig, men jeg er sikker på han er ked af min beslutning. Men samtidig vil han komme til at forstå den, fordi han kender mig og han ved at jeg ikke beslutter noget uden virkeligt at tro på mine beslutninger.

JONATHAN HUNT: Er hans liv blevet mere vanskeligt blandt Hamas medlemmerne?

MOSAB HASSAN YOUSEF:

Helt sikkert. Min familie, herunder min fader bærer sit kors med mig. Det var ikke deres valg. Det var mit valg, men de må bære dette kors med mig og jeg beder til Gud - jeg beder for min fader, alle mine brødre og søstre her i denne kirke beder hele tiden for dem om, 'Gud åben deres øjne, deres sind, kom til Kristus. Velsign dem fordi de må bære dette kors med mig.'

JONATHAN HUNT: Fortæl mig om Hamas og deres arbejdsmetode. Er Hamas en rent islamisk religiøs organisation som du ser den, og hvad er i dine øjne dens fejl, løgne og nogen andre dele af den som er et problem for dig? Eller Hamas en god organisation? Hvad betyder Hamas for dig?

MOSAB HASSAN YOUSEF:

Når vi taler om mennesker så er der jo gode mennesker overalt. Gode som Gud skabte dem.

Gør de det af sig selv? Ja, det gør de. Jeg kender folk som støtter Hamas men de er ikke indblandet i terrorangreb for eksempel....De følger Hamas fordi de elsker Gud og de tror at Hamas er Guds repræsentant. De har ingen kundskab, de kender ikke den sande Gud og de har aldrig studeret Kristendommen. Men Hamas, som repræsentant for Islam, det er et alvorligt problem.

Problemet er ikke Hamas, problemet er ikke menneskene bag. Problemets rod er Islam som tro. Og Hamas som en organisation og Hamas's lederskab er selvfølgeligt, herunder også min fader, ansvarlige; de er ansvarlige for al den vold der forekommer i organisationen. Jeg ved de hævder det er en reaktion mod den israelske aggression, men alligevel, de er en del af den og de foretager beslutningerne i sagerne om angreb mod Israel, hvor mange civile dræbes.

JONATHAN HUNT: Mener du Israel er uden skyld i konflikten?

MOSAB HASSAN YOUSEF:

At besætte nogen er ikke godt. Jeg kan ikke sige Israel - jeg er ikke imod nogen nation. Vi kan ikke sige israelerne, vi kan ikke sige palæstinenserne, vi taler her om ideologier. Israel har ret til at forsvare sig det kan der ikke argumenteres imod. Men undertiden benytter de for megen aggression mod civile. Undertiden dræbes amnge civile fordi nogle soldater ikke er nok ansvarlige for, hvordan de behandler folk ved checkpoints.

Mit budskab selv til de israelske soldater er; Behandl i det mindste mennesker på en værdig måde ved checkpoints. Man behøver ikke opføre sig dårligt og det drejer sig ikke om nationer, det drejer sig om forkerte ideologier på begge sider og den eneste måde for de to nationer til virkeligt at komme ud af den endeløse cirkel er at lære de principper som Jesus fremførte på denne jord: Nåde, kærlighed, tilgivelse. Uden dette vil de aldrig være i stand til at komme videre eller bryde ud af cirkelen.

JONATHAN HUNT: Du har set din fader i fængslet, du har selv været i fængsel. Du har set Hamas udføre voldshandlinger mod israelerne og alligevel siger du at alle skal se bort det det?

MOSAB HASSAN YOUSEF:

De er låst fast i spillet. De kan ikke slippe fri, selv om de finder en modig person, som Rabin, som påtog sig den opgave at slutte fred med palæstinenserne og give dem en stat, ingen, selvom du finder en stærk leder kan gøre det. Man kan ikke tvinge et uafhængigt land til at give et andet land uafhængighed. Især ikke når det andet land kun ønsker at ødelægge det.

Alle lider skade. Israelske soldater mister deres venner. Palæstinenserne mister deres børn, deres fædre. Der er mange i fængsel og mange bliver dræbt. Tusinder. Det kan ikke glemmes. Hvis de ønsker at se tilbage på fortiden vil de aldrig komme ud af denne cirkel. Den eneste måde at påbegynde det er ved at gå fremad. De blev født under besættelsen som palæstinensere.

De sidste to generationer har nu deres valg. De nye generationer i Israel - hvis vi ser bort fra om Israels eksistenberettigelse er rigtigt eller forkert, så hvad er skylden hos de mennesker som blev født i Israel og ikke har noget land at drage til? Det er deres land nu, sådan opfattes det. Og de vil vedblive med at yde modstand og forsvare sig overfor hvem som helst. De siger, "Forsvind ud af dette land!" Så derfor er den eneste måde for begge folkeslag at begynde at forstå Guds nåde, kærlighed og tilgivelse hvis de vil ud af denne problematik.

JONATHAN HUNT: Tror du at Israel nogensinde kan opnå en fredsaftale med Hamas?

MOSAB HASSAN YOUSEF:

Der er ingen mulighed for det. Er der nogen mulighed for at ild kan være sammen med vand? Det kan kke lade sig gøgre. Hamas kan føre deres politik i 10 år, i 15 år og spørg så hvilkensomhelst Hamas leder, "OK, hvad skal der ske nu? Vil i leve i sameksistens med Israel fremover? Svaret vil være et rungende nej... medmindre de ønsker at handle mod Koranen. Den er deres ideologi og de kan ikke blot sige, "Den vil vi ikke følge!" Så der er ingen mulighed. Det drejer sig ikke om Israel, det drejer sig ikke om Hamas: Det er om ideologier. Derfor er der ingen chance for fred.

JONATHAN HUNT: Er du ikke skrækslagen ved tanken om, at nogLe vil slå dig ihjel fordi du siger disse ting - og som ville være helt i orden ifølge dele af Koranen?

MOSAB HASSAN YOUSEF:

Så må de først slå mine tanker ihjel, sådan er det, men de er allerede sluppet fri. Så hvordan vil de kunne slå mine tanker ihjel. Hvordan vil de slå de meninger ihjel som jeg fremfører?....De kan slå mig ihjel som menneske, men de kan ikke slå min sjæl ihjel.

JONATHAN HUNT: Er du ikke bange?

MOSAB HASSAN YOUSEF:

Jeg er et menneske, jeg kan være meget tapper nu, men jeg skænker det ikke en tanke lige for øjeblikket og jeg føler at Gud er på min side. Men hvis det skulle vise sig at være udfordringen vil jeg bede Gud om nok styrke.

JONATHAN HUNT: Er du blevet truet?

MOSAB HASSAN YOUSEF:

Nej, ikke alvorligt. Helt ærligt, de fleste muslimer og muslimske ledere her i USA og i Europa prøver at få fat på mig. De kontakter min familie, min moder og beder om at de kontakter mig. De siger til hende "Vi ønsker blot at hjælpe ham."

JONATHAN HUNT: De mener du har brug for hjælp?

MOSAB HASSAN YOUSEF:

Ja, de mener at de kristne har udnyttet mig og det er fuldstændigt forkert. Jeg har været kristen lang tid før de var klar over eller at nogen vidste det. Jeg elsker Jesus, jeg har fulgt ham i mange år nu. Det var ikke en hemmelighed, men den gang lovpriste jeg ikke Guds navn og lovpriste ham ikke.

De har jo ikke at gøre med en almindelig muslim. De ved jeg er veluddannet, de ved jeg har studeret, de ved at jeg studerede Islam og Kristendommen. Da jeg tog min beslutning, tog jeg den ikke fordi en eller anden magisk kraft havde fat i mig og overbeviste mig. Det var helt min egen beslutning.

JONATHAN HUNT: Savner du Ramallah?

MOSAB HASSAN YOUSEF:

Helt sikkert. Du har jo været der og ved hvilket vidunderligt sted det er. Meget, meget smukt. Det er ikke stort og det har alt - det er derfor folk kæmper for det stykke land. Jeg savner helt sikkert Ramalleh. Jerusalem. Den gamle by.

JONATHAN HUNT: Tror de nogensinde at du vil være i stand til at rejse tilbage?

MOSAB HASSAN YOUSEF:

Jeg mener jeg hører til der, og før eller senere vil jeg tage tilbage, uanset hvad der sker. Hvis de ønsker at dræbe mig så vil de gøre det under alle omstændigheder. Jeg har min familie der, de elsker mig , de støtter mig i mine beslutninger. Måske vil de ikke tale med medierne om mig, men jeg er overbevist om, at de mener jeg tog min beslutning fordi jeg tror på den. Så de støtter mig, derfor elsker jeg min familie. En dag vil jeg tage tilbage, jeg elsker min by.

JONATHAN HUNT: Tror du at du nogensinde vil komme til et Mellemøsten med fred?

MOSAB HASSAN YOUSEF:

Der vil være fuldstændig fred når Jesus kommer igen, når han fælder dom over alle. Hans rige vil vare i 1000 år og vil være fredfyldt og vil være Guds Rige.

JONATHAN HUNT: Hvad er med, nogle få ord, det du vil sige til muslimer der lytter lige nu?

MOSAB HASSAN YOUSEF:

Mid budskab er først og fremmest, at de skal have et åbent sind. De blev født i muslimske familier - sådan fik de Islam og det er ligesom andre religioner, som at vokse op i en kristen familie, eller vokse op som jøde.

Så jeg vil bede dem åbne øjnene, åbne sindet, begynde at forstå og forestille sig, at de ikke var født i en muslimsk familie. Tænke sig om.

Hvorfor gav Gud dem tænkeevnen? Luk hjerterne op. Læs Bibelen. Studer deres egen religion. Jeg vil gerne åben en dør for dem, jeg ønsker de skal være frie. De vil få et godt liv her på jorden ved at følge Gud - og således er der garanti for det andet liv.

http://www.frontpagemag.com/Articles/Read.aspx?GUID=D4144588-F5FE-4A46-94D6-7C5DF000C0C3


2 kommentarer:

Anonym sagde ...

Modig mand - meget interessant indlæg. Har du selv oversat?

Olsen sagde ...

Kære Anna! Ja det må du finde dig i jeg kalder dig. Jo, jeg har selv oversat, og han var svær fordi hans engelsk selvfølgelig er præget af hans arabiske baggrund, så nogle ting var svære at forstå, så en smule 'gætteri' er der med. Dog ikke mere end der kan forsvares. Ellers tak for din egen blog, som altid er en fornøjelse at besøge.

Related Posts with Thumbnails