lørdag den 21. november 2009

Afsløre islam indefra


Afsløring af islam indefra

Frontpage Interview’s gæst er M. A. Khan, forfatter til en ny bog Islamic Jihad: A Legacy of Forced Conversion, Imperialism and Slavery. I november 2005, påbegyndte han Islam-watch.org websiden, som er blevet til den førende oplysningskilde for tidligere muslimer.

FP: M. A. Khan, velkommen til Frontpage Interview.

Lad os begynde med din egen personlige rejse. Fortæl os hvor du er født og om dit tidligere liv som muslim.

Khan: Mange tak Jamie; jeg er glad for at være her.

Jeg blev født og voksede op i et konservativt muslimsk samfund. Jeg afsluttede mine universitetsstudier i Indien og flyttede derpå til Vesten.

Jeg voksede imidlertid op med en venstreorienteret livssyn. I skolen og på universitet var mine nærmeste venner hinduer og sikher, der var mere venstreorienterede, så let på livet og kun havde meget få religiøse skrupler. Da jeg var færd med mine universitetsstudier havde jeg helt opgivet mine religiøse ritualer, jeg fandt dem ikke længere tiltrækkende.

Ved de tragiske angreb 9/11 havde jeg boet jeg i en venstreorienteret samfund i mere end et årti. Jeg var blevet overbevist om, at religiøse ritualer - bøn, faste, pilgrimsfærd - alle sammen var uden mening. Jeg burde belønnes, følte jeg, for at arbejde hårdt, arbejde med indsigt og ikke blindt følge nogle ritualer, der intet godt medfører for nogen. Islam havde kun meget lidt at gøre med mit liv, udover at jeg var en del af det muslimske samfund. Jeg indtog haraam (forbudte) fødevarer, drak alkohol i moderate mængder, noget som chokerede mine muslimske medelever.

Skønt jeg var venstreorienteret på den måde, så lad mig være ærlig overfor dig og indrømme at jeg ikke følte mig frastødt af de muslimer der følte at angrebene 9/11 var berettigede. Jeg følte imidlertid at de som var gået til grunde i angrebene var uskyldige, det havde de ikke fortjent.

FP: Hvorfor mente du da at USA havde fortjent det?

Khan: Det vil måske nok overraske enhver at nogen hvis liv var under så lidt indflydelse af islam kan føle noget sådant. Hvorfor mon? Det er fordi de muslimske samfund universelt portrætterer Amerika som islams moralske fjende, især for deres holdning i Israel/Palæstina konflikten. Billedet der gives er, at Amerika er Israels støtte og derved medfører forfærdelig undertrykkelse og ufortalte lidelser på de palæstinensiske muslimer. I mange muslimer øjne var 9/11 angrebene noget der gav en uretfærdig supermagt en blodig næse.

Man hører i medierne at det kun er en lille procentdel af muslimer, de radikale, der støtter 9/11 angreben.e Jeg kan forsikre dig for at et overvældende flertal af troende muslimer føler en form for retfærdighed ske fyldest ved 9/11 angrebene Imidlertid il kun meget få af dem indrømme det, især når vestlige medier udspørger dem.

Jeg var uden tvivl meget liberal trods min opvækst i et muslimsk samfund. Jeg havde aldrig læst hellige islamiske tekster. Jeg mente islam var en fornuftig og fredelig religion og overså derfor alle de skrækkelige ting som muslimer foretager sig globalt. Jeg mente de terrorister, der handlede i islams navn var vildførte.

FP: Hvordan fik du så et andet syn på det?

Khan: Afstedkommet af den megen omtale af islam efter 9/11 angrebene begyndte jeg langsom at læse islams hellige skrifter - Koranen, og Profeten Muhammads tradition (sunnahen) og biografi. Jeg blev chokeret. Jeg havde fået at vide hele mit liv at profeten Muhammad var det ideelle menneske; den mest nådige og retfærdige; at islam er en fredens religion; og jeg havde troet på det. Men Koranen er en slag smanifest i åben krig mod ikke-muslimer og taler om omvendelse eller underkastelse af vantro til en skrækkelig nedværdigende dhimmi status.

I sin profettid, især under de sidste ti kritiske år, var profeten Muhammad alt andet end fredelig, nådig og retfærdig. Det var nogle deprimerende, pinefulde tider der varede nogle år. For en muslim, uanset overbevisning, er det at forlade islam med overlæg meget vanskeligt. Du kan få et godt billede af min kamp ved at læse min 'testimony of leaving islam.

FP: Fortæl os så om din bog bog.

Khan: Jeg frigjorde mig fra islam efter at have studeret de kanoniske islamiske tekster. Jeg kunne dog ikke standse her, jeg var blevet yderligere nysgerrig. I løbet af de næste år har jeg foretaget en omfattende undersøgelse af islamisk teologi, og af historien: Fra profeten Muahmmad til de moderne tider. Des mere jeg læser, des mere bliver jeg chokeret. Det har været en afskyvækkende beretning om umenneskelig brutalitet mod uskyldige mennesker: Tvungen omvendelse, brutal imperialisme og altødelæggende slaveri. Det er en saga om gigantisk menneskelig tragedie og alle disse blev udøvet af muslimske invaderende og af herskere i århundredernes løb i den hellige jihads navn, hellig krig, den grundlæggende troslære i islam. Denne tragiske beretning er hovedtemaet i min nye bog.

Lad mig fremhæve indholdet i bogen så læseren bedre kan forstå, hvad vedkommende kan forvente. Udfra titlen, står det klart at det handler om Jihad og dens historie, et aktuelt emne nu om stunder. Læserne vil finde denne bog interessant og væsentlig for at kunne få et helt billede af problemet, selv hvis de allerede har læst dusinvis af bøger om emnet.

Det jeg har gjort er at jeg har forsøgt at gå skridt for skridt med Profeten Muhammad. Når folk læser denne bog, vil de være i stand til at spejle sig i Muahmmad, skridt for skridt, udfra hans troslære. Vigtigst, vil det blive tydeligt for dem, hvorfor Allah begyndte at nedtone jihad befalingerne efter at 12 år af hans profetiske mission var gået. Det vil blive krystalklart ,hvorfor Allah pludselig gav befaling til Jihad ved det vendepunkt, hvad disse befalinger var og, hvad det indbefatter for en muslim at blive jihadkriger.

Der så megen kontrovers og uenighed om selve jihads natur. Denne bog vil gøre det helt klart for læserne at Jihad er altovervejende, om ikke udelukkende voldelig og umenneskelig i sin natur. Denne bog gør det også klart at jihad i sin voldelige form, er selve grundlaget, hjerteslaget i islam da jeg fremhæver: "Voldelig jihad er islams hjerte, uden den ville islam, højst sandsynligt, have afgået ved en naturlig død i det 7. århundrede," (s. 79)

Jeg viser også at Allahs doktrin om jihad omfatter tre kardinalbefalinger/punkter:

1) Tvungen omvendlese af ikke-muslimer, især afgudsdyrkerne (hinduer, buddhister, animister og så videre.)

2) Udvidelse af imperiet for at oprette et globalt islamisk styre, der indbefatter en ydmygende underkastelse af dhimmier og en udnyttelse af dem, og

3) Slaveri.

Hver af disse emner diskuteres i separate kapitler, begyndende med, hvordan Allah befalede disse punkter som en del af jihad; hvordan Muhammad handlede på disse befalinger for at sætte det fuldkomne eksempel til efterfølgelse; og hvordan muslimerne anvendte disse jihadidealer i århundredernes løb.

Denne bog er pakket med teologisk og historisk information om alle disse emner fra Indien, Centralasien, Mellemøsten, til Afrika til Europa. Den er fyldt med chokerende afskyvækkende beretninger. Den viser også i detaljer, hvordan selv USA måtte kæmpe mod muslimske pirater der tog slaver i Nordafrika, hvordan de måtte betale ydmygende løsepenge, og hvordan, alt mens kravene steg, de tappert løste problemet gennem militær aktioner. Derfor vil mennesker på alle kontinenter hurtigt kunne relatere sig med indholdet og indse hvor skrækkeligt islam har haft indflydelse på deres forfædre.

FP:
Hvad håber du på din bog vil opnå?

Khan: Jeg betragter mig selv som en ikke gudløs humanist med en muslimsk baggrund. Jeg tror på et liv i harmoni med vore omgivelser, uanset tro, race eller farve. Uheldigvis har muslimerne, historisk set, ikke gjort dette, de fortsætter med at fejle i dag. Den kendsgerning vil stå lysende klar for alle når de har læst min bog.

Mit inderligste håb er at muslimer, et samfund som jeg har boet i i mere end 35 år, (hele min familie og venner er fortsat muslimer), vil kunne leve i harmoni med deres ikke-muslimske naboer med fuld garanti for overholdelse af menneskerettigheder for alle. Uheldigvis er behandlingen af ikke-muslimer i islamiske lande langt mindre ærværdig og bliver stadig værre. Hvis blot mine muslimske brødre læste bogen, da føler jeg, de vil indse realiterne vedrørende islam og deres liv, hvad den har betydet for deres forfædre og hvad det vil betyde for fremtidige generationer. Det vil ikke være behageligt for dem.

Det er helt tydeligt at det meste af verden er befængt med det islamistiske jihadproblem. Siden 9/11 angrebene har der været ikke mindre end 12800 voldelige angreb af muslimske individer, bander og jihad grupper rundt om på jorden. Jeg ville inderligt håbe, at min bog kan hjælpe med til at fatte selve naturen i den herskende jihad og handle således, at denne elendighed kan elimineres. Min målgruppe af læsere er først og fremmest muslimer. Jeg tror fuldt og fast på, at denne bog vil vække en angerfølelse blandt muslimer angående, hvor skrækkeligt islam har haft indflydelse på deres forfædre. De led, chokerende hjerteskærende rædsler. De muslimske samfund er gennemsyret af misinformation om, at islam medførte frihed fra tyranni og undertrykkelse hos deres forfædre. De vil kunne se at denne holdning er fuldstændig grundløs og i stedet vil de bliveoverbevist om at islam helt sikkert medførte alle disse rædsler på deres forfædre.

Muslimerne universelt tror, at deres religion og samfund altid har været fri for rædslerne ved tvungen omvendelse, imperialisme og slaveri, der er ikke plads til den slags vederstyggeligheder i islam hævder de. De tror, at kun kristne kan udføre sådanne rædsler rundt om på kloden, fra Indien til Amerika, de er glødende i deres fordømmelse af Vesten over det. Men efter at have læst min bog vil de indse at det er muslimerne, der er mestre i tvungen omvendelse, imperialisme og slaveri i de mest chokerende former siden islams fødsel. De europæiske kristne var også ofre for disse islamiske brutaliteter i århundredevis før de selv indlod sig på disse handlemåder. Muslimerne var virkelig europæernes læremestre udi alle disse forfærdelige gerninger.

FP: Du berører også sufier og nogle myter om dem.

Khan: Denne bog vil også ryste det meget etablerede synspunkt blandt muslimer, såvel som ikke-muslimer, at islam blev udbredt fredeligt gennem sufierne og at magtudøvelse aldrig var en del af udbredelsen af islam især i Sydøstasien, Central- og Østafrika. Jeg gør det helt klart gennem solid dokumentation fra autentiske kilder, at sufierne var de mest voldelige jihadister. De som var involveret i omvendelse gjorde det gennem voldsinstrumentet. Nogle sufier var fredelige, men de spillede aldrig en betydende rolle i omvendelserne. På lignende måde var islams spredning til Sydøstasien alt andet end fredelig. Den berømte muslimske rejsende og sufitilhænger Ibn Battutáh fortæller om brutale jihad togter mod ikke-muslimer i Samudra (Indonesien) i 1340'erne. Sødøstasisatiske muslimer ville blive chokeret over at opdage, hvordan islam blev påtvunget deres forfædre. Det samme er tilfældet i Central- og Østafrika.

Som et hele, håber jeg denne bog vil få væsentlig menneskelig betydning for muslimerne. Hvis man virkelig læser den omhyggligt vil det stå krystalklart for dem, at islam var skabt af Muhammad som en imperialistisk bevægelse for at erobre verden under dække af en religion og at, det er hele kernen, den er bedragerisk, brutal, umneneskelig og kun værdig til megen lidt respket. Jeg regner med at når de har læst denne bog da vil et flertal af dem føle en trang til at forlade deres tro og blive en del af en fredelig menneskehed.

FP: Og hvordan har bogen så relation, forbindelse med ikke-muslimske læsere?

Khan: Denne bog er på lignende vis betydningsfuld for ikke muslimer. Ved at erkende hvor skrækkelig islam har berørt deres forfædres liv (de led meget) vil de også indse at islam ikke sådan vil lade deres og de fremtidige generationer i fred.

Denne bog vil overbevise dem om at jihad, skabt ved en evig befaling fra Allah, uden tvivl vil forblive i lang tid endnu. Jihads ultimative mål er at overtage verden med indførelsen af Koranen og de profetiske traditioner som den eneste forfatning og kilde til lvogivning. Lad mig understrege - som læserne vil kunne forstå efter at have læst bogen - at islam er som aldrig nogen sinde før klar til at fuldføre dette ultimative mål. Man kan undre sig over den kendsgerning at kun en mand, Muhammad, fik Allahs befaling om jihad i 622 e.vt.; og gennem alle mulige tricks overbeviste han sine temmelig uvillige 200 eller deromkring disciple (jo, de var uvullige, det står klar bevist i bogen) om at gå ind for denne disciplin.

Betragt resultatet; omkring 1,4 milliard - næsten en fjerdedel af verdens befolkning - er i dag muslimer og tallet stiger hurtigt. De varmer hele tiden op til deres hellige jihadpligt, som Allah har bundet dem op på. (Koranen 2:216). Tænk blot på udbyttet af jihad udfordringen, selv om den kun tages op af en lille del af dagens muslimer mod ikke-muslimer. Muslimerne er helt klart ved at vise større villighed til at gå i jihad for at afslutte den gamle kamp om verdensherredømmet der har stået på i fjorten hundrede år.

Selvom de forkaster den voldelige vej så vil de opnå det samme ved demografiske midler. Muslimerne i Storbritannien vokser ti gange så hurtigt som briterne. Med omkring 3,5% af befolkningstallet er en større andel af britiske muslimer klar til at gå ind for at indføre sharia love i UK, end de som er imod. Hvad vil være de religiøse demografiske forhold i UK, i lad os sige 2050, og hvad vil landets lov være? Sharia er simpelthen skrækkelig for ikke-muslimer, ligesom den er for muslimske kvinder. Dens opfattelse af kriminalitet er barbarisk, stening, afskæring af lemmer og så videre.

Ydermere, ligeså snart muslimer udgør en kritisk del af befolkningen så vil der sandsynligvis være en slags borgerkrigstilstand i Vesten lande. Faktisk eksisterer en sådan situation allerede i muslimsk dominerede forstæder i Paris. Ikke muslimer tør ikke komme ind i muslimske ghettoer i Sverige. Først og fremmest bønfalder jeg mine brødre i Vesten om at se nøje på den muslimske verden, det kan blive scenen i hjertet af Europa før århundredet er ovre.

Denne bog skal læse af alle, muslimer som ikke-muslimer. Denne stadig voksende, og som får mere og mere fodfæste, potentielt ødelæggende jihad svøbe, der aggressivt udføres af muslimer kan ende fredeligt, hvis muslimerne læser denne bog vil de kun få meget lidt inspiration til at fremme islam.

Ikke-muslimer skal læse denne bog for at sikre et fredelig progressivt og retfærdigt samfund i deres generation og i deres efterkommeres. Kendsgerningen er: Muslimer læser sjældent bøger. Og med den kendsgerning i mente, at siden 9/11 angrebene er muslimerne blevet mere fjendligt indstillede, mere og mere radikale, da står det klart, at der ikke vil komme en løsning fra deres side, de vil kun intensivere konflikten.

Derfor vil det uden tvivl være muslimernes ansvar at afhjælpe konflikten og sikre fremtiden for deres børn og børnebørn, det er dem der har mest at tabe. Lederne og politikerne bør læse denne bog for at forstå dybden af de forventede islamiske problemer rundt om i verden og være med til at indføre effektive virkemidler for at stå dem imod.

Almindelige borgere skal læse bogen for at forstå det samme og lægge pres på deres ledere for at igangsætte effektive virkemidler til at sikre, en fri, tolerant og progressiv fremtid for den verdslige/demokratiske verden. Hvis ikke det sker vil en langvarig mørk tid falde over gloden i løbet af et par generationer.

Læserne kan se på indholdet, så vel som en vurdering af bogen af andre læsere, herunder nogle velkendte forfattere og akdemikere, klik her.

FP: M. A. Khan, tak fordi du ville være med i interviewet på Frontpage.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails