torsdag den 7. april 2016

Kristendommen gavner også ateister og 'vrede humanister'

Hvordan kristendommen gavner selv “vrede humanister”

Hvorfor er Amerika på så mange felter blevet velsignet tilbage i tiden? Svaret har at gøre med den jødisk-kristne tradition. Vi lever nu på resterne af denne storslåede arv.
Som en forfatter udtrykker det: “en af de helt store fortrin ved vor nation i forhold til mange nationer ligger i den større styrke religion har på amerikansk liv.”
Forfatteren er Dr. Rodney Stark, professor ved Baylor, er specialist i religionssociologi. Jeg har før omtalt en bemærkelsesværdig bog han skrev som jeg føler ikke fik den opmærksomhed den fortjener. Den hedder America's Blessings: How Religion Benefits Everyone, Including Atheists (2012).
Her fornylig genlæste jeg Starks bog med stor omhu, og tog adskillige notater. Her er så nogle af Starks konklusioner der har at gøre med reduktion og forhindrelse af kriminalitet, som jeg også påpegede i sidste uge.
Stark observerer at “Amerika er en usædvanlig religiøs nation. Næsten alle amerikanere siger det tror på Gud, cirka 80% tror på Himlen og cirka 70% på Helvede, og halvdelen af dem beder mindst en gang om dagen (32% siger oftere).”
Han bemærker at kristen religion gavner alle, selv de som ikke er religiøse.
De som går i kirke donerer mere og oftere. Han skriver for eksempel, “...religiøse mennsker dominerer blandt de som giver blod, som altså selv vrede humanister kan takke for livet.”
Stark kommer så med en liste i punkter over de mange goder: :
  • "Religiøse amerikanere er langt oftere mere tilbøjelige til at bidrage til selv verdslig velgørenhed, til at være frivillige i sociale programmer, og være aktive i andre samfundsgavnlige tiltag.
  • "Religiøse amerikanere er i det store og hele mere mentalt sunde - de er lykkeligere, mindre neurotiske, og der er færre selvmord.
  • *"Religiøse amerikanere er i det store og hele mere fysisk sunde, deres gennemsnitslevealder er cirka 7 år længere end de ikke religiøse. Der er en meget stor forskel tilbage selv når man ‘renser’ tallene for ‘sund levevis.’
  • *"Religiøse mennesker gifter sig langt hyppigere og har færre skilsmisser, og de er sådan set tilfredse med deres ægtefæller. De får også langt flere børn.
  • *"Religiøse ægtemænd ser man sjældent misbruge hustru og børn.
  • "Religiøse amerikanske ægtepar nyder deres sexliv mere og har langt færre udenom ægteskabelige forhold.
  • *"Religiøse studerende præsterer bedre i standardiserede prøver.
  • *"Religiøse amerikanere går i udpræget grad langt sjældnere ud af skolen, hvilket især gør sig gældende for afrikansk-amerikanere og hispanics.
  • "Religiøse amerikanere har mere succes, får bedre jobs og bliver ramt i mindre grad af arbejdsløshed, og det gælder både hvide som sorte amerikanere.
  • "Skønt de ofte bedømmes som ignorante filistre er religiøse amerikanere større forbrugere og støtter af “finkultur.”
Når Stark omtaler religion i Amerika kunne det se ud til han primært mener de religioner der følger den jødisk-kristne tradition.
Et område vi normalt ikke tænker over er dette: Kristne synes at have større fødselstal end deres verdslige modparter. Det er vigtigt for samfundet for dersom vi ikke ‘erstatter’ os selv, vil vi med tiden uddø. Det er på dette område man kan se kontrasten mellem det verdslige Europa og det religiøse Amerika.
Stark påpeger at sekularister med rette beskylder kristendommen for at opretholde høje fertilitetsrater. Men det er udmærket, fordi Bibelen beder menneskeheden om at være “frugtbare og mangfoldige.”
Stark bemærker at den nuværende TFR, det vil sige “den totale fertilitets rate” enhver nation har brug for er “cirka 2,05 pr. kvinde - et barn til erstatning for moderen, et til erstatning for faderen  og lejlighedsvis et ekstra barn for at dæmme op for dødelighed blandt børn.”
Det verdslige Europa klarer sig ikke godt på dette område. Europa står over for det som nogle sociologer kalder en “demografisk vinter” og derfor har man åbnet op for indvandring - selv for de hvis værdier er direkte i modstrid med Vestens - og også af økonomiske hensyn. Der er brug for mennesker til at erstatte de som ikke mangfoldiggør sig.
Stark siger, “Europas mangel på fertilitet er direkte knyttet til Europas mangel på religiøsitet....I både Europa og Amerika er fertiliteten knyttet til det at komme i en kirke.”
Stark citerer Eric Kaufmann fra the University of London, forfatter til bogen Shall the Religious Inherit the Earth (2010), og opsummerer Kaufmanns budskab: “kun den ikke religiøse sektor hos Europas befolkning er i nedgang, mens den religiøse er i øgning.”
Stark føjer til,  "Sat op i sammenligninger med nationerne i Vesteuropa så har vi lavere kriminalitetsrater, langt mere giver vi til velgørende formål, bedre helbred, stærkere ægteskaber og færre selvmord for blot at nævne nogle få goder ved at være en usædvanlig religiøs nation. Udover de sociale og personlige goder ved disse religiøse virkninger så kan det også opgøres til mange hundred milliarder dollars i økonomiske goder.”
Click to enlarge

Jerry Newcombe

Jerry Newcombe is an on-air personality/senior producer for D. James Kennedy Ministries. He has written/co-written 25 books, including The Book That Made America, Doubting Thomas (w/ Mark Beliles, on Jefferson), and What If Jesus Had Never Been Born? (w/ D. James Kennedy) &George Washington's Sacred Fire(w/ Peter Lillback).

http://www.renewamerica.com/columns/newcombe/160122

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails