torsdag den 19. marts 2009

Forskellene på racisme

Jøder, muslimer, Hitler, hunde, skoler, undertrykkelse i England. Denne artikel kan måske virke skræmmende lang, men tag dig tid og blive positivt overrasket over skribentens grundighed og de omtalte sagers konsekvens.

Om Jøder, Muslimer og Hitler

Mandag den 7. juli 2008 var det 3 års dagen for selvmordsbomberne i London. Mohammed Sidique Khan, Shehzad Tanweer og Jermaine Lindsay sprængte sig selv i luften i undergrundstog, mens Hasib Hossain steg ombord i bus nr. 30 og udløste sin rygsækbombe på Tavistock Square. 53 mennesker belv dræbt og hundredevis såret.

Britisk TV, Channel 4, sendte en dokumentar med titlen, "Det burde ikke ske for en muslim." Produceret af Peter Osborne, og den påstod, at muslimer er blevet dæmoniseret i det Britiske samfund.

I en artikel i avisen Independent argumenterede Peter Osborne for, at islamofobi er den nye "engelske syge." Han følger hermed den opfattelse, at muslimerne er undertrykte og fastslår at "Undersøgelser viser, at muslimerne har den højeste procent i arbejdsløshed, det dårligste helbred, de fleste handicappede og de ringeste uddannelsmæssige kvalifikationer end nogen anden trosgruppe i landet. Det betyder de er mere sårbare, og åbne for dumme og fjendtlige kommentarer fra personer med indflydelse."

Hvis muslimer er dårligt uddannede og ikke i stand til at finde arbejde, kan det være Englands fejl? Den senere tids masseimmigration fra Polen har vist at selv uden sprogkundskaber, er der arbejde i England til de der er villige til at arbejde. Muslimernes problemer med helbredet er på lignende måde deres eget valg -- for trods alt, i England, har selv illegale immigranter adgang til gratis lægehjælp uden der stilles spørgsmål. Jeg undrer mig over hvad det er i disse undersøgelser. der betegnes som handicap - arbejdsrelaterede ulykker, eller måske medfødte handicaps forårsaget af indavl, en sideeffekt af arrangerede ægteskaber?

Osborne afslutter sin artikel med at kaste kollektiv skyld på en del af det britiske samfund og dets opbygning: "Vi burde være skamfulde over den måde vi behandler muslimerne i medierne, med vor politik, og på vore gader. Vi behandler ikke muslimerne med tolerance, værdighed og retfærdighed som vi ofte praler med er den britiske måde at opføre sig på. Vi har desperat behov for at forandre vor offentlige fremtræden."

Oborne's kommentarer om at muslimerne er ofre i England stemmer overens med, hvordan mange muslimer ser på sig selv. Som optrædende i Osborne's dokumentarfilm var medlem af Parlamentet for Labour, Shahid Malik. Politikeren vadede rundt i et mantra, der er blevet benyttet af dr. Muhammed Abdul Bari fra Muslim Council of Britain (MCB) og Osama Saeed fra Muslim Associaion of Britain (MAB): den antagelse at muslimerne i det moderne England føler det samme som jøderne under Hitler.

Shadid Malik, som nævnt i Independent, fastholder at det nu er "lovligt" for medierne og samfundet som et hele, at skyde skylden på muslimerne. Han udtaler: "Jeg tror de fleste mennesker vil være enige i, at hvis de spørger muslimerne i dag om, hvordan de føler, at så vil de føle som Jøderne i Europa. Jeg prøver ikke at sammenholde det med Holocaust, men på en måde, som var det næsten lovligt - og stadig er på visse områder - at ramme jøderne, da vil mange muslimer sige, vi føler det på nøjagtig samme måde. Det er som om, der er en vedtagen regel om, at det er OK at ramme mennesker så længe de er muslimer. Og kendsgerningerne skal man ikke bekymre sig om, man vender det blinde øje til."

Nu for tiden er jøderne i England i en FIRE GANGE SÅ STOR risiko for at lide under fysiske angreb end muslimerne, og sørgeligt at sige, at nogle af disse angreb på jøderne udføres netop af muslimer. Det er en populær myte - oprindeligt opfundet af Bernard Lewis - at den muslimske antisemitisme stammer fra grundlæggelsen af staten Israel, og at før zionismens komme behandlede muslimerne jøderne godt.

Selvom mange venstreorienterede i UK tilslutter sig Lewis' dogme - selvom, ser det ud som den er baseret på opremsningen af palæstinensernes problemer af BBC - da har islamisk anti-semitisme en meget længere historie. Jeg er for tiden ved at læse Dr. Andrew Bostom's dybdeborende værk "The Legacy of Islamic Anti-Semitism" for at kunne skrive en anmeldelse. Bogen indeholder en overflod af dokumentation, en del af det oversat for første gang, der fuldstændig tager 'glansen' af Bernard Lewis' teori.

Peter Osborne fastholder i sin følelsesprægede kaskade af retorik, at der ikke er nogen forskel på islamofobi og antisemitisme. Han udtaler at "der er ingen social, politisk eller kulturel beskyttelse for muslimer: så længe det drejer sig om de britiske medier, politikere og lærde, er deres moralske engagement sat ud af kraft."

I Skotland har Osama Saeed fra Muslim Association of Britain givet udtryk for, at muslimerne i England lider på samme måde som jøderne led under Hitler. I 2006 sagde han:

"Hitler var et resultat af det tyske samfund, hvor anti-semitiske holdninger havde eksisteret ukontrolleret i årtier. Vi må og skal lytte og lære af det der skete derovre og være på vagt. Jeg taler ikke om store folkemængder der omringes, men vi kan blot se på situationer, hvor muslimer rutinemæssigt angribes i gaderne."

Andrew Bostom gav sin kommentar til dette i en historie i Jerusalem Post fra 2. februar 2008, der fortalte, at Franco Frattini, EU-kommissær for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed formodede at halvdelen af alle anti-semitiske episoder over hele Europa har forbindelse med radikal islamiske elementer.

"Demografiske data fra 2007 viser, at det samlede antal af europæere er 494,8 millioner; det anslåede antal muslimer i Europa er mellem 15-20 milliner, eller ca. 3.0-4.9% af Europas befolkning. Således, på grundlag af denne procentvise andel af muslimer i Europa står de for rundt regnet 24.0 -32.3 gange så mange hændelser med anti-semitiske relationer som deres ikke-muslimske europæiske medborgere.

Disse data fra 2007/2008 stemmer helt overens med de tidligere opgørelser fra 2006 når det drejer sig om direkte antisemitisme rapporteret blandt europæsiske muslimer, som det er offenliggjort i Journal of Conflict Resolution af Yale University biostatistiker dr. Edward H. Kaplan og dr. Charles A. Samll fra Yale University for the Study og Gloval Antisemitisme.

De to doktorer undersøgte holdningerne hos 5004 europæere, omkring 500 individer, indsamlet fra 9 lande I EU, Østrig, Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Spanien, England og uden for EU Schweiz. Forskernes offentliggjorte resultater bekræftede deres a priori formodning: antisemitiskefølelser ses helt klart og tydeligt ved, at jo mere en person er imod nationen Israel (på en skala fra 0-4) des større er sandsynligheden for, at personen også nærer anti-semitiske følelser .

Et endnu mere slående og relevant resultat af undersøgelsen i lyset af det spirende jødehad, som er tydelig hos Europas muslimske samfund, fik langt mindre opmærksomhed: i en kontrolleret sammenligning blandt europas kristne (sammenligningsgruppen) og europæiske muslimer vises, at sandsynligheden for at være åbenlyst anti-semitisk rundt regnet er 800% større blandt disse. (”Anti-Israel Sentiment Predicts Antisemitism in Europe,” p. 557 and Table 3, p. 558.)

(Se også denne artikel på Synopsis Yderligtgående jødehad ....)

Yderligere, I lyset af, Pew Global Attitudes Project’s data om muslimers holdning mod jøder i islamiske lande, vises at undersøgelsen fra Yale universitetet tilsyneladende undervurderede udbredelsen af antisemitisme blandt europas muslimer, dersom dårligere uddannede og dårligere integrerede europæiske muslimer var blevet undersøgt, som også Pew’s tidligere internationale undersøgelse
indikerer. (”The Great Divide: How Westerners and Muslims View Each Other”, Pew Global Attitudes Project, 22. juni, 2006.)

Hvis mennesker formoder, at muslimerne for tiden bliver behandlet som jøderne blev det under Hitler, da vil jeg ønske at disse tykhovedede individer ville undersøge beretningen om Ayman al-Husseini's (1895-1974), der organiserede massakrene på jøder i Britisk Palæstina. Denne mand mødte Hitler og hjalp Adolph Eichmann med at opbygge en muslimsk gren af Waffen SS. Han var også talsmand for drab på jødiske børn fremfor at udveksle dem med tilfangetagne. Der har været angreb på muslimer i England og disse angreb er blevet fordømt. Men den tese der præsenteres af Osborne, Malik og andre er forvanskning af virkeligheden.

Var det Storbritanniens egen skyld, det der skete 7.7.

Independent fastslår, at en ICM undersøgelse viser, at 51% af briterne i nogen grad skyder skylden på Islam for angrebene i 2005." Mohammed Sidique Khan - lederen af 7.7. bomberne - fastslog på en video, at han bombede London fordi han mente muslimerne blev angrebet, og fordi han var ærgerlig over holdningerne hos muslimske prædikanter, der overgav sig til kaffir (ikke troendes) værdier.

Er der så nogen grund til at undre sig over, at briterne mente af Islam var årsagen til 7.7. Jeg er overrasket over, taget i betragtning at Khan udførte bombingerne for at støtte det han mente var den "sande Islam," at andelen ikke var større. ICM undersøgelsen bestilt til at være sammenfaldende med dokumentaren fastslog også, at en fjerdel af muslimerne mener, at islamiske værdier ikke er forenelige med britiske værdier. Forventer Peter Osborne at offentligheden i Storbritannien skal føle sig skyldig, fordi nogle muslimer mener, at britisk kultur ikke er forenelig med deres ideologi?

Hvis nu nogen skulle have en særlig veludviklet selektiv hukommelse, så følger her det Mohammed Sidique Khan sagde. Videoen blev frigivet da hans krop lå i 52 sække (en for hvert af hans gruppes ofre?) i en celle i Westminster Coroner's Court.

"Indtil vi føler os sikre vil I være et mål for os - ikke før I holder op med at bombe, gasse, fængsle og torturere mit folk, så længe vil vi kæmpe. Vi er i krig, og jeg er soldat. Nu vil I også smage situationens alvor....Jihad er en forpligtielse hos hver enkelt af os, mænd og kvinder, og ved blot at være hjemme vender i ryggen til Jihad, det er en grov synd, det er Kabira gona (clear throat). Hvis du er i tvivl eller har forbehold om dette og de andre Jihad ayas, vil jeg indtrængende opfordre dig til at undersøge disse, undersøg den islamiske historie - bøgerne kan findes overalt - se på de gamle lærde, læg mærke til hvilket liv de førte."

"Vore såkaldte lærde i dag er tilfredse med deres Toyotas og rækkehuse. De mener deres ansvar består i at være venlige overfor kuffar i stedet for Allah, så de siger latterlige ting såsom, "du skal adlyde landets lov." Så hvordan i alverden erobrede vi nationerne i fortiden, hvis vi var lydige over dette, denne lov? Ved Allah, disse lærde vil komme til at stå til regnskab, og hvis de frygter den britiske regering mere end de frygter Allah, da må de afholde sig fra at holde taler, forelæsninger og udstede passive fatwas og de bør blive hjemme, hvor de ingen skade gør, og overlade arbejdet til de ægte mænd, de sande efterfølgere af Profeterne."

Shehzad Tanweer, Khans ven i mordsammenslutningen, sagde i sin farvel-video at Storbritannien "havde erklæret åben krig mod Islam og de fremmede i et korstog mod muslimerne ...Vi elsker døden på den måde de elsker livet."

Briterne skal føle skyld for situationen i Afghanistan, Irak og skal acceptere, at hvis Storbritannien havde haft en anderledes udenrigspoltik og havde haft anderledes holdninger til Islam, da ville der ikke være nogen trussel fra islamiske radikale eller islamisk terror. Det var det budskab der helt åbenlyst blev fremholdt af den hijab-bærende Rajnaara Akhtar på et års dagen for 7.7. angrebene.

Anas Altikriti skrev skrev samtidig: "Vi vil ikke finde os i, at vor land og folk bliver terroriseret, ejheller at vor regering terroriserer andre folk." Dette individ - der tilbage i 2004 sagde at de britiske medier var fjendtligt indstillede overfor muslimer - var mellem 2004-2005 præsident for Muslim Association of Britain (MAB).

MAB (ligesom Muslim Council of Britain) blev oprettet sammen af Kemal el-Helbawy, et senior medlem af Det Muslimske Broderskab, en islamisk gruppe grundlagt i 1927 i Ægypten. Altikriti leder nu Cordoba Foundation. Denne gruppe, oprettet i 2005, påstår at formålet er at forbedre relationerne mekllem kulturer. Mærkeligt er det, at den kalder sig Cordoba - en direkte henvisning til den muslimske koloni i Spanien, efter en voldelig invasion af Tariq bin Azyid i 711 e.v.t.

Tilbage i august 2006 blev et åbent brev offentliggjort i adskillige aviser i Storbritannnien. Dette brev, underskrevet af mange muslimske grupper herunder MAB og MCB beskyldte den britiske politik for angrebene: "Det er vort synspunkt at den nuværende britiske regering sætter civiles liv på spil såvel her i UK som i udlandet."

Det er kommet frem, at Mohammed Sidique Khan blev forstødt af sin fadet da han giftede sig med den kvinde han selv valgte fremfor den importerede brud i et arrangeret ægteskab af hans familie. Hvis hans far ikke havde være så fastlåst i sin "fremmedartede" indstilling og havde accepteret hans brud er det muligt, at Khan aldrig ville være blevet inddraget i radikale elementer.

Der er nu for tiden store ghettoer i de fleste større byer udelukkende med muslimske samfund, hvor urdu og bangla tales langt oftere end engelsk. Disse samfund er i visse tilfælde - trods de venstreorienteredes protester - "forbudte områder" for ikke-muslimer. Multikulturalismen har opmuntret indvandrede til at følse sig 'specielle' og anderledes og har intet gjort for at hjælpe disse individer fra sådanne samfund til at blive assimileret eller integreret i det Britiske samfund. Hvis nogen tillader sig at henvise til disse "forbudte områder" da er ordet "islamofob" brugt som et våben mod dem. Når en biskop (Michael Nazir-Ali) siger, at sådanne "forbudte områder" eksisterer får han dødstrusler fra muslimerne.

Kristne forkyndere får direkte at vide af en muslimsk politi hjælpebetjent, at de ikke må missionere i "muslimske områder." Således er der blandt visse individer i politiet "forbudte områder." Men for Storbritanniens venstreorienterede og liberale er alene det at henlede opmærksomheden på sådanne sandheder en "islamofobisk" handling. Omtrent samtidig med at han sammenlignede muslimerne i England med jøderne under Hitler, opfordrede Osama Saeed muslimerne til at samarbejde med politiet. I Tayside i Dundee har politiet oprettet en Special Branch afdeling med formål at bekæmpe ekstremisme. Nu er Tayside politiet blevet involveret i en kontrovers der omhandler hunde og muslimer.

Går vi i hundene?

Storbritannien er kendt for at være en nation af hundeelskere. Men for muslimerne i landet og udenfor er problemet med hunde en kilde til strid. I Iran blev en 70 årig mand, i februar i år, idømt 30 piskeslag og en fængselsdom for den "forbrydelse" at have gået tur med sin hund.

Muhammed, Islams grundlægger havde "problemer" med hunde. I Hadiths af Imam Muslim, "Allah's Budbringer (må fred være med ham) gav ordre til at dræbe hunde, og han udsendte mænd til Medinas gadehjørner for at de skulle dræbes." Senere blev denne ordre ændret så hunde der bruges til arbejde skulle spares. Politiet er afhængige af sporhunde i jagten på eksplosiver og narkotiske stoffer. De er også afhængige af hunde til brug for pågribelse af visse kriminelle. I Tayside benyttede Poltitet her fornylig en kær 6 uger gammel schæferhundehvalp ved navn Rebel i et reklamefremstød.

Rebel sad udstillet i en politmands kasket, i en brochure der blev uddelt i Tayside. Brochuren skulle også udstilles i butiksvinduer. Politiet var absolut ikke forberedt på den reaktion det medførte.

Historien blev gengivet i Daily Mail, Telegraph, Fox News, Metro, The Scotsman og Press Association.

Billedet af Rebel blev benyttet fordi han var født som en ud af et kuld i et hvalpeopdrætsprogram med det formål at fremavle politihunde. Mange havde været på besøg på Tayside Polits website da billeder af ham blev sat på siden sammen med en "hvalpedagbog." Man regnede helt sikkert med, at hans fotogene evner, sammen med at han nu var kendt, ville blive hilst velkomment af publikum. Presseforlydender hævder, at muslimerne har klaget over billedet af hunden og at nogle muslimske butiksejere havde nægtet at udstille brochuren. Problemet blev forstærket af et byrådsmedlem fra Dundee, Mohammed Asif, der også er leder af Tayside Join Police Board. Asif var den der mente, at nogle muslimer "ville kunne" finde billedet krænkende. Alle beretninger om, at muslimerne er krænkede stammer fra dette byrådsmedlem, der har opnået at blive offentligt kendt gennem pressens fremstilling. Han påstod, at nogle butiksejere "ikke ville udstille postkort."

Asif sagde: "Min bekymring var, at det ikke ville blive hilst velkommen af alle samfundslag. Med hunden på kortene ville det være spild af ressourcer at uddele dem i disse samfund. Mennesker der ejer butiker vil bare ikke udstille kortene. Men politiet har sagt til mig, at det var en forglemmelse fra deres side og at, hvis de havde vidst, at det ville vække uro, da ville de ikke have gjort det."

Osama Saeed mener at Asif er blevet misforstået. Han hævder: "Det står ikke tydeligt for mig, at Mohammed Asif, har nævnt nogetsteds at muslimerne som en trosretning ville finde dette krænkende. Dette forekommer at være en klage grundlagt på kultur fremfor religion. Der er ikke noget grundlag i Islam for at tage anstød af en simpelt billede med en lille hvalp."

Som følge af Mohammed Asifs kommentarer har Tayside Politi undskyldt for deres "forglemmelse" og en talsmand fastslog at, "de ikke havde søgt råd hos etatens rådgiver før offentliggørelse og uddelingen af postkortene. Dette var en forglemmelse og vi undskylder for den krænkelse det kan have afstedkommer." Kommentarerne i Daily Mail og Telegraph er næste ensstemmige rasende.

Problemet med muslimer der føler sig krænkede på grund af hunde har været oppe i medierne før. Den 27. juni rapporterede The Express, at en skrivelse fra Britains Transport Department har gjort sig til talsmand for, at sporhunde ikke må komme i kontakt med passagererne, efter at muslimer har klaget over at kontakt med hunde var "uacceptabelt."

British Transport Police benytter sporhunde på jernbanestationer for at opsnuse sprængstoffer. Efter eksplosionerne i undergrundstogene den 7.7.2005 og forsøgene på bombninger i undergrunds banen den 21. juni 2005 sammen med forsøg på bombeangreb på tyske tog i 2006, har politiet en pligt til at beskytte borgerne fra potentielle bombemænd.

Rapporten fra Transport Department, fastslår, at muslimske passagerer havde klaget når de kom i kontakt med sporhunde der blev benyttet i et forsøg der blev udført på alle passagerer i tog fra Brighton. Rapporten fastslog også at et andet forsøg, der fandt sted i Heathrow Express Platform, hvor alle mulige passagerer blev ført igennem bodyscanners ligeledes var krænkende for de muslimske kvinder.

Til al held for den offentlige sikkerhed vil British Tranport Police ikke ændre sine metoder. En talsmand sagde: "Vi er fuldstændig klar over og hensyntagende over kulturelle følelser. BTP betjente har magt til at standse og undersøge enhver iflg. paragraf 44 i Terrorloven. Dette indbefatter brugen af hunde og hundeførere, der benyttes til at finde hvilkensomhelst genstand de er optrænet til."

I en anden Britisk news report, give en anbefaling af Association of Chief Police Officers (Acpo). Dette råd består af ledende politichefer fra hele landet. Det fastslås, at når raids foretages i muslimske moskeer og muslimske hjem, skal sporhunde bære "støvletter" for ikke at krænke muslimernes følelser.

Anbefalingen fra Acpo siger: "Vi forsøger at sikre at politistyrkerne tager behørigt hensyn til de følelser mennesker har overfor hunde for at sikre os, at de ikke går imod nogen religiøse eller kulturelle holdninger i menneskers hjem. Dette understeges, og styrkerne arbejder hen imod at gennemføre det."

Terrorismens mål er at forsøge at forandre situationen. IRA bombede London, Manchester og andre steder som et skridt på vej mod uafhængighed. Det ser ud til - tre år efter 7.7., at det britiske samfund bøjer sig bagover for at gøre muslimerne bedre tilpas. På den måde ser det ud til, at de fire bombemænd fra 7.7, 2005 har haft succes.

Det etableredes bedrag

I februar 2008 2008, chokerede ærkebiskoppen Rowan Williams fra Canterbury hele nationen med sit forslag om, at sharia lov i Storbritannien var "uundgåeligt." Se også denne artikel på Synopsis. I sidste uge tog en højesteretsdommer et skridt i følgeskab med Rowan Williams, han havde uden tvivl glem den fjendlighed som ærkebispens udtalelser havde frembragt. Dommeren, Lord Philips of Worth Travers var gæstetaler i en moske i Østlondon, hvis formand er dr. Muhammed Abdul Bari, den nuværende chef for Muslim Council of Britani. Dommeren påstod, at Sharia lov kunne spille en rolle i britisk lovgivning, f. eks. til brug i mægling.

Den øverste dommer påstod at der var en "udbredt misforståelse" omkring sharia og fortsatte: "Der er ingen grund til at sharia principper, eller nogen anden religiøs lovform ikke skulle kunne danne basis for mægling eller andre former for alternative løsninger på uoverensstemmelser." Hele talen kan ses på video. Philips støttede ikke afhugning af lemmer eller stening, men han forekom ikke at vide, at ifølge sharia er en kvindes vidnesbyrd kun halvt så meget værd som mandens. Således er det i komplet opposition til den Britiske lovgivnings grundprincip. Et vidnes forklaring bedømmes på dets gyldighed ikke på hvilket køn personen tilhører.

Dommeren sagde: "Det må være muligt, i dette land, for de som indgår en kontraktmæssig aftale at blive enige om, at aftalen skal følge anden lov end den Engelske." Hans kommentarer fremkaldt blandede reaktioner.

Charles Moore, der skriver i The Telegraph bemærkede at Ed Husain, forfatter til bogen The Islamist var blevet yderligtgående efter at have besøgt Østlondons Moske. Moore fastslog: Sharia går i sin grundsubstans ind for et borgerskab, hvor jøder og kristne er 2. klassesborgere. De 4 skoler i Sharia siger om straffen for frafald - at forlade troen - er døden."

I hælene på Lord Philips of Worth Traver's tale siger en ledende britisk sagfører, Stephen Hockman QC, at det er "uundgåeligt" at sharia lov benyttes i England.

En bigamist kan få syv års fængsel, hvis han dømmes. Alligevel anerkender den britiske regering muslimsk polygami og tillader, at der udbetales understøttelse til en muslim's flere hustruer. Der er noget helt galt. Sådanne udbetalinger giver tilskyndelse til - langt fra at være ofre for en Nazi undertrykkelse - at muslimerne i visse tilfælde får særlig positiv forskelsbehandling. Denne side ved sharia er allerede blevet anerkendt og indarbejdet i britisk lovgivning ad bagdøren.

Britisk Politi er vant til at blive anklaget for racisme, og personligt har jeg været vidne til racemæssig politi overgreb i 1970' og 80'erne. I 1999 viste en stor undersøgelse at Politiet "som institution var racistisk." I stedet for ganske enkelt at gøre noget ved det har politiet strakt det ud i det latterlige. Det forekommer at politiet er mere bekymrede for at optræde politisk korrekt end de er interesserede i at bekæmpe kriminalitet.

I 2002 2002 blev en tidligere tv-vært arresteret for "mistanke om opfordring til racehad." Robin Page's forbrydelse havde været offentligt at sige, "Hvis du er vegetar, sort, muslim, asylsøgende, etbenet lesbisk lastbilchauffør, da vil jeg have samme rettigheder som dig." Page kæmpede i 5 år for at blive renset. Han modtog 4000£ i erstatning i januar i år fra Gloucestershire Politi.

I Luton, Bedfordshire, blev en politibetjent tvunget til at søge sin afsked i januar 2008 januar 2008 for at have udført en practical joke med en muslimsk ven og kollega. Under et juleselskab havde han givet den muslimske politibetjent en flaske vin og en pakke bacon. Muslimen havde selv syntes det var yderst morsom og havde ikke klaget, men hans overordnede kunne ikke se det sjove i situationen.

I maj, i år, blev en 18 årig bilkører bedt om at fjerne sit St. George Flag, der var inden i hans bil. Ben Smith fik at vide, af en politmand, at flaget (Englands National flag) kunne opfattes som racistisk overfor immigranterne. Politibetjenten sagde, at Smith ville få en bøde hvis han ikke fulgte ordren.

Liberale som er lokkeduer for Islamismen

Det er hverken politiets pligt eller under deres myndighed af omfortolke loven. Kun Parlamentet kan forandre lov. Sørgeligt at Parlamentet har indført Human Rights Act i 1988, der har gjort Britisk Lov til en underordnet lov overfor Den Europæiske Konvention om Menneskerettigheder fra 1950. Dommerne har fortolket denne lovgivning således, at afghanske terrorister ikke kan udvises til deres hjemland, hvis de kan blive udsat for tortur ved hjemkomsten.

Abu Qatada, der betragtes som Al-Queda's ambassadør i Europa, "ankom ulovligt til England i 1988. Han blev dømt, in absentia, af en jordansk ret på anklager om terrorisme. Men i sidste måned blev Qatada løsladt fra fængselet, hvor han havde afventet udvisning, og han fik tilladelse til at blive i England. Han vil modtage velfærdsydelser fra de britiske skatteydere. På lignende vis går Yasser al-Sira rundt i Maida Vale i Vestlondon. Han blev dømt i Ægypten for planlægningen af et bombeangreb der dærbte en 6 år gammel pige. Alligevel er han på fri fod i England.

Engelske læsere bedes ikke læse dette link da det indeholder navnet på en mistænkt terrorist der fornylig er blevet frigivet fra Belmarsh Fængsel, hvor han har været siden 2001. En af hans terrormisænkte samarbejdspartnere blev udvist til Frankrig i 2006. Jeg har jævnligt skrevet om denne mand, ligesom mange britiske aviser. Men nu, hvis jeg afslører hans navn til britiske læsere (dette site er registreret i USA) vil jeg kunne blive fundet skyldig i foragt for retten, det selvom en Britisk webside har navngivet ham.

I sidste uge sidste uge blev dette algieriske individ, der har ventet på udvisning i 7 år frigivet. Dommeren hr. Justice Mitting, har bestemt, at denne mand kun skal identificeres i den engelske presse som "U", det selvom Indenrigsministeriet har beskrevet ham som "en førende organisator og medhjælper til terrorhandlinger."

Det er trist, at vi allerede har en øverste dommer i England (Justice Eady) der har benyttet Englands Human Rights Acts til fuldstændigt at omfortolke, hvad forfatningen udstikker som injurie. Som et resultat af David Eady's nidkærhed vandt i 2004, George Galloway en injuriesag. Sagen blev ikke vundet, fordi en rapport der påstår, at den venstreorienterede politiker havde modtaget penge af Saddam Hussein ikke var rigtig, men fordi Galloway ikke havde haft lejlighed til at kommentere sagen før den blev kendt i offentligheden.

Lovgivningen indført af regeringen i 2000 havde til formål at imødegå terrorisme og alvorlig forbrydelse. Denne lovgivning blev indført for at kun få offentlige Råd skal undersøge individers gøren og laden og elektroniske kommunikation. Nu er der 792 instanser - omfattende individer der hverken er kvalificerede til at foretage undersøgelser eller er direkte valgt - med tilladelse til at snage og dele information om enkelte borgere. Ikke valgte ansatte i Rådene nyder hidtil uset magt til at kunne sætte borgere under observation af den mindste grund - såsom om en persons hund tilsviner fortovet eller ej.

Ved at lade britisk lov underlægge sig principper i 1950 ECHR, er vi ved at forberede os på at holde udsalg med britisk selvstændighed til EU og Lissabon Traktaten, den britiske regering mishandler de forfatningsmæssige rettigheder hos alle borgerne, være sig muslimer eller ikke-muslimer. Selvudnævnte bedømmere af, hvad er rigtigt/forkert, eksisterer i alle livets områder. Uddannelse ingen undtagelse. Jeg har tidligere skrevet om, hvordan muslimsk indoktrinering har infiltreret skoler i såvel Amerika som England.

Det seneste eksempel på en sådan indoktrinering skete ved Cheshire skole tirsdag den 1. juli. Eleverne i en klasse ved Alsager High School blev tvunget til at deltage i et rollespil, hvor de skulle forestille at de var muslimer.

Lærerinden viste eleverne en film om Islam inden rollespillet blev igangsat. Bedetæpper blev anbragt. To børn skulle iføre sig muslimsk hovedtøj og børnene skulle knæle på gulvet og bede til Allah. En forældre klagede: "Lærerinden bad derpå klassen om at skaffe vand for at vaske fødderne. Kort sagt, mit barn blev tvunget til at opføre sig som en muslim og bede til Allah."

To drenge nægtede at "tilbede" den muslimske gud og blev som en konsekvens straffet med en eftersidning. Fem forældrepar klagede. En forældre Sharon Luinen, sagde til en lokalavis: "Det kan ikke passe, det er at gå for langt. Jeg kan forstå, at de skal lære om andre religioner, det kan jeg leve med, men det er at gå for vidt at straffe, fordi de ikke vil deltage i en muslimsk bøn. Af få dem til at bede til Allah, som de ikke tror på, er forkert og det der forarger mig, er at de fik at vide at de ikke handlede med respekt."

Cheshire Byråd har i gangsat en undersøgelse af sagen. Det ser ud til at de to drenge blev straffet for ikke at have haft "respekt" for profeten Muhammed. Hele klassen blev snydt for et frikvarter fordi de skulle foretage denne forestilling. En bedstefar til en elev sagde: "Det er så forkasteligt, jeg kan ikke udtrykke det på anden vis...men hvis muslimerne blev bedt om at gå i Kirke på søndag og modtage nadveren, da ville der blive krig."

For tiden ser det ud til at politikere, kristne ledere og medlemmer af lovgivningsapparatet forsøger at forandre samfundet for at få det til at tilpasse sig muslimerne. Når jeg hører folk som Peter Osborne og andre sammenligne med muslimernes situation i Storbritannien med åget hos jøderne under Hitler bliver jeg forvirret. På intet tidspunkt forsøgte politikere eller religøse ledere at få det tyske samfund til at fremstå mere jødevenligt.

http://www.familysecuritymatters.org/publications/id.551/pub_detail.asp

Family Security Matters Contributing Editor Adrian
Morgan is a British based writer and artist who has written for Western
Resistance since its inception. He also writes for Spero News. He has
previously contributed to various publications, including the Guardian
and New Scientist and is a former Fellow of the Royal Anthropological
Society. Feedback: editorialdirector@familysecuritymatters.org.


Andre artikler af Adrian Morgan ved klik.

4 kommentarer:

Anonym sagde ...

Fremragende artikel i anledning af racismedagen! Kun ved at stå standhaftigt imod kan den snigende islamisme i vort samfund bekæmpes.

Thomas Bolding Hansen sagde ...

Min gode gamle FFI ven, Aggie (Aldrig mødt ham i virkeligheden - han er jo også bøsse, så frygter man jo spild tid på flirter, så det blev kun ved snakken), de fik mig lokket mig med på Western Resistance i sin tid, men han spillede en rolle i at valgte at tage journaliststudiet, åbnede mine øjne for journalistikkens kvaliteter.

At for at skrive nogenlunde forståeligt, og klart, er journalistuddannelsen ikke helt tosset.

Olsen sagde ...

Thomas B. H.
Næ, så Aggie er hans 'kælenavn.' Han er altid værd at læse og altid meget grundig og, for nogle, er hans artikler også for lange. Jeg har et par stykker liggende, meget lange, om civilisationernes sammenstød på Shakespeare's tid af 'Aggiedrengen.' De kommer engang. Der er måske ingen der orker læse dem, men så har jeg haft
fornøjelsen, og det er det vigtigste med dette bloggeri.

Det nyhedsmedie der engagerer dig er superheldig for du er selv yderst velskrivende og vidende.

Thomas Bolding Hansen sagde ...

Det mest fantastiske ved Aggie er hans arbejdstempo, det tager kun den halve tid for ham at skrive en lang artikel, af hvad det tager de fleste.

Og tak for rosen:)

Related Posts with Thumbnails