søndag den 4. maj 2014

Åbent brev til Islams Gud fra en tvivler

Et Åbent Brev til Islams Gud


AMIL IMANI                                            

Det er selvindlysende at for at være muslim så skal man tro på Allah ved at anerkende ham som din eneste herre, acceptere Muhammad som Allahs elskede budbringer og betragte Koranen som et bogstaveligt værk, og en perfekt håndbog til livet.

Jeg forsøgte virkelig hårdt, men det var en forfærdelig tid at være muslim. Derfor besluttede jeg at skrive dette åbne brev i håb om at modtage nogle tilfredsstillende svar på de mange spørgsmål der gav mig store problemer.

Fra livets første åndedrag til dødens sidste bombarderer Islam os hensynsløst: Overgiv dig helt og fuldt til Allah, bed om hans hjælp, lad ham tage beslutningerne for dig og føre dit liv, stil ikke spørgsmål til noget, da det at stille spørgsmål er som Satans hvisken, han som søger at føre dig på vildspor.

Islam siger at Allah er  javaab-ul-doaa, (anmodningerne/bønnernes  svarer) og at vi hos ham skal anmode om alt og søge hjælp med alt.

Nuvel, jeg gør lige præcist som jeg får at vide, jeg bønfalder Allah i form at dette åbne brev om at give mig svar på nogle af mine adskillige og bekymrende spørgsmål.

Der må være noget helt besynderligt galt med mig. Jeg er på vej til at overdrage min forespørgsel og tillade andre, guddommelige eller ikke, til at tænke for mig. Hvis jeg lod Allah udføre alt min tænken og bestemme for mig. hvorfor har jeg så fået min egen hjerne? Jeg har udfordret det guddommelige i Islam. Således har jeg allerede begået fejl i prøven da jeg jo ikke har overgivet mig helt og aldeles til Allah, og ved at stille spørgsmål ikke har sat hele min tro og tillid til ham.

Jeg har brugt en del af mit liv til at forsøge at få nogle tilfredsstillende svar om Islam udfra de islamiske skrifter og myndigheder, dog uden succes. Langt oftere får jeg svar der er i konflikt med hinanden, forvirrende svar og endog direkte modstridende udtalelser.

Derfor besluttede jeg at fremføre nogle at de forvirrende svar der blev mig givet i dette åbne brev direkte til Islams Gud, Allah, med det oprigtige håb om udfrielse fra tvivlens gnavende smerte.

Jeg skal gøre mit allerbedste for at opføre mig med værdighed og passende højtideligt over for Allah. Jeg vil ikke på noget tidspunkt være ubehøvlet, da han jo, under alle omstændigheder, er ophavsmanden til dette storslåede univers som Islam hævder.  At være ubehøvlet er ikke min stil. Jeg er slet ikke sådan overfor nogen andre, og derfor så langt mindre over for et formodet ubegribeligt storslået væsen.

Listen over mine spørgsmål er i sandhed lang. Her er så nogle af dem, ikke nødvendigvis i rækkefølge efter vigtighed, og præsenteret i al ydmyghed for Allah, Islams Herre. For mig er alle spørgsmål lige vigtige og at sætte dem i vigtighedsrækkefølge er uden mening. Lad mig nu få begyndt.

Jeg har ingen illusioner om egen Storhed og formoder så absolut ikke at vide særlig meget. Jeg er blot en oprigtig Søger efter sandhed, og det er i denne ånd at jeg ydmygst har udarbejdet dette skriv for dig Allah. Jeg håber ikke jeg opfattes som uden ærbødighed ved at henvende mig til dig som Allah.  

Jeg indser virkelig og i bund og grund at jeg er ubetydelig i det store verdensbillede. Men igen, du har skabt mig derfor må jeg dog være noget værd. Det er denne erkendelse der giver mig mod til at henvende mig til Dem med mine spørgsmål, Deres Velærværdighed.

Uden yderligere forsinkelse - hermed mine spørgsmål.

* Islam siger du er den uskabte Skaber. Jeg har det vanskeligt med den påstand. Selvfølgelig er jeg blot et menneske med begrænsninger og mit intellekt er næppe i stand til at begribe at noget kommer fra intet. Der er det gamle refræn, "intet kommer af intet, intet vil nogensinde kunne det” som mennesker har som en trosartikel og kendsgerning. Men igen, vi mennesker kan knap fatte ubegribelige ting der overskrider vor begrænsede logiske fornuft. Enhver klarlæggelse af denne formodning ville være yderst velkommen og hjælpsom.

* Nu vi er inde på det med at Skabe. Islam siger at du skabte Universet på budet: kon va yakoon (bliv og forbliv). Universet kom så til øjeblikkeligt på din kommando. Der er forskellige betragtninger om hele dette kompleks ved Skabelse som jeg ikke vil bekymre dig om. Lige nu er mit enkle spørgsmål: Herre, ved denne simple kommando kon va yakoon, skabte du dette ubeskriveligt fantastiske, storslåede Univers, dog tog dig nogle og tyve år at skrive din lille bog Koranen. Hvorfor tog det så lang tid? Lige nu frygter jeg at blive ramt af et lyn fordi jeg stiller dette påtrængende spørgsmål. Jeg håber du holder det tilbage og tillader at jeg fortsætter.

Derfor tror jeg, at jeg måske kan komme med en fornuftsforklaring, dog måske ikke en plausibel. Jeg sagde til mig selv, Min Herre, måske tog det tyve år, fordi Muhammad var analfabet og ikke kvik til at skrive dine diktater ned. Derfor. Og så dog var det alligevel yderst vanskeligt, absolut ikke let, at finde nogen der virkelig kunne nedskrive det blandt horden af vilde

Et opfølgningsspørgsmål! Hvorfor valgte et ophøjet Væsen, som du er, med al den ubeskriveligt store magt og evner, en araber der var analfabet, en medhjælper hos en rig enke, som din budbringer? Det er et mysterium. Kunne du ikke have valgt en Rabbi fra det nærliggende Medina, en Zoroastrisk Mobed, en kristen præst fra Mekka, en Hindu munk, en buddhistisk gejstlig?

Dette var mennesker der havde specialiseret sig i spørgsmål om religion, frem for en araber hvis eneste evne var at hjælpe med til at styre karavaner af kameler.

Jeg har set Islams præcise svar på alle spørgsmål: Ingen har ret til at spørge Allah om disse ting, han gør hvad der passer ham og ordinerer den han udpeger. Det er jo ikke noget svar. Det er undvigelse.

*Er du af hankøn, min Herre? Undskyld mig for at stille dette personlige spørgsmål. Grunden til det er du har så meget imod kvinder. Du fremfører at kvinder kun er det halve værd af mænd. Du ordinerer mænd som herskere over kvinder og så meget mere. Jeg forstår det bare ikke.Min lange livs erfaring med kvinder har overbevist mig om, at kvinder på alle måder er lige så meget værd som mænd, om ikke mere i visse henseender. Ikke mindst er kvinder de som giver livet, og som plejer de nye liv. Mænd er for evigt overlegne i at tage liv.

Videnskaben fortæller os at kvinder er ligeså egnede på ethvert andet område, end de som kræver brutal kraft. Men maskiner er mænd langt mere overlegne i brutal kraft og kvinder kan, og betjener de maskiner ligeså godt som mænd.

Er der noget nedarvet inferiørt eller ondt ved kvinder? Hvis det er tilfældet, så undskyld mig deres Nåde. Det er ikke dig der skabte dem således, ikke sandt?

Er det ikke en kendsgerning at de vilde chauvinistiske arabere på Muhammads tid er de som indførte denne undertrykkende indstilling mod kvinder og at Muhammad gav sin godkendelse til bedraget i dit navn?

*Mit næste spørgsmål drejer sig om religions rolle. Min begrænsede forståelse er at religions største opgave er at bringe mennesker der ikke er enige sammen. Det vil sige bringe enighed og venskab blandt de forskellige og diskuterende menneskegrupper. Islam fejler så ganske udtrykkeligt i denne opgave. Mens Muhammad levede, så holdt han hele tiden prædikener om adskillelse. Han underviste i et evangelium om Os mod Dem, troende mod vantro. Efter hans død har Muhammads efterfølgere fulgt denne doktrin.

Hvordan kan det at føje mere brændstof til en polarisering bringe enhedens fred når det Muhammad og hans disciple gjorde, og  fortsætter med er at dræbe ikke troende en masse og uden mindste nåde?

Når problemet skal gøres op, er kendsgerningen at Muhammad lige til sit sidste åndedrag havde sine disciple meget travlt med at dræbe hinanden i deres begær efter magt og førerskab. Og Islam har været på missionen med blodsudgydelse internt, som på vantro lige siden.

Uanset om jeg får svar eller ej på disse spørgsmål vil jeg vedblive med at fremføre flere af samme type i fremtiden. Hvem ved? Lige så usandsynligt som det kan forekomme kunne Allah måske virkelig betragte dem som passende og sende en anden af sine ærkeengle med en Koran der omhandler disse og andre bekymrende spørgsmål.  

Husk, at han gør lige hvad der passer ham og ordinerer den han ønsker.
                   
FamilySecurityMatters.org Contributing Editor Amil Imani is an Iranian-American writer, poet, satirist, novelist, essayist, literary translator, public speaker and political analyst who has been writing and speaking out about the danger of radical Islam both in America and internationally. He has become a formidable voice in the United States against the danger of global jihad and Islamization of America. He maintains a website at www.amilimani.com. Imani is the author of the riveting book Obama Meets Ahmadinejad and the thriller Operation Persian Gulf.
Imani has been educating Americans regarding the danger of radical Islam, and has encouraged democracy for Iran and helping the Iranian people. His numerous articles about radical Islam have been published in many newspapers and magazines around the world as well as in thousands of Internet magazines, websites and blogs. Imani's writings can be found on his website Amilimani.com. He is a regular go-to-guy on the Iranian issues on BBC World News. He is also 2010 honoree of EMET: "the Speaker of the Truth Award" at the Capitol Hill.
                       

http://www.familysecuritymatters.org/publications/detail/an-open-letter-to-the-god-of-islam?f=must_reads#ixzz2q065EMuG

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails