onsdag den 28. maj 2014

Skilte forvirrer og giver ulykker!

Drevet til distraktion i trafikken


Når man kører og kommer til et kryds er det undertiden vanskeligt at orientere sig hvis der er  masser af skilte, afkørsler og måske også noge trafiklys.

At forsøge at regne ud om man befinder sig i den rigtige kørebane er vanskeligt på nogle få sekunder. Måske er det som skildret på billedet herunder, hvor man må forsøge af finde ud af hvor i alverden vejen fører hen. Andre gang sker det som næste billede skildrer. I sådanne tilfælde må man gætte og håbe det bedste. Uheldigvis er det som oftest en anden bilist der har gættet anderledes, og man ender nogle få centimeter fra hinanden - eller endnu værre.-   

Byplanlæggernes løsning og tafikeksperternes: Endnu flere skilte.

Afdøde Hans Monderman mente det dog var noget bagstræberisk, så derfor gjorde han noget ved det. Hans teori: Fjern alle skiltene. Lad bilisterne, fodgængerne og cyklisterne selv finde ud af det.

Hvis du nogensinde har er gået gennem et overfyldt område (undergrundsstationen på Manhattan Times Square f.eks. - er her en skildring jeg engang lavede, og du vil finde ud af, at alle er i stand til at navigere udmærket uden at hamre ind i i hinanden.

Det er ganske vidst at vore hjerner er i stand til at overskue overfyldte områder med masser af mennesker der i forskellig hastighed kører hver deres vej. Monderman anvendte dette vedr. trafik.

“En bred vej med en masse skilte fortæller en historie,” fortalte han Wired. "Der siges, bevæg dig fremad, vær ikke bange, gør det så hurtigt du kan, der er jo ingen grund til at være opmærksom på omgivelserne.” Den relative kaotiske følelse på steder som Times Square undergrundsstatitonen (Monderman benyttede ikke selv det eksempel, men pointen holder) kræver at menneskene er opmærksomme og regner ud hvordan de kommer fra A til B uden at hamre ind i C, D og E. Derfor besluttede Monderman at se hvad der sker når man gør det samme med trafikveje.

En af Mondermans første real-live forsøg var et vejkryds i Drachten, Holland, se billederne før og efter. Bemærk det store antal markeringer, trafiklys, skilte og andre signaler på første billede, og hvordan de næsten alle er borte på det næste. Der er endda fodgængerovergange.
Som Wilson Quarterly opsummerede, var eksperimentet en succes:
Resultaterne var forbløffende. Uden chikaner eller advarselslys kørte bilerne langsommere, så langsomt at Mondermans måleapparat ikke kunne registrere hastighederne. Fremfor klarhed og opsplitning havde han skabt forvirring og dermed årvågenhed. Usikker på hvem der hørte til hvor tilpassede bilisterne sig mere.

Frem for at give bilisterne en forkørselsret - en fartbegrænsning eller en chikane - havde han gennem den nye måde at lave vejen på en forfinet vis anvist den rette handlemåde.

Mondermans model kaldes “delt plads” og har vist sig at reducere antallet af trafikuheld og dermed også dødsfald. Wilson Quarterly bemærker at selvom mængden af trafikken i Drachtens rundkørsel blev forøget med 33%  efter ombygnngen, var trængslen nedsat og der var halvt så mange trafikuheld.

Dette var til trods for den kendsgerning -- eller som Monderman argumenterede, -- fordi alle synes at være særlig opmærksom i krydset. “Trods den betragtelige forøgelse i sikkerheden, anså både bilister som cyklister stedet som værende mere farligt.”

Som Monderman argumenterer så skyldes det, at  den der kører ind i krydset er tvunget til at sætte farten ned og tænke sig mere om før man begiver sig ud i trafikken.

Mange andre har kopieret Drachten modellen i forskellige udgaver og med lignende resultater. Byen Carmel i Indiana har f. eks. 60 rundkørsler, om ikke flere, (og det med blot 80000 indbyggere). Siden 1990’erne har byen erstattet lyssignaler med rundkørsler, og med udmærkede (dog selvopgivne) resultater: “hvor rundkørsler har erstattet trafiklys eller stopskilte ved vejkryds, er antallet af tilskadekomne i ulykker faldet med cirka 80%, og antallet af ulykker med cirka 40%.”

Monderman der døde for nogle år siden har sandsynligvis reddet mange liv ved blot at kræve at vi er opmærksomme bag rattet.


Bonus Fakta: Den berømteste fodgængerovergang i verden kan meget vel være den på Abbey Road i London, på grund af det ikoniske Beatles album hvor man ser bandet gå over gader der. Hvis du ønsker at se mennesker benytte overgangen, ja så kan du - der er et webkamera 24/7 på stedet.

2 kommentarer:

Sebastian sagde ...

Endnu en interessant blogpost, dog en lille bitte smule forvirrende.

"har vist sig at reducere antallet af trafikuheld og dermed også menneskeliv."

Går ud fra at "menneskeliv" skulle have været: dødsfald.

Olsen sagde ...

Tak Sebastian

Selvfølgelig har du ret. Bliver rettet.

Related Posts with Thumbnails