mandag den 16. marts 2015

Hillary Clinton - Det Muslimske Broderskab - og emails

'Hillary Clinton - Det Muslimske Broderskab - og email

Mindst tre af Hillary Clinton topmedhjælpere - herunder en med bånd til Det Muslimske Broderskab - benyttede email der lå på Clintons private server mens hun var Udenrigsminister fortæller adskillige rapporter.
Hillary Clinton and Huma Abedin

På en nyhedskonference tirsdag i FN talte Clinton om mediernes afsløring af, at hun udførte sin opgave som udenrigsminister ved at benytte en privat emailkonto i stedet for det krypterede, sikre og arkiverende regeringssystem.

Clinton_Abedin2
Hun erkendte hun havde slettet tusinder af personlige mails og sagde hun havde overdraget vigtige beskedersm hun dømte som arbejdsrelaterede  til Statsdepartementet.

Men åbenbart var Clinton ikke den eneste i forvaltningen der benyttede private email. Weekly Standard skribenten Stephen Hayes fortalte Fox News, “To af Hillary Clintons topmedhjælpere benyttede personlige email da de var ansat i State Department.”

Hayes omtalte helt specifikt Clintons stabschef Cheryl Mills og Huma Abedin, der har været Clintons vicestabschef i rigtig lang tid. Abedin og Clinton arbejdede tæt sammen i næsten 20 år.

“The State Department har bevis på dette,” sagde han.

I en anden rapport påstod sladderwebsitet Gawker at både Abedin og Philippe Reines, Clintosn kommunikationsstrateger benyttede de privat emailadresser.Abedin’s emails ville kunne være af særlig interesse fordi hun er kendt for forbindelser med Det Muslimske Broderskab - en gruppe der er opsat på at “ødelægge Vestesn civilisation indefra” - og andre islamiske overherredømmetilhængere.
abedin_email
Hayes sagde, “Jeg tror spørgsmålet må være: Emailede de med Hillary Clinton fra deres personlige emailadresser til hendes personlige emailadresse tilknyttet State Department sager, om Benghazi, herunder følsomme fortrolige informationer? Det er de spørgsmål jeg mener Trey Gowdy og  the House Benghazi Committee ønsker at se noget nærmere på.”

Regerings vagthunden Judicial Watch har anlagt sag mod State Department og søger indsigt i alle emails fra 2009 til 2013 mellem Clinton, Abedin og Nagla Mahmoud, hustru til lederen af Det Muslimske Broderskab, Mohammed Morsi.

“Nu ved vi hvorfor State Department ikke ønsker at svare på vores specifikke anmodning om Hillary Clinton og Huma Abedins kommunikationer,” sagde Judicial Watch præsident Tom Fitton i en udtalelse. “State Department krænkede FOIA loven frem for at indrømme at den ikke kunne og ville lede efter de hemmelige konti som man har kendt til i årevis. Dette søgsmål viser hvordan Obama administrationens seneste forsøg på at dække over noget ikke blot er indenrigspolitik, men har betragtelige udenrigspolitiske forgreninger.”
Abedin_Clinton
Transformere Amerika

Abedin og Clinton arbejdede tæt sammen i næsten 20 år som WND har fortalt udførligt om. Det Muslimske Broderskab og forbindelser med islamiske overherredømmefortalere omfatter ikke kun Abedins mor og far der begge har nære bånd til al-Queda fronter, men Abedin selv.

Nogle store nyhedsmediers profil af Abedin går ud på at hun blev født af pakistanske og indiske forældre, uden at gå videre i detaljer med hendes families oprindelse og historie.

Som WND rapporterede, så har et manifest ved det herskende saudiske monarki gjort opmærksom på at et institut, hvor Abedin arbejdede har været helt fremme med en stor plan om at mobilisere U.S. muslimske minoriteter for at transformere Amerika til en slags Saudi lignende islamisk stat, ifølge den arabisk sprogede forsker Walid Shoebat.

Clinton_Abedin3

Abedin var medredaktør i et dusin år for Journal of Muslim Minority Affairs. Instituttet - grundlagt af hendes afdøde far og for tiden under ledelse af hendes mor - får støtte af Muslim World League, en islamisk organisation i den hellige by i Saudi Arabien Mecca, og blev grundlagt af ledere fra Det Muslimske Broderskab.

Manifestet fra 2002 viser at “Muslim Minority Affairs” - mobiliseringen af muslimske samfund i USA for at sprede Islam i stedet for at lade sig assimilere i befolkningen - er en vigtig strategi i de igangværende bestræbelse for at indføre islamisk styre i Amerika og en global Sharia, eller islamisk lov “i vor moderne tid.”

WND rapporterede at Abedin også var medlem af bestyrelsen for Muslim Student Association, der er en frontgruppe for Det Muslimske Broderskab, hvilket blev slået fast i et dokument i 1991 som et bevis under retssagen om terrorfinansiering af den Texas baserede Holy Land Foundation.

abedin

Ved hendes fars saudisk finansierede islamiske tænketank kunne, WND fortælle,  at Abedin arbejdede sammen med Abdullah Omar Naseef der er under anklage for at finansiere al-Queda grupper.

Naseef er meget nært knyttet til Abedin familien.

WND var først med at fortælle, at Huma’s mor, Saleha Abedin, var den officielle repræsentant for Naseef’s terrorprægede Muslim World League i 1990’erne.

Shoebat har tidligere fortalt at som en af de 63 ledere af Muslim Sisterhood, en de facto version af Det Muslimske Broderskab, arbejdede Saleha Abedin sammen med Nagla Ali Mahmoud hustru til Det Muslimske Broderskabs Mohammed Morsi, Egyptens nu væltede præsident.

Saleha Abedin og Morsi’s hustru var begge medlemmer Sisterhood’s Guidance Bureau, dokumenterer Shoebat.
.
Huma arbejdede med  al-Qaida front figur


Abdullah Omar Naseef er generalsekretær for Muslim World League, en islamisk såkaldt velgørenhedsorganisation kendt for at give støtte til terroristgrupper, herunder der af U.S. regeringen er erklæret som en officiel al-Queda gruppe.

Instituttet grundlagt af Huma Anedins far var, som det fortælles en stilfærdig, men aktiv støtte af Naseef.

Instituttet betegner sig selv som “den eneste lærde institution der er dedikeret til det systematiske studium af muslimske samfund i ikke muslimske samfund rundt om i verden.”

Clinton_Abedin5

Huma arbejdede for Journal of Muslim Minority Affairs’s i redaktionen fra 2002 til 2008.

Dokumenter som Shoebat er i besiddelse af afslørede at Naseef arbejdede i bestyrelsen med Huma fra december 2002 til december 2003.

Naseef’s pludselige udtræden af bestyrelsen i december 2003 falder sammen med det tidspunkt, hvor forskellige velgørenhedsorganisationer under ledelse af Naseef’s Muslim World Leagu blev erklæret som ulovlige terrorisme fronter over hele verden, herunder af U.S. og FN.

MWL, oprettet i Mecca i 1982 betegner sig selv som en af de største islamiske NGO organisationer.

Men ifølge dokumenter fra U.S regeringen og vidneudsagn fra egne embedsmænd er man i bund og grund betalt af den saudiske regeringe.

MWL er blevet anklaget for forbindelser med terrorister, ligesom de forskellige forgreninger herunder International Islamic Relief Organization, eller IIRO, og Al Haramain, der af U.S. og FN er blevet erklæret som en finansiel støtte af terror.

Faktisk hævdede Skatteministeriet i en pressemeddelelse i september 2004 at Al Haramain havde “direkte forbindelser” med Osama bin Laden. Gruppen er nu forbudt over hele verden af FN Sikkerhedsråds komiteens resolution 1267.

Der har længe været anklager om at IIRO og MWL også gentagne gange har støttet al-Queda.
I 1993 fortælles af bin Laden fortalte en sympatisør at MWL var en af hans tre mest vigtige velgørenhedsfronter.

En profil på Anti-Defamation League af MWL beskylder gruppen for at gøde jorden for en “fundamentalistiske fortolkning af Islam rundt om i verden gennem et omfattende netværk af velgørenhedsorganisationer og tilknyttede organisationer.”

“Den ideologiske rygrad er baseret på et ekstremistiske fortolkning af Islam” fastslår profilen, “og adskillige af dens tilknyttede grupper og individer har bånd til terrorrelateret aktivitet.”“
abedin2
I 2003, dokumenterede U.S. News and World Report, at sammen med MWL’s donationer var der hele tiden en “syndflod af Wahhabist litteratur.”

“Kritikere fremfører at Wahhabismens mere ekstrem holdninger - mistro til vantro, at man kalder rivaliserende sekter for frafaldne, og betoningen af voldelig jihad - har lagt grundlaget for terroristgrupper rundt om i verden,” fortsatte rapporten.

En egyptisk-amerikansk taxichauffør, Ihab Mohamed Ali Nawawi, blev arresteret i Florida i 1990 under anklage for at han var en al-Queda ‘sovende’ agent og tidligere personlig pilot for bin Laden. Han skulle også have arbejdet for den pakistanske gren af MWL.

MWL, grundlagde i 1988 Al Haramain Islamic Foundation, der har fået afdelinger i cirka 50 lande, herunder for en tid en i Oregon, indtil den blev betegnet som en terroristorganisation.  

Tidligt i 1990’erne fremkom der bevis at at fonden betalte islamistiske militante i Somalia og Bosnien, og en CIA rapport fra 1996 beskrev i detaljer de bosniske militære forbindelser.
Huma_Abedin
U.S. Finansministeriet betegnede Al Haramains kontorer i Kenys og Tanzania som støtter af terrorisme for deres rolle i planlægningen og udførelsen af bombningen af to amerikanske ambassader i Østafrika i 1988. The Comoros Islands kontoret blev også betegning som støtte for det “blev benyttet som platform og infiltreringsrute for udøverne af 1988 bombningerne.”

The New York Times fortalte i 2003, at Al Haramain havde givet midler til den indonesiske terroristgruppe Jemaah Islamiyah der var ansvarligt for bomben på Bali i 2002 der slog 202 mennesker ihjel. Det indonesiske kontor blev senere betegnet som en terroristenhed af Finansministeriet.

Februar 2004 indefrøs Skatteministeriet alle Al Haramains finensielle værdier efter en efterforskning, hvilket fik den saudiske regering til at fravælge organisationen og lade den blive til en anden gruppe Saudi National Commission for Relief and Charity Work Abroad.
I september 2004, betegnede U.S. Al Haramain som en terrorist organisation.

Juni 2008, benyttede Finansministeriet terroristbetegnelsen for al Al-Haramain aktivitet i verden.

Bin Laden’s svoger

I August 2006, betegnede Finansministeriet også den filippinske og indonesiske gren af MWL som betalende for terroristenheder og for “at facilitere støtte til al-Queda ig tilknyttede terroristgrupper.”

Finansministeriet tilføjede: “Abd Al Hamid Sulaiman Al-Muhilm en høststående IIRO embedsmand (chef for den Østlige gren) i Saudi Arabien har benyttet sin stilling til at betale al-Queda netværk i Sydøstasien. Al-Mujil har en længere fortid med at støtte islamiske militante grupper og han har opretholdt en celle af regulære finansstøtter i Mellemøsten der støtter ekstremistiske formål.”

I 1980’erne var Mohammed Jamal Khalifa, Osama bin Ladens, svoger chef for kontorerne på Filippinerne for IIRO. Khalifa er belvet knyttet til Manila baserede planer om at ramme Paven og U.S. luftfartselskaber.

IIRO er også blevet anklaget for at yde støtte til Hamas, radikale i Algeriet, baser med militante i Afghanistan og den egyptiske terrorgruppe Al-Gamaa al-Islamiyya.

The New York Post fortalte af familier til 9/11 ofre har lagt sag an mod IIRO og andre muslimske organisationer for at have spillet “hovedroller i hvidvaskning af midler til terrorister i bombningen af ambassaderne i Afrika i 1998,” og for at have været involveret i “finansiering, ‘ hjælp og støtte’ til terroristerne ved World Trade Center bombningen i 1993.”

‘Regeringen i Saudi Arabiens rolle

I en retssag i Canada indrømmede, Arafat El-Asahi, den canadiske driektør for både IIRO og MWL, at velgørenhedsmidlerne er nært knyttet til regeringen i Saudi Arabien,

El-Asahi fastslog:
“The Muslim World League, der er medlem af IIRO, er en organisation der udelukkende er betalt af regeringen. Med andre ord, arbejder jeg for regeringen i Saudi Arabien. Jeg er ansat af den regering.”

“For det andet er IIRO en hjælpeforanstaltning for den organisation hvilket betyder at vi er kontrolleret i alle vore aktiviteter og planer af regeringen i Saudi Arabien. Det bør man huske på, tak,”

Trods alle forgreningerne der benyttes i finansieringen af terror har U.S. regeringen aldrig betegnet MWL selv som terrorfinansierende. Mange har spekuleret på om U.S. har forsøgt ikke at stille den saudiske regering i et dårligt lys.

Clinton_Abedin7
Huma’s mor repræsenterede Muslim World League

Saleha Abedin er blevet citeret i forskellige presseberetninger som både repræsentant for MWL og som delegeret for velgørenhedsorganisationen.

I 2995 fortalte Washington Times om en kvindekonference arragneret af FN i Beijing der opfordrede regeringer over hele verden til at give kvinder statistisk lighed med mænd på arbejdspladser.

Rapporten citerede Saleha Abedin, der overværede konferencen som delegeret og som “også repræsenterer Muslim World League med base i Saudi Arabien og den muslimske NGO sammenslutning.”

FN websitet henviser til en rapport op til konferencen i Beijing der også har Abedin på listen som repræsentant for MWL.

Websitet lagde en artikel fra det nu nedlagte Unted States Information Agency hvor man citerer Abedin og fortæller at hun overværede konferencen i Beijin som “delegeret for Muslim World League og medlem af Muslim Women’s NGO caucus.”

I artiklen står Abedin under en kortere navn, “Dr. Saleha Mahmoud, direktør for I Institute of Muslim Minority Affairs.”

WND bekræftede at omtalte individ er Huma Abedins mord. Rapporterne stavede en del af Abedins navn forkert. Hendes fulde professionelle navn er undertiden - Saleha Mahmood Abedin S.
Clinton_Abedin6
Hillarys hyldest

Saleha Mahmood stod tidligere i spidsen for Muslim Minority Affairs i U.K. og var delegeret for  Muslim World League, en islamisk fundamentalistisk gruppe som Osama bin Laden skulle have fortalt en medarbejder var en af hans vigtigste velgørenheds grupper.

February 2010, talte Clinton ved Dar Al-Hekma College i Jeddah, Saudi Arabien, hvor Abedin på det tidspunkt var associeret professor i sociologi.

Efter Clinton var blevet introduceret af Abedin hyldede hun arbejdet af den terror tilknyttede professor.

“Jeg vil sige nogle særlige ord om Dr. Saleha Abedin” sagde Clinton. “I hørte hende præsentere det meget spændende partnerskab der er blevet oprettet mellem colleges og universiteter  United States og dette college. Det er banebrydende arbejde for at skabe disse relationer.”

Clinton fortsatte, “Men jeg må indrømme noget som Dr. Abedin ikke har gjort opmærksom på, og det er at jeg næsten har familiemæssige bånd med dette college. Dr. Abedins datter, en af hendes tre døtre, er min vicestabschef, Huma Abedin, der begyndte at arbejde for mig da hun var studerende ved George Washington University in Washington, D.C.”

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails