torsdag den 5. marts 2015

Lighedskampen 'Messiaser'

‘Ligheds’ kampenFor et stykke tid siden skrev tyveknægte i England en besked på væggen i et hjem de havde plyndret. “RIGE SKIDERIKKER!”

De to ord indfangede hele ånden i den politiserede vision om lighed - at det er forkasteligt når nogen har det bedre end andre.

Det er naturligvis ikke den eneste betydning af lighed, men det er den altdominerende politiske mening i praksis, hvor økonomiske “forskelle” og “huller” helt automatisk behandles som “uligheder.” Hvis en race eller etnisk gruppe har en lavere indkomst end en anden så bliver det automatisk kaldt “diskrimination” af mange i politik, i medierne og akademiet.

Det har ingen betydning, hvor meget bevis der er på at nogle grupper arbejder hårdere i skolen, udretter mere, og bruger flere år på at uddanne sig, studere for at at opnå værdifulde egenskaber inden for medicin, videnskab, ingeniørarbejde. Hvis de økonomiske resultater ikke er ens, så behandles det som en forurettelse, og et tegn på et “uretfærdigt” samfund.

Retorikken hos kloge mennesker roder ofte rundt i den uigendrivelige kendsgerning at livet er uretfærdigt med påstanden om at en given institution eller samfund er uretfærdigt..

Børn der fødes i familier der lader dem vokse op med kærlighed og omsorg for at de kan opnå viden, værdier og disciplin der vil gøre dem til værdifulde medlemmer af samfundet har langt større chancer for økonomisk succes sammen med andre succeser i voksenlivet, end børn der er opvokset i familier der mangler disse kvaliteter.

Undersøgelser viser at børn hvis forældre har professionelle karrierer, bruger næsten dobbelt så mange ord per time med deres børn end arbejderklasseforældre - og adskillige gange så mange ord per time som børn i familier på velfærdsydelser. Det er således helt uundgåeligt at børn med disse forskellige baggrunde skulle få lige chancer for økonomisk succes eller andre succeser i voksenlivet.

Den fatale fejl der begås er imidlertid, når man indsamler statistik om ansatte i en særlig virksomhed eller anden institution behandler forskellene i ansættelsesvilkår, løn eller forfremmelse med  mennesker i forskellige grupper for dermed at vise at deres arbejdsgiver diskriminerer.

Alt for mange godtroende mennesker falder for den formodning at uretfærdigheden der udledes at de indsamlede statistikker er sand.

Værre er det at nogle mennesker falder for den ide, at politikerne rette op på livets uretfærdighed ved at slå ned på arbejdsgivere. Men når den tid kommer da et barn vokset op i forskellige miljøer skal i job, ja så er skaden allerede sket. .

Problemet for børn opvokset i familier og samfund der ikke forbereder dem på et produktivt liv er, at de dermed bliver en redningsplanke for politikere, advokater og forskellige sociale ‘Messiaser’ der står klar til at føre en voldsomt korstog, hvis prisen blot er god.

Mange i medierne og blandt intelligentsiaen er bare alt for parate til at være med på vognen, i lighedens hellige navn. Men lighed i hvad?

Lighed for loven er en fundamental værdi i et anstændigt samfund. Men lighed i behandling er ingen metode til at garantere lighed i udkommer.

Tværtimod, så er ens behandling med til at gøre gøre lighed i udkommer usandsynlig, da ingen i praksis er lig med en anden i hele raden af evner og egenskaber der kræves i det virkelige liv. Når det kommer til præstation, så kan den samme mand ikke præstere det samme på forskellige dage, og meget mindre i forskellige perioder af hans liv.

Det som muligvis er en spontan roden rundt hos den store offentlighed om de meget forskellige tolkninger af orden “lighed, kan blive en omhyggelig dyrket metode hos politikere, advokater og andre der er dygtige til retorik for at udnytte den forvirring til egen fordel. .

Uden hensyn til de faktiske sager om forskellige evner og belønninger til forskellige individer og grupper, så kræver politiske korstog en skurk der kan angribes - en skurk der ikke lige befinder sig i vælgerens familie eller samfund. Advokater skal også bruge en skurk de kan sagsøge. Medierne og intelligentsiaen er også tiltrukket af korstog mod ondskabens magter.  

Men uanset om det er et korstog eller en sag, så er en forvirret opfattelse af lighed formlen for en aldrig aflsuttede strid der kan flå et helt samfund i stykker - og det er allerede sket i mange lande.  
About the Author
Thomas Sowell is a senior fellow at the Hoover Institution, Stanford University, Stanford, CA 94305. His website is www.tsowell.com. To find out more about Thomas Sowell and read features by other Creators Syndicate columnists and cartoonists, visit the Creators Syndicate Web page at www.creators.com.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails