torsdag den 5. maj 2016

5. maj. En befrielsesdag til det bedre? Etiopien

75 årsdagen for Etiopiens befrielse - Intet er blevet bedreDen 5. maj er det 75 års dagen i det moderne Afrikas historie. På den dag satte britiske styrker Hailie Selassie tilbage på magtens trone som Kejser af Etiopien. Selassie var blevet fordrevet fra landet af de fascistiske italienske styrker præcis fem år tidligere. Den ældste uafhængige nation i Afrika, ja faktiske en af de ældste nationer i verden, var blevet genskabt.

Fascisterne var slemme. Brugen af giftgas var især forkastelig, men historien om den Anden-Italien-Etiopien Krig kan ikke falde ind under et forhold knyttet til dårlig europæisk kolonistyre og ædle oprindelige afrikanske nationer, som vi har fået at vide og er blevet undervist i. Den krigs lære er nyttig i forståelsen af verden i dag.  

Etiopien, som de fleste større nationer i Den Gamle Verden, var et imperium med herskende klasser og et undertrykt folk - ligesom Iran eller Irak, eller Tyrkiet, eller Pakistan eller Kina, eller mange andre problemfyldte steder i vor verden. Hailie Selassie var en oplyst tyran, men dog tyran, de herskede uden sine undersåtteres accept eller indflydelse - præcis som Benito Mussolini.

Hvad med fascisternes leder i denne krig? Mussolini var en kynisk politiker og hans motiver skal man ikke tage for gode varer, men de argumenter han brugte for at føre krig i Etiopien - argumenter der alle er forsvundet ned i glemselens mørke hul - var altså slet ikke så dårlige.

Tænk lidt over slaveriet, noget der ofte skildres som de onde hvide der undertrykte sorte. Faktisk var slaveri et forfærdende problem i Etiopien, og fascisterne præsenterede deres krig som værende mod slaveri. Boake Carter, en ven af Etiopiens sag, og som skrev lige før krigen mod Italien indledtes følte sig tvunget til at gøre opmærksom på: “I dag ud af nationens 10 millioner mennesker så er de 2 millioner faktisk slaver. Det vurderes at en ud af syv personer i Addis Abeba er slave... Faktisk betragtes slaver som kvæg på marken. De har ingen rettigheder og de skal arbejde fra morgen til aften.”

Så er der racespørgsmålet. De herskende etiopier betragtede faktisk sig selv som racemæssigt overlegne i forhold til deres undersåtter ligesom de højere kaster i Indien betragter de lavere som racemæssigt af mindre betydning. “Varna” er oversat til “farve.” Racismen eksisterer i Afrika og Asien uden europæerne har været involveret. Mærkelig nok,  som det kan forekomme os i dag, fortalte fascisterne, der længe forhånede nazismens racisme, verden at de bød sorte indfødte velkommen i fascistbevægelsen i i 1935 kunne en artikel i National Geographic berette: “Med italienerne i Eritrea,” at mange indfødte sorte og italienske fascisterne med glæde samarbejdede.

Tænk over de “undertrykte” som Mussolini lovede at gøre noget for - og hans aggressionskrig var fascisternes befrielseskrig mod lederne i Etiopien, og Mussolini kaldte denne italienske krig for “en krig for de fattige, de uden arveret og for proletariatet.” Mussolini, selv tidligere Marxist der altid holdt fast ved at Italiens Socialist Parti forlod ham, og han ikke forlod det, førte krig som enhver anden god Marxist -ja faktisk gennem hele 2. Verdenskrig.

Så var der den religiøse splittelse i Afrika. Mussolini, der også beskrev sig som “Forsvarer af Islam” fik et antal muslimske stammefolk til at kæmpe sammen med fascisterne mod den kristne Kejser Hailie Selassie.

Fordi italienerne især søgte efter og fik muslimske rekrutter fra nabolandene, nogle fra de samme stammefolk som vor præsident - nemlig kenyanske muslimer - ja de kunne ligeså godt have kæmpet sammen med Mussolini og mod Hailie Selassies styrker (ligesom Obamas forfædre højst sandsynligt ejede sorte afrikanere som slaver - som de hvide i Amerika).  

Afrika og det meste af Asien er et mareridt og har været det uanset hvem der vandt eller tabte krige. 75 år efter Det Etiopiske Imperium blev befriet fra italiensk styre, er “Etiopien” blevet splintret op i separate nationer efter grumme oprør, og forbliver splittet af sprog, religion og stamme.

Uafhængigheden har ikke gjort dette land til et lykkeligt sted. Etiopien ligger som nummer 148 ud af 178 i verden med hensyn til frihed, og som dets naboer er Etiopien ludfattigt. Problemerne i Afrika og Asien, der er forfærdelige skyldes ikke konsekvensen af rige europæere og amerikaneres indflydelse. Problemerne er konsekvenserne af bitre interne opgør der har strakt sig over hundreder af år.

Afrika her 60 år efter af-koloniseringen er stadig forfejlet og dybt voldelig. Etiopien, den første moderne nation i Afirka, fejrer sin 75 årsdag for udstødelsen af de italienske fascister fra deres nation. Er det blevet bedre? Helt ærligt - NEJ!

Problemerne i Afrika og det meste af Asien er ikke konsekvens af italienske besættelsestropper eller britisk imperialisme. Disse problemer er oldgamle, og tragisk nok - selvforskyldte.    


http://www.americanthinker.com/blog/2016/05/the_75th_anniversary_of_liberation_day_in_ethiopia.html#ixzz47NtOKOOJ

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails