lørdag den 21. maj 2016

Pave Frans' jihad mod kristendommen

Pave Frans’ jihad mod Kristendommen

Manden kendt som den “Katolske Pave” og “Kristi stedfortræder” - men som i lyset af det som følger muligvis snarere burde omtales med sit eget navn Jorge Mario Bergoglio—har netop givet et interview,der viser hvorfor “så mange mener han er anti-Krist.”
De mest slående karaktertræk følger her:
Kristus som krigsmager
På klassisk relativistisk facon hævder Jorge at:
Det er sandt at forestillingen om erobring er dybt nedarvet i Islams sjæl. Imidlertid er det også muligt at fortolke det der står i Mattæus Evangeliet - der hvor Jesus sendte sine disciple til alle nationer, som også værende en forestilling om erobring.
Kun en person der er meget uvidende eller fjendtlig over for Kristendommen kan komme med en sådan påstand. For at slå det helt åbenbare fast: Jo, Kristendommen og Islam søger at vinde konvertitter. Imidlertid var Jesu opfordring til at “gå ud for gør disciple af alle nationer,” hos Mattæus forstået og praktiseret på fredelig vis. Disciplene prædikede, mennesker omvendte sig. Ingen vold, ingen tvang. Faktisk var det kristne - de vigtigste disciplene og evangelisterne - der blev forfulgt og slået ihjel for at forkynde om Kristus, først af det hedenske Rom, senere - og stadig - af Islam.
Helt anderledes sagde Muhammad, “Jeg er blevet sendt med sværdet i hænderne for at sikre at ingen andre end Allah tilbedes - Allah der har lagt mine midler under spydets skygge og som påfører ydmygelse og foragt over de som ikke adlyder mine bud (The Al Qaeda Reader, p.12).”  Koranen er til overflod fyldt med ordrer om at udføre vold mod de som nægter at underlægge sig Islam - og jovist , på måder der slet ikke kan sammenlignet med volden i Det Gamle Testamente.
Ulig Kristendommens udbredelse er Islam blevet udbredt gennem sværdet. Dette er en simpel historisk kendsgerning,  som anerkendes af særligt europæiske ledere: Den helt overvældende del af det territorium der i dag udgør “den muslimske verden” blev taget fra ikke-muslimer gennem vold og blodsudgydelse.  To tredjedele af Kristendommen - Mellemøsten og Nordafrika - blev opslugt af Islam et århundrede efter dets grundlæggelse.  
Den eneste lighed mellem Kristendommen og Islam når det drejer sig om deres spredning er martyrer: Kristne blev martyrer grundet deres tro, muslimer gjorde alle der ikke benægtede deres tro til martyrer.  
Foragt for “kristne rødder” i Europa (eller foragt for sandheden)
Ifølge Jorge,når jeg hører tale om Europas kristne rødder, frygter jeg undertiden tonen, der kan forekomme triumferende eller endog hævngerrig. Den har kolonialistiske overtoner.”
Man forventer en sådan ahistorisk multikulturel gang sludder fra en håbløs ateist - ikke fra “paven.” En hurtig belæring for Jorge: “Europas kristne rødder” er en kendsgerning. I århundreder, efter den førnævnte islamiske erobring af Mellemøsten, Kristendommens oprindelige hjerteland, blev Europa hjertet og fremføreren af den kristne tro. Det er derfor det kaldes “Kristendommen.” Hvordan kan den hævdede stedfortræder, eller Kristi repræsentant, “frygte” denne kendsgerning og forhåne den som “triumferende eller endog hævngerrig?”
Kristendommen som en dørmåtte der byder Velkommen
Åbenbart for Jorge, kan europæerne udtrykke deres kristne tro og rødder - dog kun ved at være “velkommen” dørmåtter:
Jo, Europa har kristne rødder og det er Kristendommens ansvar at gøde, vande disse rødder. Men dette skal gøres i en tjenestens ånd, som ved Kristus der vaskede andres fødder. Kristendommens pligt over for Europa er en tjenestens pligt ...Kristendommens bidrag til en kultur er at den handler som Kristus der vaskede fødder.
Ifølge den katolske kirkes overhovedet er hele formålet og budskabet i Kristendommen således at “vaske fødder” - eller i denne kontekst, at tage imod millioner af muslimske immigranter, hvoraf mange er åbenlyst fjendtligt indstillede over for Kristendommen.
Jo, Kristus tjente og vaskede sine disciples fødder, og prædikede nåde og medfølelse - men det var næppe det eneste eller hovedformålet med hans mission. Han tilbød et helt verdenssyn grundlagt på teologiske sandheder. Når mennesker fejlede ved at profanere templet, vendte han ikke “den anden ,kind til” (og slet ikke vaskede han deres fødder), han piskede dem. Han prædikede ikke naivitet - åben dine døre for de som i meget lang tid har søgt, og stadig søger at du skal underlægge dig dem—men opfordrede til at være “kloge som slanger.”    Han talte om evigt helvede og pinsler - mere end nogen anden i hele Bibelen. Det er derfor Kristendommens forskellige denominationer traditionelt har holdt fast ved, at det at være kristen er langt mere end “at vaske fødder.”  
Men for Jorge, er de eneste aspekter i Kristendommen der er værd at give udtryk for de som gavner muslimske immigranter, hvoraf nogle hader og forfølger kristne i Europa.
Den muslimske verdens problemer: Vort fejl og vort ansvar
Da han blev spurgt om Europa har kapaciteten til at tage imod så mange immigranter sagde Jorge: “Det grundlæggende spørgsmål er, hvorfor der er så mange immigranter nu.” Som en ægte apologet for Islam gik han videre og citerede alt - og intet - våbenfabrikanter, sult, og som ekko af Obama administrationen, arbejdsløshed—som årsager til opstande i Mellemøsten samtidig med han ignorerede elefanten i glasbutikken: Islamisk kultur, der giver ikke fungerende, intolerante, voldelige, autoritære stammesamfund.
Se blot på Islams fødested, hvor islamisk lov meget streng håndhæves: Saudiarabien er mere velstående end de fleste nationer i Vesten og har ingen af de problemer Jorge citeres for; dog er  det også barbarisk, korrupt, og fjendtlig indstillet over for alle der ikke bekender sig til Islam.  Hvorfor?
I det samme Mattæus Evangelium som Jorge citerede fra for at gøre Jesu disciples mission den samme som Muhammads jihadisters mission erklærer Kristus “Pas på de falske profeter. De kommer til Jer i fåreklæder, men indeni er de sultne ulve. Ved deres frugter skal i kende dem.”
Hvis der nogensinde har været en person hvis indstilling synes at indeholde dette - en mand der besidder embedet med at være “repræsentant for Kristus”, men som giver magt til den historiske (og vedvarende) fjende af Kristendommen, der opfordrer europæerne til a
t se bort fra deres kristne arv og kun give udtryk for deres tro ved at “vaske fødder” eller underlægge sig muslimer - så passer Jorge Mario Bergoglio perfekt til den opgave.   
Raymond Ibrahim is a Shillman Fellow at the David Horowitz Freedom Center, a Judith Friedman Rosen Writing Fellow at the Middle East Forum and a CBN News contributor. He is the author of Crucified Again: Exposing Islam’s New War on Christians (2013) and The Al Qaeda Reader (2007).
http://www.frontpagemag.com/fpm/262921/pope-francis-jihad-christianity-raymond-ibrahim

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails