fredag den 2. januar 2015

Lad 2015 blive et Sandhedens År

Lad 2015 blive et sandhedens år

                                           
Lord Monckton                        
                               
For sådan cirka 13,8 milliarder år siden sagde Gud “Lad der blive Lys!” Og universet kom til på et øjeblik med sin spektakulære og evigt udvidende tilstand. Anvendelsen af Einsteins relativitetfysik i astronomien gjorde det muligt for en belgisk katolsk præst, Abbe Georges Lemaitre, tidligt i det 20. århundrede af erkende at der virkelig havde været et skabelsens øjeblik, ligesom 1. Mosebog beskriver. Videnskab og religiøs sandhed var sammenfaldende.

Hvordan ved vi så at Big Bang - kosmologiens udtryk for skabelsesøjeblikket - fandt sted for sådan cirka 14 milliarder år siden? En metode var NASA’s anisotropiske (dobbeltbrydende) sonde der passerede en enorm region i rummet og, ved at benytte sin rejse som udgangspunkt, målte uendelige variationer af intensiteten af kosmisk baggrundsstråling som er den allestedsnærværende rest af selve skabelsen.                                        
En anden metode omfatter, at man betragter med hvilken hastighed universet udvider og trækker sig sammen. Disse og andre metoder giver alle stort set samme svar. Vi ved derfor at det univers Gud skabte er meget gammelt.                    

En misforståelse af de mulige betydninger af det hebraiske ord for “dag” har ført nogle til at formode at universet blev til på blot seks dage. Faktisk blev det lavet i et splitsekund, og det har foldet sig ud ifølge Guds love lige siden. Hver “dag” i 1. Mosebog er en tidsalder./æon.

I Pentateuken beskrives Gud som “Sandhedens Gud.” Jesus Kristus beskrev sig selv som “Vejen, Sandheden og Livet.” Og han lovede at sende “Sandhedens Ånd,” trøsteren til støtte for de der tør fortælle sandheden midt mod verdens fjendtlighed.

Logikkens grundlæggende princip - så fundamentalt at det beklagelig sjældent omtalt i nogen lærebog - er at alt der er sandt er i overensstemmelse med alt andet der er sandt og alt der er falsk kan ikke være i samklang med alt der er sandt.

Fra dette princip følger nødvendigvis fysikkens love, hvorved universet er blevet styret siden det kom til - øjeblikket efter Big Bang, og det er sandheder så guddommelige som den kristne religions sandheder, og i overensstemmelse med dem.

Den ægte videnskabsmand, er hvad grundlæggeren af Østens videnskabelige metode, Abu Ali al-Haytham sagde han er: “Den som søger efter sandhed.” Teologi og videnskab rejser via åbenbaring og observation respektivt mod samme destination: Sandheden. Ibn al-Haytham.png

I dag er der imidlertid mange fraktioner der specialiserer sig i kunstfærdig rygtedannelse og benægtelse af sandheden - og ikke kun religionens sandhed, men også den sandhed som videnskabsforskere søger.

I politik har en fraktion - venstrefløjen - gjort sig det til en vane at være ondskabsfulde. Vanen med at vise foragt for objektiv sandhed er forbundet med store omkostninger og er farlig. Omkostningsfuld fordi det er dyrt at begå fejl og at vedblive med at begå fejl er på samme vis endnu mere omkostningstungt. Farligt, fordi venstrefløjen er en totalitær fraktion og den kræver på arrogant vis og påtvinger direkte afvisning, ikke at hvad der er sandt, men hvad der er “politisk korrekt” uanset om det er sandt eller ej.

Fascismen helt store løgn - en benhård venstrefløjsbevægelse der nu er udslettet - var at jøderne ikke var humane. Den helt store løgn hos kommunismen - der desværre stadig står stærkt i verdens mest befolkningsrige nation og lurer alle vegne - er at alle der ikke er enige i partilinjen ikke er mennesker, og kan slagtes uden forbehold. Disse to kæmpeløgne førte til mindst 100 millioner døde i det 20. århundrede.

Den store løgn hos den benhårde venstrefløjstoalitarismes nye ansigt - den ekstreme miljøbevægelse - er, at de som stiller spørgsmål ved, hvor meget opvarmning vi er årsag til ved at anvende en ud af 2500 dele af luften fra ilt til planteføde i de næste 100 år er anti-humane og burde henrettes. Med stadig øget hyppighed kræver de såkaldte “grønne” at der anlægges skue domstole mod typer som mig for “alvorlige forbrydelser mod menneskeheden” som en nu pensioneret NASA kommunist udtrykte det. “Slå dem ihjel, slå dem alle ihjel!” er deres råb.

Fælles for alle manifestationerne hos venstrefløjstotalitarismen er en udpræget foragt for selve konceptet med objektiv sandhed.

Hr. Obama siger at fødselsattesten på Det Hvide Hus’ hjemmeside er ægte. Den er helt klar falsk. Hr. Obama siger global opvarmning sker hurtigere end forventet. Det er slet ikke sket i de sidste 18 år og to måneder. Hr. Obama siger du kan beholde din faste læge, hvis du vil. Nej, det kan du ikke. Hr. Obama sagde han ville få styr på og skære ned på den nationale gæld. Han har mere end fordoblet den på blot 7 år.

Da jeg skrev en serie klummer om de helbredsmæssige farer ved homoseksualitet for nogle uger siden kom der vredesudbrud fra en fraktion - Venstrefløjen. De forsøgte at hævde at mine fakta og tal var forkerte. Dog er hver eneste fakta og tal ikke kun sandt, men også omhyggeligt dokumenteret. Hvorfor så denne reaktion, hvor man kræver at jeg falder på knæ? Fordi kendsgerningerne ikke passer til deres ideologi og partilinje, og partilinjen er langt den vigtigste.

Hr. Obama’s plan om at få det magthungrende EPA (miljøstyrelsen) til at fremføre love der vil knække nationens elektricitetets skabende system er forfatningstridigt på grund af Artikel 1, Sektion 1 i Forfatningen der overlader al lovgivende magt til Kongressen, og fordi Kongressen udtrykkeligt har forbudt EPA at regulere i kraftværkerne som de foreslår det nu. Det er sandheden. Men venstrefløjen bekymrer sig ikke om sandheden. Deres gennemførte foragt for den absolutte sandhed har gjort grin med demokratiet og Forfatningen.

Lad os derfor håbe, at i 2015 vil modstanderne af den lyvende venstrefløj i USA og andre steder holde fast på at slå sandheden fast, og kræve at venstrefløjen gør det samme. Venstrefløjen vil spytte og snerre, og vil følge Saul Alinsky taktikken med at nedværdige enhver der vover at fremføre sandheden.

Alligevel skal vi vedblive med at tale for den. Lad vort manifest for 2015 være manifestet som Livets Herre udtrykte for Pilatus: “Jeg er dertil født og dertil kommen til Verden, at jeg skal vidne om Sandheden. Hver den, som er af Sandheden, hører min Røst” Johannes 18:37.

Lad 2015 blive et sandhedens år, og lad venstrefløjen og deres mediepudler lære at sige sandheden, hele sandheden og kun sandheden, eller være for evigt tavse. Stor er Sandheden og står over alt andet.

Godt Nytår til alle og enhver.
author-image
Christopher Monckton of Brenchley, klimaskepticismens ‘ypperstepræst,’ har skrevet ledere til Yorkshire Post og rådgiver for Maragaret Thatcher, redaktør for den katolske avis The Universe, ordførende redaktør for Telegraph Sunday Magazine, medredaktør for Today, og rådgivende redaktør for Evening Standard. Han opfandt den storsælgende, i millionvis, "Eternity Puzzles," "Sudoku X" og står bag en lovende behandligsmetode mod infketioner. Se the Science & Public Policy Institute.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails