tirsdag den 27. januar 2015

Masser af olie - når eksperter tager grumme fejl

Masser af olie - advarsel til Mellemøsten


Selvom det i det store og hele blev ignoreret af de etablerede medier, blev USA førende olieproducent i fjerde kvartal 2013, og overgik Saudiarabien.

Milepælen er i overensstemmelse med påstande i en bog udgivet i 2005
“Black Gold Stranglehold: The Myth of Scarcity and the Politics of Oil,” af WND journalist Jerome R. Corsi og Craig Smith, grundlægger af Swiss America, førende forhandler af numismatisk kvalitetsguld.

Bogen der blev latterliggjort af mange industrianalytikere går imod teorien om at “olien er toppet” og som forudså, at man allerede havde nået højdepunktet for olieproduktion og at verden derfor kunne forvente en nedgang i mængden af tilgængelig olie.

Corsi og Smith forudså også at olien, der den gang kostede under 50 dollars per tønde, ville stige til 100 dollars per tønde, hvilket har været normen i de seneste år.                    

I oktober 2013 gav PIRA, et førende energikonsulentfirma i USA meddelelse om at United States have overhalet Saudiarabien som verden største olieproducent, da øgningen af udbyttet fra skiferolie har givet det næststørste olieboom i historien.

“Det var den seneste milepæl for U.S. olie sektoren forårsaget af skiferrevolutionen, der har vendt op og ned på den globale oliehandel,” rapporterede Reuters. “Selvom vi stadig er den største bruger af brændstof er øgningen af billig råolie til rådighed for de hjemlige raffinaderier noget der har gjort United States til en betragtelig eksportør af benzin og oliedestillater.”

PIRA sagde at væksten i U.S. olie produktionen er større end den samlede vækst hos de ni hurtigst voksende lande, og har dækket det meste af verdens netto efterspørgsel i de sidste to år.

“U.S.’s position som den største leverandør af olie i verden synes at være sikret i mange år fremefter.” sagde PIRA.

I deres bog som argumenterede mod “olien er toppet” - “Black Gold Stranglehold,” bemærkede Corsi og Smith, at U.S. Energy Information Administration vurderer at der på verdensbasis er beviste reserver af råolie, i 2005, totalt på 1,28 billioner tønder, mere end nogensinde, trods det opadgående forbrug siden midt 1970’erne.


På det tidspunkt gik olieeksperter i modsat retning, og forudså, at U.S. olie nedturen var i fuld gang og ikke kunne vendes.

Den 13. april 2008, fortalte Corsi på WND, om den dengang nyligt udgivne revurdering af
U.S. Geological Survey, der vurderer en skiferformation kendt som Bakken Foundation, strækkende sig fra North Dakota ind i Montana kan have op til 3-4,3 milliarder tønder teknisk mulig udvundet olie, på grund af de seneste fremskridt i produktionsteknologierne.

Tidligt i december 2013 bekræfter en skrivelse fra U.S. Energy Information Agency’s “Annual Energy Outlook 2014” at U.S. som verdens førende olieproducent forventes at fortsætte i den nærmeste fremtid.

Stadige forbedringer i avanceret teknologier i udvinding af råolie og naturgasproduktkionen fortsætter med at øge den indenlandske forsyning og genskabe U.S. energi økonomien,” rapporterede EIA’s 2014 energiforudsigelse.

Rapporten bemærkede at U.S. produktionen af råolie var projekteret til at øges med en årlig vækst på gennemsnitlig 0.8 millioner tønder om dagen frem til 2016, hvor olieproduktionen forventedes at nå hele 9,5 millioner tønder om dagen.”

Et hovedargument i “Black Gold Stranglehold” er at olie ikke er “fossilt brændstof” men snarere et abiotisk produkt der ikke kræver nedbrydning af dødt væv for at blive skabt.

I en anden bog gik Corsi ind for abiotik teorien, “The Great Oil Conspiracy: How the U.S. Government Hid the Nazi Discovery of Abiotic Oil from the American People,” (“Den Store Olie Konspiration: Hvordan U.S. regeringen skjulte Nazisternes opdagelse af abiotisk olie for det amerikanske folk) udgivet i 2012.

I “Den Store Olie Konspiration,” argumenterede Corsi for at de tyske kemikere havde udviklet en række ligninger kendt som Fischer-Tropsch beregningerne, der identificerede de kemiske reaktioner der gjorde nazisterne i stand til at udvikle syntetisk olie af kul. De kemiske ligninger, påstod Corsi, beskrev de reaktioner der sker dybt nede i jorden som skaber olien i en stadig foregående proces der fortsætter selv i dag.


http://www.wnd.com/2014/01/u-s-milestone-affirms-ridiculed-theory/#vRmwfxJQrrkvixch.99

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails