lørdag den 23. januar 2010

Islam og Slaveri

Islam og Slaveriet


En muslimsk læser har konfronteret mig med dette udsagn: "Det er kun den hvide race i USA der historisk set systematisk, brutalt, undertrykkende og på dyrisk vis har opført sig racistisk i den moderne verden. For selvfølgelig var der jo ingen racisme i Syden."


Jo netop Habibi, Amerika begyndte med slaver. Men mindre end et hundrede år efter, blev vi en nation der forkastede slaveriet. Du kan godt spørge, hvofor vi ikke befriede slaverne på samme dag som da vi stemte for vor Forfatning. Af samme grund som Muhammad accepterede slaveriet: Det var en praktisk mulighed der var tilstede på den tid da "slaveriet var indgroet i samfundsstrukturerne og dens øjeblikkelige ophør ville have skabt problemer som det ville blive umuligt at løse, og kun en drømmer ville have fremført et sådant visionært synspunkt."

Den eneste forskel på amerikanere og muslimer er, at Amerika forkastede slaveriet på nogle få årtier, mens det tog mere end tusind år for islam officielt at gøre det samme, og kun efter voldsom pres fra vestlige lande. Imidlertid er praksis med slaveri stadig eksisterende under islam.

Fordi Koranen accepterer og regulerer behandlingen af slaver har islam gjort mere for at beskytte og udvide slaveriet, end det ellers ville have været tilfældet.

white slavery in islamFlere billeder: White Slavery In Islam Photo Gallery

På grund af de udholdelige brutale forhold gjorde slaver importeret fra Østafrika med den hensigt at drive plantagerne i det muslimske Irak, oprør i løbet af en periode af 15 år (869-883 fvt - også kaldt Zanj Oprøret). Sorte Zanj slaver mener man har været med til at udgøre mindst halvdelen af befolkningen i nedre Irak i det 9. og 10. århundrede. Skønt Irak (under britisk mandat) forkastede slaveriet i 1924, har nogle stammesheiker stadig sorte slaver, som kaldes Abd, hvilket betyder tjener eller slave på arabisk.

Selv sorte der ikke er slaver er under voldsom diskrimination i Irak nu om stunder; sidste år håbede sorte irakere at Barack Obama ville vinde for at hjælpe dem til at få det bedre. Sådan er det med islams tolerance overfor aller racer.

Sudiarabien forkastede slaveriet i 1962. På papiret. Men Sheik Saleh Al-Fawzen, en berømt og æret religiøs autoritet i Saudiarabien vedkender: "Slaveri er den del af jihad, og jihad vil være her så længe der er islam."

Bare som en oplysning, så blev fire millioner afrikanske amerikanere i USA holdt som slaver i 1860 (Natl. Park Service Civil War Institute). På den anden side så kommer dødstallet for de 14 århundreder med muslimske slavetogter i Afrika nemt op på over 100 millioner.

Når det drejer sig om grusomhed, seksuel udnyttelse, foragt for menneskelivet og værdighed da behandlede muslimerne deres sorte slaver voldsomt meget værre end nogen Simon Legree. Sorte der konverterer til islam viser lidt om hvor ignorante, hvor dumme, hvor u-informerede om deres historie de egentlig er.

Så derfor Habibi, før du kritiserer Amerika for elendig behandling af slaverne i en fjern fortid, så tænk lige over hvad islam stadig gør overfor slaver i dag.

Fra Koranen, er det at blive sort en straf for vantro:

Sura Al-i-Imran, 3:106-107

På Dagen da nogle ansigter bliver hvide (bliver lyst op med), og nogle ansigter vil blive sorte: Til de ansigter der bliver sorte (vil der blive sagt): "Forkastede I Troen efter at have accepteret den? Smag derfor straffen for at have forkastet Troen."

Noter

Muslimerne:Deres religiøse læresætninger og praksiser af Andrew Rippin, side 241

Bernard Lewis. Race og slaveri i Mellemøsten, Kapitel 1 Slaveri

I en af de sørgeligste paradokser i menneskehedens historie var de humanitære reformer som følge af islam der resulterede i en omfattende udvikling i slavehandlen, indenfor og i stigende grad udenfor, det islamiske imperium. I Romerriget kom slavebefolkningen lejlighedsvis udefra, når et nyt territorium var erobret eller en invasion af barbarerne afvist, men oftest kom slaverne fra egne rækker. Dette var ikke muligt i det islamiske imperium. Resultatet var en stadig øgende omfattende import af slaver udefra.

Forklaring på, Zanj Oprørene

Da plantageøkonomien blomstrede og den arabiske befolkning blev stadig rigere, da blev landbrugsarbejdet og andet manuelt arbejde opfattet som værende fornedrende. Resultatet blev mangel på arbejdskraft som førte til et større slavemarked. Det er helt klart at et stort antal slaver blev eksporteret fra Østafrika; det bedste vidnesbyrd for dette er størrelsen af Zanj oprøret i Irak i det 9. århundrede, skønt ikke alle slaverne var Zanj. Der er kun lidt vidnesbyrd om hvor i Østafrika Zanj stammede fra, for navnet er åbenbart benyttet i en større sammenhæng, fremfor at betegne en særlig strækning af kysten fra omkring 3 grader Nord til 5 grader Syd, hvor navnet også benyttedes.

Zanj blev benyttet til at pleje og passe Tigris-Eufrat deltaet, der var blevet til et forladt marskområde, som et resultat af at bønder var flyttet og ved gentagne oversvømmelser. Dette kunne så genvindes gennem et intensivt arbejde. Velhavende proprietærer "havde modtaget store områder af landområder med tidevandsoversvømmelser på betingelse af, at det skulle kunne opdyrkes." Sukkerrør var en hovedafgrøde i plantagerne, særlig i Khuzestan Provinsen. Zanj arbejdede også i Mesopotamiens saltminer, særlig i Basra området. Deres arbejde var at fjerne den nitratholdige topjord, så jorden kunne dyrkes. Arbejdsbetingelserne blev også anset som ekstremt elendige. Mange andre folkeslag udover Zansj blev importeret til regionen.

LA Times, 14 Aug 2008, Babylon & Området

Abdul Hussein Abdul Razzaq ler højlydt når vi spørger om racisme er et problem i Irak. Som sort iraker siger Razzaq at han står overfor såvel arbejds- som social diskrimation og kun har en lille chance for at modtage en politisk udnævnelse eller blive valgt hvis han søger et offentligt arbejde.

Der er derfor Razzaq, journalist igennem flere år, fra den sydligt beliggende by Basra, håber at Barack Obama bliver uSA's næste præsident. Ikke alene vil det være godt for amerikanerne, siger han, det vil hjælpe sporte over hele verden. "Det vil bevise, at amerikanerne anerkender at sorte mennesker er lige så meget i stand til at besidde embeder som hvide. Det vil være en historisk milepæl for sorte over hele verden hvis Barack Obama vinder," sagde Razzaq.

Racisme er ikke noget nyt fænomen i Irak. Sorte blev bragt hertil som slaver fra Afrika for mere end 1000 år siden for at abrejde for velhavende jordejere i Basra, hvor det meste af Iraks sorte befolkning stadig bor. I dag, er en af fornærmelserne der rettes mod sorte ordet "Abd" hvilket betyder tjener eller slave på arabisk sagde Razzaq, der har grundlagt en politiske organisation ved navn Free Iraqis Movement for at presse på fro at få indført lige rettigheder for de sorte.
Den krybende Sharia, 20 Aug 2009, “Ramadan er Jihad måned”

Sheikh Saleh Al-Fawzan, et medlem af senior rådet for Wahhabi gejstlige der er ansvarlige for at skrive saudiske skolebøger fastslår: "Slaveriet er en del af Islam. Slaveriet er en del af jihad og jihad vil bestå sålænge der er Islam. Det er ikke fjernet."

Christian Action Magazine, Slaveriets Svøbe

Mens dødraten for slaver der blev transporteret over Atlanten var så høj som 10%, er dødsraten for slaver der døde under transport fra Trans Sahara og den østafrikanske slavehandel mellem 80-90%.

Mens de fleste slaver der med skib kom over Atlanten skulle arbejde med landbrug, da blev de fleste af slaverne til muslimerne i Mellemøsten brugt til seksuel udnyttelse som konkubiner i harems og til brug i militæret.

Mens mange børn af slaver født i Amerika og millioner af deres efterkommere er borgere i Brasilien og i USA i dag, er det kun få efterkommere af slaver der kom til Mellemøsten der overlevede.

Mens de fleste slaver det kom til Amerika kunne gifte sig og få familier, da blev de fleste af de mandlige salver der kom til Mellemøsten kastreret, og de fleste børn født af kvinderne blev dræbt ved fødslen.

Det anslås at muligvis så mange som 11 millioner afrikanere blev transporteret over Atlanten (95% gik til Syd- og Mellemamerika, hovedsagelig til portugiske, spanske og franske besiddelser. Kun 5% af slaverne kom til USA.)

Slaverne i Afrika - i den tidlige del af det 20. århundrede.

Imidlertid er mindst 28 millioner afrikanere blevet holdt som slaver i den muslimske del af Mellemøsten. Mindst 80% af de som blev tilfangetaget af muslimske slavehandlere regner man med døde før de nåede slavemarkederne, man mener at dødsraten fra de 14 århundreder med muslimske slavetogter til Afrika kan have kostet op til 112 millioner døde. Når man dertil lægger det antal som blev solgt på slavemarkederne er det samlede antal af afrikanske ofre gennem Trans Sahara og den østafrikanske slavehandel muligvis så højst som 140 millioner mennesker.

artikel fra plancks.constant.org

3 kommentarer:

semit sagde ...

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ws-jJHq2Q3U&feature=player_embedded]

Anonym sagde ...

"På Dagen da nogle ansigter bliver hvide (bliver lyst op med), og nogle ansigter vil blive sorte: Til de ansigter der bliver sorte (vil der blive sagt): "Forkastede I Troen efter at have accepteret den? Smag derfor straffen for at have forkastet Troen."

Nej nej nej.. Der er vidst en, der har misforstået verset.. Det handler ikke om hudfarve.. "On the Day when some faces will be (lit up with) white, and some faces will be (in the gloom of) black" (..)

Olsen sagde ...

Til anonym. Jeg kan tydeligt se din pointe.
Imidlertid følger der her en række citater der kan være med til at bevise, at de sorte ikke har den højeste status i traditionen.

Muhammad's Own Words - Racism

Ishaq:243 "I heard the Apostle say: 'Whoever wants to see Satan should look at Nabtal!' He was a black man with long flowing hair, inflamed eyes, and dark ruddy cheeks.... Allah sent down concerning him: 'To those who annoy the Prophet there is a painful doom." [9:61] "Gabriel came to Muhammad and said, 'If a black man comes to you his heart is more gross than a donkey's.'"

Ishaq:144 "A rock was put on a slave's chest. When Abu Bakr complained, they said, 'You are the one who corrupted him, so save him from his plight.' I will do so,' said Bakr. 'I have a black slave, tougher and stronger than Bilal, who is a heathen. I will exchange him. The transaction was carried out."
Qur'an 9:97 "The Arabs of the desert are the worst in unbelief and hypocrisy, and most fitted to be in ignorance of the command which Allah hath sent down to His Messenger."

Tabari II:11 "Shem, the son of Noah was the father of the Arabs, the Persians, and the Greeks; Ham was the father of the Black Africans; and Japheth was the father of the Turks and of Gog and Magog who were cousins of the Turks. Noah prayed that the prophets and apostles would be descended from Shem and kings would be from Japheth. He prayed that the African's color would change so that their descendants would be slaves to the Arabs and Turks."

Tabari II:21 "Ham [Africans] begat all those who are black and curly-haired, while Japheth [Turks] begat all those who are full-faced with small eyes, and Shem [Arabs] begat everyone who is handsome of face with beautiful hair. Noah prayed that the hair of Ham's descendants would not grow beyond their ears, and that whenever his descendants met Shem's, the latter would enslave them."

Tabari IX:69 "Arabs are the most noble people in lineage, the most prominent, and the best in deeds. We were the first to respond to the call of the Prophet. We are Allah's helpers and the viziers of His Messenger. We fight people until they believe in Allah. He who believes in Allah and His Messenger has protected his life and possessions from us. As for one who disbelieves, we will fight him forever in Allah's Cause. Killing him is a small matter to us."

Bukhari: V9B89N256 "Allah's Apostle said, 'You should listen to and obey your ruler even if he is a black African slave whose head looks like a raisin.'"

Ishaq:450 "It is your folly to fight the Apostle, for Allah's army is bound to disgrace you. We brought them to the pit. Hell was their meeting place. We collected them there, black slaves, men of no descent."
Ishaq:374 "The black troops and slaves of the Meccans cried out and the Muslims replied, 'Allah destroy your sight, you impious rascals.'"

Related Posts with Thumbnails