fredag den 15. januar 2010

Minareter og Babelstårne

Minareter og Babelstårnet

minarets
Photo Credit: cccme

Ifølge 1. Mosebog 11:1-9 gik Noah og hans familie ud af Arken og bosatte sig i landet Sinear. Den nye ,forbedrede version, af mennesket forsøgte derpå at bygge et tårn, hvis top skulle nå 'Himlen.' Dette arrogante forsøg gjorde Gud så vred at han forvirrede deres sprog således at mennesket blev spredt over hele kloden. Hebræernes Gud er svær at stille tilfreds.

På samme måde stemte schweizerne i sidste måned for et forbud mod opførelsen af nye minareter i deres hjemland, ikke fordi disse er religiøse strukturer, men snarere fordi de opfattes som en arrogant politisk manifestation der udfordrer schweizernes levevis.

I en moderne tid, med elektroniske vækkeure, e-mails, mobiltelefoner og SMS, nyhedsudsendelser døgnet rundt er der faktisk ikke brug for en muedzin der skal kalde stakkes godtroende muslimer sammen til bøn, og det fem gange om dagen. Faktisk har minareten aldrig været udelukkende en religiøs bygning: I krigstid benyttede muslimske krigere minareten som et vagttårn.

Muslimer kan godt klare sig uden dem. Hvis de blev tvunget til at fortælle sandheden, da ville de skulle indrømme at en minaret i en moderne, civiliseret verden er lige så nyttig som en venstreorienteret i et frit land.

Note:

Arab News, Man misforstår minareten

Uoverensstemmelsen over afstemningen i Schweiz, der gik imod bygningen af nye minareter, synes af indbefatte såvel politiske som forfatningsmæssige problemer. Mest bemærkelsesværdigt er genopbygningen af de mange højre-fløjs partier med fokus på emnet "Europæisk Kristen" identitet overfor en "islamisering af Europa," og den mulige konflikt mellem den demokratiske ret til at tage beslutninger gennem stemmeafgivning og det forfatningsmæssige princip om religionsfrihed. Alligevel er hovedargumentet til støtte for et forbud meget sjældent til debat.

Hovedårsagen i holdningen til forbuddet præsenteres i en brochure udsendt af "Folkets Forbunds Initiativ mod Minareter," hvilket er afstedkommet på initiativ af en provinsiel "Egerkinger Kommittee," og som fokuserer på betydningen af minareten. Hovedsynspunktet er med følgende vurdering: "Minareten er et udtryk for viljen og villigheden til at få politisk-religiøs magt." De to sider i flyer'en angiver at dette er hovedårsagen, fordi minareten "intet har at gøre med tro," og også med baggrund i det som den tyrkiske premierminister Recep Tayyip Erdogan sagde i 1997, da han sammenlignende, i et ordspil fra et digt af en osmannisk digter, minareterne med "bajonetterne" i en islamisk march mod magten.

Artikel fra plancksconstant.org

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails