lørdag den 2. januar 2010

Moderate muslimer og mangustere

Moderate muslimer og kære mangustere?

mesmerising mongoose
Fortryllende manguster
Foto af:
Leo Reynolds

Undertiden får jeg email fra læsere der mener vedkommende har behov for at påpege, at det kun er en lille særlig ekstrem sekt i Islam der er indblandet i de aktuelle terrorhandlinger, og at alle de andre retninger af Islam (og der er rigtig mange) er fredelige og harmløse; og at det er misvisende at beskylde hele Islam for de meget, meget fås forbrydelser.

Jeg er sådan set enig, jeg bryder mig imidlertid ikke om terrorristerne og jeg er helt sikkert ikke bange for muslimer fordi nogle få tusinde er indblandet i terror hver måned. Lad mig sige det helt klart: Flertallet af muslimer i Amerika (hvoraf vi kan kalde næsten dem alle moderate) er lovlydige, ikke voldelige og ikke nogen direkte trussel mod dette lands sikkerhed. Men det store problem med moderate muslimer er ikke at de ikke er jihadister, men at de er muslimer.

Jihadisterne kan ikke forvandle Amerika til et muslimsk land, uanset hvor mange byer de sprænger i luften, uanset hvor mange bygninger de ødelægger, uanset hvor mange uskyldiges liv de tager på en cafe ved en selvmordsbomber; Nej jeg er ikke bekymret over ekstremisterne, der er kun nogle få hundredetusind af dem, højt regnet. Problemet er de ti-millionsvis af moderate muslimer der infiltrerer et land. Det er de moderate muslimer der nægter at stege bacon når de får arbejde som kok.(1). Det er de moderate muslimer der insisterer på, at musik og kunst skal fjernes fra skolernes iúndervisningsplan.(2). Det er de moderate muslimer der kræver at en fabriks produktionslinje skal standses så han kan bede.(3). Det er de moderate muslimer der ved enhver lejlighed finder noget anstødeligt ved vestlig kultur og som kræver tilpasning til hans religiøse behov.

Hvis vi lader flere muslimer komme ind i landet vil vi langsomt miste alt det der gør Amerika til Amerika. Vore helligdage krænker dem, vore reklamer krænker dem, vore film og underholdning krænker dem, vore strande krænker dem, vore skoler krænker dem, enhver lille del af den moderne civilisation krænker dem og til sidst vil vi være gennemførte d'himmier uden at vi har løsnet et skud, uden at vi er klar over det, og uden at en krig er blevet erklæret. Da vi nu ikke kan skyde dem, da er der ingen forsvar mod moderate muslimer. Den eneste kur er at forbyde yderligere import af dem og at deportere enhver praktiserende muslim.

Ikke fordi de udgør nogen fysisk fare - men fordi de kulturelt set er destruktive.

Vedrørende billedet af mangusteren: De blev importeret til Vestindien for at dræbe rotter og slanger, men de endte med at ødelægge næsten enhver del af smådyrelivet. USA, Australien og mange andre lande har klogeligt forbudt import at visse arter af mangustere netop, fordi mangustere ikke kan integrere sig det lokale dyresamfund, idet de udsletter alt på deres egen størrelse eller mindre. Den eneste kur mod inficeringen af mangustere er et totalt forbud af indførelse af dem og en gennemført deportation af de resterende.

Noter:

(1):

Planck's Constant, 13 Ting der skal overvejes før man ansætter muslimer

En muslimsk kok sagsøger Met Politiet efter at være blevet bedt om at koge svinekødspølser og bacon til morgenmad.

Hasanali Khoja anklager politistyrken for religiøst diskrimination efter at den nægtede at garantere ham at han ikke ville komme til at have noget med svinekød at gøre. (Se evt. denne artikel på synopsis om frisører).

(2):

Planck's Constant, Hvornår er der for mange muslimer?

Nogle forældre er også imod brugen af musikinstrumenter i musikundervisningen, idet de frygter forbindelsen med popmusik og Vestens ungdomskultur, som de betragter som gennemsyret af stoffer og sex. Der har endog været krav om separate legeområder og separate klasser for drenge og piger, hvilket ville være mod skolernes opbygning.


(3):

Planck's Constant, Muslimer og de forskellige jihad

Psykologisk jihad er blevet ført her i sidste uge ved Dell Computers kontorer efter at somaliske muslimske løsarbejdere gik fra deres arbejde, og påstod at de ikke fik lov til at overholde deres bedetider. Situationen blev udnyttet af islamistiske organisationer såsom CAIR, og Human Rights Commission, der fik Dell til at give efter for arbejdernes krav der omfattede kompensation for løn som var blevet tilbageholdt grundet arbejdsnedlæggelsen. Det er meget symbolsk at denne 'Jihad af Da'wa' sker ved Dell, en af verdens største og førende computerfirmaer, ejet af Michael Dell, en af landets rigeste mænd, der tilfældigvis er jøde. Den kendsgerning at Dell dominerer computermarkedet i Israel kunne være endnu en grund til at CAIR ønsker at fremstille dem som 'anti-muslimsk' og truer med en boykot af deres produkter.

Frækheden hos løsarbejderne der kræver at deres religiøse 'behov' bliver indfriet har intet at gøre med religionsfrihed eller borgerrettigheder. Det er et forsøg på at bringe Islam ind på det amerikanske arbejdsmarked under dække af 'tolerance og diversitet.' Endnu mere oprørende er det at Dell indvilligede i at give de ansatte optræning i muslimers 'betingelser.' Denne oplæring er ganske enkelt en øvelse i d'himmitude og et yderligere forsøg på at fremme Islam ved at tvinge arbejderne til at overlære lektioner i Islam, snedigt omtalt af CAIR som "extra træning i religiøs tilpasningspolitikker og praksis." Uden tvivl vil CAIR kræve at sende "talere" til træning af Dells ledelse og af Dells ansatte om, 'hvordan man tilpasser sig muslimer behov' (også kendt som d'himmitude)


Artikel fra plancksconstant.org

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails