mandag den 14. april 2014

Hvorfor nogle indvandrere klarer sig bedre end andre!

En Tiger af en bog

Thomas SowellProfessor Amy Chua fra Yale Jura skolen er bedre kendt som en “Tiger Mom,” på grund af hendes konsekvente måde, med kærlighed, i opdragelsen af hendes børn. Hun og ægtemanden Jed Rubenfeld (også professor fra Yale skolen) har skrevet det som måske vil være den bedste bog i år.
 

Den har titlen The Triple Package, fordi de argumenterer for at der er tre kvaliteter der kendetegner særlig succesrige grupper i Amerika. Disse tre kvaliteter, siger de er et overlegenheds kompleks, usikkerhed og impuls kontrol. Uanset om man nu ‘køber’ deres teori eller ej, så vil man blive meget, meget oplyst af deres forsøg på at bevise den. I processen skyder de mange af de populære meninger om opadgående mobilitet i Amerika ned, og om den type mennesker for hvem det lykkes.

På et tidspunkt hvor så mange i akademiske kredse og i medierne proklamerer at den fattige ikke længere er i stand til at komme ‘fremad’ i Amerika, påpeger Amy Chua og Jed Rubenfeld at det større forskningsprojekt der er nået til den konklusion har udeladt - immigranter.

Med deres egne ord, “Skønt det sjældent nævnes i mediernes reportager, viste forskningen at nedgangen i opadgående mobilitet i Amerika, i udpræget grad ekskluderer immigranter og deres børn. I Pew Foundation studiet der oftest citeres som bevis på nedturen i opadgående mobilitet i USA advares præcist om at deres resultater ikke gælder ‘immigrant familier,’ for hvem ‘den amerikanske drøm er i live og trives.’”


Visse immigrantgrupper er gået kommet videre, fremad, selvom de ankom med meget få penge og undertiden med kun ganske lidt engelskkundskaber. “Næsten 25% af de nigerianske husholdninger tjener over 100.000 dollars om året” i Amerika påpeger forfatterne, sammenlignet med sølle 11% af de sorte amerikanske husholdninger.

Andre grupper der har haft en dramatisk fremgang i årenes løb omfatter Mormoner, immigranter fra Indien og Iran og flygtninge fra Cuba der kom hertil da Fidel Castro satte sig på magten tilbage i 1958.

De cubanere måtte forlade al deres ejendom og selvom de havde været læger eller andre professionelle på Cuba, måtte de begynde helt forfra i Amerika, “tæt pakket sammen i små lejligheder, og de blev opvaskere, viceværter, og tomatplukkere.” Men omkring 1990, var de cubanske husholdninger blevet middelklasse og det dobbelt så hurtigt som anglo-amerikanere.

Amerikanere fra Indien har de højeste indkomster hos nogen etnisk gruppe fortæller forskningen, “med kinesere, iranere og libanesiske amerikanere lige i hælene.”

Trods det mange argumenterer for at sorte amerikanere ikke kan ‘rejse sig’ på grund af racistiske barrierer så er det ikke tilfældet for sorte immigranter. Et flertal af sorte studerende ved Harvard er fra Afrika eller Karibien, og nigerianerne “er allerede markant overrepræsenteret på Wall Street investeringsbankerne og blue-chip advokatfirmaer.”

Amy Chua og Jed Rubenfeld skriver om Amerika. Men lignende mønstre, tendenser kan ses i England, hvor den hvide underklasse synes låst på bunden, mens lavindkomst ikke hvide immigrantbørn præsterer langt bedre end dem i skolerne ligesom det er tilfældet med asiatiske immigrantbørn der tordner forbi underklassebørn i Amerika.

De i medierne, i politik og i akademiske kredse der synes besluttet på at give det amerikanske samfund skylden for at enkeltindivider og grupper ikke kan ‘rejse sig’ vil få det yderst vanskelig med at forklare, hvorfor immigranter af mange hudfarver begynder netop fra bunden og går fremad i skolerne og i økonomien - på begge sider af Atlanten.

Det ville muligvis aldrig ske for de som er ivrige efter at kaste skylden på “samfundet” det er dem og deres velfærdsstats ideologi der, i generationer, har lagt tunge byrder på underklassen med en vision om håbløst offerrolle som immigranterne er blevet sparet for.

På det tidspunkt de forskellige immigrantgrupper har været her i generationer så er de allerede kommet ‘fremad’ trods velfærdsstatens ideologi der siger det ikke kan ske.

Når så mange i medierne og i de akademiske kredse, proklamerer at det er slut med social mobilitet i Amerika da udelader de den kendsgerning, og de ikke nævner de forskellige  immigrant grupper der har fremgang - det afslører alt om dem selv.

The Triple Package er en bog der fortæller os meget vi har brug for at vide om Amerika - især hvis vi ønsker at undgå at velfærdsstats ideologien skal ødelægge Den Amerikanske Drøm.

Thomas Sowell is a senior fellow at the Hoover Institution, Stanford University, Stanford, CA 94305. His website is www.tsowell.com. To find out more about Thomas Sowell and read features by other Creators Syndicate columnists and cartoonists, visit the Creators Syndicate Web page at www.creators.com.

http://spectator.org/articles/58334/tiger-book

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails