søndag den 27. april 2014

Indiens valg - er muslimer ved at overtage Indien?

Muslimers erobring af dagens IndienIndiens århundred lange modstand mod muslimsk aggression begyndte i år 636. Dette år indledtes en serie af oprør, hvor muslimske krigere vanhelligede Hindu tilbedelsessteder og universiteter, slagtede munke og præster og iværksatte et terrorstyre for at indføre Islam og underlægge sig den store hindubefolkning.

I K.S. Lai's bog fra 1973, Growth of Muslim Population of Medieval India (1000-1800), anslog forfatteren at cirka 60-80 millioner døde i Indien mellem år 1000 og 1525 som følge af islamiske invasioner.

Det moderne Indien står stadig overfor betragtelig lemlæstelse og grænseoverskridende terrorisme fra muslimer der i dag repræsenterer demografiske og territoriale udfordringer for det asiatiske land. Indiens muslimske befolkning er øget dramatisk siden opdelingen af britisk Indien i de to uafhængige stater - Indien og Pakistan - sidstnævnte officielt Den Islamiske Republik Pakistan. Dette har resulteret at muslimer i stort omfang har haft indflydelse på regeringsbeslutninger, politik og udgifter sammen med en betragtelig øgning til almindelig uro.

Skønt den religiøse sammensætning af 2011 valget i Indien endnu ikke er helt klarlagt, mener man at Hindu befolkningen er faldet til under 80%, for første gangs siden uafhængigheden i 1947. Officielt lyder det at data om religiøst tilhørsforhold er tilbageholdt for ikke at få indflydelse på de kommende valg i år. Tilsyneladende er de politiske ledere bekymrede over om informationen ville forvride valgresultaterne da Hinduerne bliver mere og mere oprørte over væksten i antallet af muslimer og vil stemme for politiske partier der er imod ulovlig indvandring. Deres bekymringer er ikke uden ægte grundlag, da områder der er kendetegnet af øgning i antallet af muslimer har store rater af voldelig kriminalitet.


I en bestræbelse for at tilpasse sig den voksende muslimske befolkning og få stemmer blev forslaget om Prevention of Communal and Targeted Violence Bill lavet og talt varmt for. Lovforslaget er med den fejlagtige formodning af flertallet på voldelig vis er mod minoriteter. Loven er blevet karakteriseret som grundlæggende diskriminerende og forfatningsstridig af Hindu ledere. fordi den rammer Hindu flertallet, og selv anonyme klager tillægges vægt, og er beregnet alene på at hjælpe sagsanlæg fra minoritetsbefolkningsgrupper. Hindu ledere er med rette bekymrede over om dette forslag bliver lov for så vil det kun være Hinduer der bliver sagsøgt og dømt for voldelige handlinger og opildning til hadforbrydelser.

Sidste gang data om Indiens religioner blev offentliggjort ved 2001 valget var i 2005, og den viste at Hindu demografien var skrumpet. I det store og hele er andelen af Hinduer skrumpet fra 83,4% i 1961 til 80,5% i 2001 valget. I nogle regioner er faldet endnu mere dramatisk. I Vestbengalen, en stat ved grænsen til Bangladesh er den muslimske befolkning øget til 36% fra 20% af befolkningen i 1947.

Denne statistik giver stor uro i Indien, fordi landet har grænser til to nationer med muslimsk flertal. Pakistan mod Vest er 97% muslimsk, og dermed den næststørste nation med muslimsk flertal med den største Shia befolkning i verden. Grænsen på 1800 mil mellem Pakistan og Indien betragtes som en af de farligste i verden, med fjendtligheder der går tilbage til 1947. Samtidig er Banglades i Øst, og næsten omringet af Indien, 90,4% muslimsk. Massiv illegal indvandring og smugling langs den fælles 2429 mil lange grænse har givet megen vold.

Den markante øgning i antallet af muslimer i Indien har i høj grad påvirket landet, især i grænseregionerne ved Vestbengalen og Bangladesh, hvor en betragtelig illegal indvandring finder sted. I disse regioner er muslimer beskæftiget med smugling af kvæg og slagtning, vanhelligelse af Hindu religiøse steder og seksuel forulempelse af Hindu piger. Grænsesikkerhedsstyrkene, selvom de er godt bevæbnet, har ikke været i stand til at hindre den kriminelle aktivitet på grund af påbud fra Indiens Indenrigsminister der har låst deres handlefrihed.

August sidste år gik en svært bevæbnet gruppe fra Lashkar-e-Taiba (LeT) terrorister og pakistanske tropper ind på indisk territorium og overfaldt en indisk patrulje. Lashkar e Taiba opnåede berømthed første gang ved 2008 Mumbai angrebet. I tre dage holdt de Indiens største by som gidsel med 12 skud- og bombeepisoder, og dræbte 164 mennesker og sårede flere end 300, helt klart med støtte af Pakistan Inter-Services Intelligence. I januar måned infiltrerede pakistanske tropper Jammu og dræbte to indiske soldater, halshuggede den ene. Indien Forsvarsminister har nævnt 183 hændelser ved grænsen til Pakistan i de sidste tre år.

Illegal immigration over Indiens grænser til Bangladesh er blevet tilskyndet af alle de større politiske partier der uddeler ID-kort, og vælgerkort til de næsten udelukkende nye muslimske indvandrere.

Mellemhandlere hjælper dem til at opnå statsborgerskab, ofte ved hjælp af fupdokumenter. De hjælper med jobs mod fradrag i lønnen. Resultatet er at Hindu flertallet frygter at der eksisterer en islamisk konspiration om at overtage Indiens grænsestater.

Denne frygt får næring ved de nye moskeer og madrassas der dukker op langs grænsen og som tjener som fristeder for militante og lagre for våben og ammunition. Nogle illegale indvandrere benyttes som jihadister for at forberede sprængninger, smugle falsk valuta og stoffer. .


Øgningen i antallet af muslimer -- mest ved illegal immigration -- har også¨hjulpet med til “stemmebank” fænomenet for at opnå politisk indflydelse. I modsætning til Hindu praksis, almindeligt i de fleste demokratier, hvor stemmeafgivelser er enkelt individets eget valg, baseret på hver kandidats politik, er muslimernes praksis at stemme samlet, ofte efter den lokale imams opfordring. Siden uafhængigheden har denne taktik fået mere kraft i de sidste 30-40 år.   

Ydermere er de ikke-muslimske kandidater ofte tvunget til at indgå handler med muslimerne. Det sker ved at ikke muslimske politikere der går fra dør til dør for at indsamle støtte forbydes at komme i muslimske kvarterer. Således skal de første gå gennem den lokale imam for at få en aftale der kan passe til muslimerne stemmeafgivelse.

Når Hindu politikerne opnår støtten der er brug for for at blive valg, skal de have indflydelsen fra de muslimske samfund med i betragtning, med de store antal stemmer der kan knyttes til hver moske. Blot en imams støtte kan give en hel blok af vælgere og forøge en kandidats chance for at vinde.

På denne vis kommer en kandidat i’lommen’ på de muslimske religiøse ledere, der kan garantere stemmer fra et helt samfund. Som betaling kan de ikke-muslimske kandidater love jord og ejendom til moskebyggeri; bedre jobs til muslimer, bedre forretningsmuligheder, plus flere regeringsmidler og ressourcer; tillade arrestation af, og  almindelig chikane af Hindu ledere, og løsladelse af jihadister og at der ses bort fra islamiske propaganda og organiseret kriminalitet. Af de 500 sæder i Parlamentet er cirka 150 købt ved muslimsk ‘stemmebank’ systemet.

‘Stemmebank’ systemet var i aktion her for nylig ved en hændelse i Vestbengalen, hvor 13 lokale stammemedlemmer blev anklaget for gruppevoldtægt. Anklagerne mener man er del af en konspiration iværksat af en kvindelig politiker der kæmper for at fastholde og få større politisk indflydelse. Anklagerne blev rejst mod stammemedlemmerne, der har været med til en seks måneder lang strejke mod muslimsk ejede fabrikker for at protestere mod seksuelle overgreb mod deres kvinder og for at få bedre løn.

Stammemedlemmer benægter på det kraftigste at der har fundet gruppevoldtægt sted og antyder at regeringen står samme med de muslimske forretningsfolk der slynger falske anklager mod dem. Ifølge rapporter fra IBTL (India Behind the Lens), er der beviser på politikbrutalitet for at få tilståelser,  og manipulation med medierne. I kølvandet på den påståede voldtægt, rapporterer IBTL at politi har omringet landsbyen, forulemper kvinder og forbyder mandlige stammemedlemmer af være i området.

Indiens 1300 år lange kamp mod muslimsk aggression har således spredt sig fra tidligere grænseinvasioner og voldelige skærmydlser til dagen interne politiske kampe. Des flere muslimer der kommer ulovligt ind i landet des mere politisk styrke gennem alliancer med politikere der er villige til at købe sig stemmer. På den vis vender Indien ryggen til landets Hindu traditioner og befolkning for at omfavne en tåbelig og dødsensfarlig fremtid.

http://www.americanthinker.com/2014/02/the_muslim_conquest_of_india.html#ixzz2sofcFyoB

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails